Marianne Jelved: Danmarks nye kulturminister

Skrevet af

Hellen Niegaard

3 december, 2013

Marianne Jelved, indtil nu gruppeformand i Det Radikale Venstre og medlem af Folketinget siden 1987 og mangeårig minister, indtog posten som kulturens nye minister den 6. december 2012. Den 5. december valgte Uffe Elbæk – efter kun godt et år – at trække sig som kulturminister efter den megen turbulens omkring hans engagement i AFUK, Akademiet For Utæmmet Kreativitet.

”Marianne Jelveds stærke kommunalpolitiske baggrund sammen med hendes solide ministererfaringer vil uden tvivl komme både hende og hele kultursektoren til gavn”, fastslog Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen i sin velkomst til kulturens nye minister.

DBs formand er helt enig i Jelveds allerførste udmelding om, at kulturen er det, der binder en nation sammen og også binder mennesker sammen på tværs af alle mulige skel. Formanden hilste ministeren varmt velkommen som bibliotekernes og folkeoplysningens nye minister med ordene: ”Vi glæder os i biblioteksforeningen til at samarbejde med Marianne Jelved om bibliotekernes opgaver og de meget vigtige spørgsmål på mediesiden, afledt af den informationsteknologiske udvikling. Vi skal nemlig ikke alene have sat mere skub i kommunernes og statens fælles nationale projekt, Danskernes Digitale Bibliotek. Men hele situationen om ’de nye bøger’ e-bøgerne, nye rammer omkring biblioteksafgiften og udviklingen på bogmarkedet kalder også på snarlig indsats og stor bevå-genhed fra alle aktørers side.”

Samtidig takkede Vagn Ytte Larsen Uffe Elbæk for tiden som kulturminister. Med henvisning specielt til Elbæks forståelse for og fremhævelse af biblioteket som det moderne Danmarks forsamlingshus og lokalsamfundets fælles ikke-kommercielle mødested

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...