Mange perspektivrige nyskabelser

Skrevet af

Jens Thorhauge

13 oktober, 2014

Det internationale folkebibliotekslandskab bliver i stigende grad præget af forskellighed i sine løsninger samtidig med at forskellige og kreative former for læringstilbud er et klart fælles fundament. Begge dele blev tydeligt demonstreret på IFLA Satelitte Conference for folkebiblioteker i Birmingham, afholdt i august i år umiddelbart forud for den årlige IFLA-kongres i Lyon.

Konferencen var lagt på Library of Birmingham, der var en vigtig del af konferencen. For biblioteket er som et centralt beliggende, kæmpestort prestigebyggeri tænkt som et vigtigt redskab til forandringen af Birmingham. Fra nedslidt industriby med stor arbejdsløshed, ringe sundhed og lave indkomster til pulserende ’vidensby’ med vægt på uddannelse og læring. Biblioteket, åbnet i 2013, vil med en række erklærede læringsmål bl.a. medvirke til at styrke de mange unge arbejdsløses jobchancer og forbedre borgernes liv gennem ny sundhedsoplysning. Strategien ser umiddelbart ud til at lykkes. I alle tilfælde har  biblioteket i dag 10.000 daglige besøgende.

Spændende nyskabelser i bibliotekslandskabet

Konferencens 17 oplæg kan ikke refereres her, men kan ses på www.cilip.org.uk. Her er nogle highlights.

I Bexar County i Texas, der er et område med voksende befolkningstal men spredt over et stort område, åbnede sidste efterår et rent elektronisk bibliotek helt uden analoge medier, men med en stærk satsning på kurser og hjælp til brugerne. Således går 90% af personalets tid i direkte kontakt med brugerne. Bibliotekets mission er at give alle borgere adgang til den ny teknologi, forbedre deres evne til at udnytte den og udstyre borgerne med de nødvendige redskaber til at fungere som borgere i det 21. århundrede. Det sker først og fremmest gennem lærings- og medieformidlingsindsatsen, men også gennem udlån af hardware.

Filosofien bag Bexar er, at biblioteket skal komme ud til folk med et læringstilbud. Det er også filosofien bag den nye biblioteksbus i Espoo i Finland. Det er en multimediebus, men hovedidéen er, at den er så rummelig og fleksibel, at den bruges som et mobilt mødested, hvor der både er kurser og arrangementer for op til 40 deltagere. Dens store succeser spænder fra koncerter med de lokale børnebands til både unge- og senior læring. En opmuntrende case der viser, at bogbussen ikke behøver at dø, men kan være sprællevende, selv i et bymiljø.

Det oplæg, der vakte størst spørgelyst, var præsentation af en udlånsmaskine installeret på hospitalet i Nuneaton i England. Den er tænkt som en service til hospitalets 250.000 årlige patienter og ansatte. Og som en serviceudvidelse skabt under faldende budgetter. Men maskinen bruges mest intensivt af lokalbefolkningen – som det reelle 24/7 bibliotekstilbud den er. Den italienskbyggede maskine kostede 1 mio. kr. og indeholder 400 bøger, den kan både klare lån og afleveringer.

En helt anden boldgade var Roskilde Bibliotekernes præsentation af Folkelab som en dybt original tilgang til at skabe innovationsworkshops i lokalsamfundet, en ambition flere andre biblioteker også delte.

Og så var der det uforglemmelige videoklip fra den daglige åbning af Sun Yat-sen biblioteket i Kina, hvor  flodbølger af brugere løber om kap for at få en af de 2.000 stole i biblioteket,  der i gennemsnit har 21.000 besøgende om dagen. Sådan!

 

Med en ny fælles konsulentvirksomhed, Scandinavian Alliance Group, har Jens Thorhauge fra 2014 indgået et samarbejde med Vigdis Moe Skarstein, indtil 2014 leder af Nationalbiblioteket i Norge, tidligere rigsbibliotekar Gunnar Sahlin, Sverige samt Tomas Lidman, der både har været rigsbibliotekar og rigsarkivar i Sverige. Alle tre har desuden været universitetsbibliotekschefer.

 

 

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...