Med DB til Topmøde i Horsens. Fire studerende melder tilbage

Skrevet af

13 juni, 2016

Også i år havde Danmarks Biblioteksforening valgt at give studerende mulighed for at deltage i DB’s årlige topmøde. Denne gang fire: to studerende fra Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), Københavns Universitet, og to fra Bibliotekskundskab og Videnskommunikation Syddansk Universitet, Campus Kolding. Her præsenteres de gennem korte klip fra deres årsmøderapporter, som kan ses i helhed på db.dk/2016-tilbageblik.

Cecilie Breum, SDU

At få lov til, som bibliotekarstuderende, at deltage i det Bibliotekspolitiske Topmøde, er i sig selv helt fantastisk. Som med alle andre ting, gik jeg ind til det med et åbent sind, nysgerrighed i rå mængder og en notesbog, klar til at lære og ikke misse noget som helst. Efter en række spændende oplevelser og samtaler (og et hav af noter), er min nysgerrighed omkring topmødet blevet nogenlunde stillet. Hvilket er godt, da topmødet åbnede op for nye spørgsmål, nye udfordringer. Hvad er folkebiblioteket egentlig i dag? Det er ikke længere kun en samling af bøger, som folk kan få lov til at tage med hjem, efter høfligt at have spurgt bibliotekaren på den anden side af gitteret. Der er plads til oplevelser, møder, kulturarrangementer. Skriver Cecilie Breum og rejser derefter en række spørgsmål om bibliotekets udvikling mere generelt.

Marianne Ulletved, SDU

“Hvordan har du det? Syrner det i dit indre?” Sådan spurgte Peter-Clement Woetmann, da han oplæste sit digt på workshoppen ”Ny rumlig litterær formidling – når litteraturformidlingen former biblioteker”. Svaret må være: Nej, det gør det bestemt ikke. Jeg har det fantastisk. Jeg er lige kommet hjem fra Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde 2016. Jeg er glad, inspireret, fuld af meningsfulde oplevelser og nysgering efter mere. Jeg, som studerende på bacheloruddannelsen Bibliotekskundskab og videnskommunikation på SDU i Kolding, blev mødt med interesse og åbenhed af alle, jeg mødte på topmødet samt en enorm vilje til at vidensdele. – Jeg ved det ikke. Jeg skal lige tjekke min algoritme, som ved hjælp af sensorer, kan fortælle mig, hvordan jeg har det. Helt uden at jeg selv skal stoppe op og mærke efter. Dette er effekten af, hvad den digitale udvikling kan gøre for os som sociale og følende individer. Fortalte Mariann Ulletved f.eks. fra Horsens om fredagens oplæg ved cand. psych. og adfærdspsykolog Anders Colding-Jørgensen.

Julie Feldskov Henriksen, IVA

I år på Bibliotekspolitisk Topmøde var en af debatterne om den danske bibliotekslov, og om det er på tide at ændre denne lovgivning.  Debatten startede med et fagligt teammøde omkring de ændringer, der blev lavet i den norske bibliotekslov tilbage i 2014, hvilket førte til en debat om den nuværende danske lovgivning, og om der bør ændres i denne. Dagen efter var der en række forskellige workshops, i blandt disse var der workshoppen – ”Skal vi ha lov til nye rammer?”, hvor debatten fra dagen før blev taget op igen, men i mindre grupper.  Her blev der diskuteret hvilke mangler der er i biblioteksloven, og hvilke ændringer man ønsker der skulle være i lovgivningen for, at loven bedre kan passe til nutidens biblioteker og deres rolle i vores samfund. Skrev Julie Feldskov Henriksen blandt andet og fortæller så om hvorfor workshoppen var spændende.

Hanna Sokoler, IVA

I starten af marts modtog jeg en mail, hvori jeg blev inviteret til at deltage i DB’s Topmøde i Horsens. Jeg må indrømme, at jeg ikke anede, hvad det var. Jeg skyndte mig dog at sige ja, da jeg tænkte det kunne blive en utrolig interessant oplevelse – og en mulighed for mig til at blive inspireret til det speciale jeg er i fuld gang med at skrive. Jeg blev ikke skuffet! Ud over at maden var utrolig lækker (drømmer stadig om den kalvemørbrad!), blev mødet også en mulighed for mig for at få nye inputs og vikler på det at arbejde med biblioteker og ikke mindst kultur. Der var, især om fredagen, flere interessante foredrag der udfordrede, opfordrede og oplyste om især den digitale udvikling inden for biblioteksverdenen. Der blev også puttet fokus på biblioteksloven og dennes eventuelle revurdering. Indleder Hanna Sokoler og uddyber herefter bibliotekets rolle i det moderne samfund.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...