Marianne Jelved: Danmarks nye kulturminister

Skrevet af

3. december, 2013

Marianne Jelved, indtil nu gruppeformand i Det Radikale Venstre og medlem af Folketinget siden 1987 og mangeårig minister, indtog posten som kulturens nye minister den 6. december 2012. Den 5. december valgte Uffe Elbæk – efter kun godt et år – at trække sig som kulturminister efter den megen turbulens omkring hans engagement i AFUK, Akademiet For Utæmmet Kreativitet.

”Marianne Jelveds stærke kommunalpolitiske baggrund sammen med hendes solide ministererfaringer vil uden tvivl komme både hende og hele kultursektoren til gavn”, fastslog Danmarks Biblioteksforenings formand Vagn Ytte Larsen i sin velkomst til kulturens nye minister.

DBs formand er helt enig i Jelveds allerførste udmelding om, at kulturen er det, der binder en nation sammen og også binder mennesker sammen på tværs af alle mulige skel. Formanden hilste ministeren varmt velkommen som bibliotekernes og folkeoplysningens nye minister med ordene: ”Vi glæder os i biblioteksforeningen til at samarbejde med Marianne Jelved om bibliotekernes opgaver og de meget vigtige spørgsmål på mediesiden, afledt af den informationsteknologiske udvikling. Vi skal nemlig ikke alene have sat mere skub i kommunernes og statens fælles nationale projekt, Danskernes Digitale Bibliotek. Men hele situationen om ’de nye bøger’ e-bøgerne, nye rammer omkring biblioteksafgiften og udviklingen på bogmarkedet kalder også på snarlig indsats og stor bevå-genhed fra alle aktørers side.”

Samtidig takkede Vagn Ytte Larsen Uffe Elbæk for tiden som kulturminister. Med henvisning specielt til Elbæks forståelse for og fremhævelse af biblioteket som det moderne Danmarks forsamlingshus og lokalsamfundets fælles ikke-kommercielle mødested

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...