Menneskerettigheder & Biblioteket

Skrevet af

Carina Lilli Amund Zingenberg, Mads Bluhm, Morten Findstrøm

16 december, 2016

Midt i Ørestad City ligger Byparken, der størrelsesmæssigt svarer nogenlunde til Ørstedsparken i København K. I Byparken kunne man opleve udstillingen Colourful Rights – menneskerettigheder illustreret af børn og unge fra 19. august til 8. november 2016. Udstillingen var et stort kunstprojekt, der satte fokus på menneskerettigheder sammen med børn og unge fra Ørestad og Urbanplanen. En tredjedel af udstillingen kunne opleves til Bogforum.

Om projektet
I forbindelse med Ørestad Kulturdag den 20. august 2016 udviklede BIBIANA Danmark og Ørestad Bibliotek i foråret 2016 projektet Colourful Rights. Projektet fokuserer på at formidle menneskerettigheder på en anderledes og i høj grad synlig måde for alle Ørestads beboere og besøgende. Projektet tog afsæt i udstillingen Human Rights through Childrens eyes, en kurateret udstilling skabt af børn i Slovakiet i samarbejde med FN. Slutproduktet blev en kæmpe udendørs udstilling med halvtreds farverige egetræer fyldt med de over tusind deltageres værker. Træerne er fældet som en del af den naturlige udtynding ved Naturcenter Amager. Amager Skovhjælperne har været en meget vigtig medspiller i dette forløb, hvor de ydermere har opstillet træ-erne. Træerne blev placeret i Ørestad Bypark, i Field’s, i Ørestad Bibliotek, ved Dyvekeskolen samt ved BIBIANA Danmark på Ørestads Boulevard (BIBIANA Danmark er dedikeret til fantasien og evnen til skabe nye verdener og nye virkeligheder). Deltagerne har dermed allerede i en tidlig alder oplevet at deres kunstneriske udtryk er blevet taget seriøst, og at de har været med til at ændre deres lokalmiljø på en spektakulær måde.

Hvem har været med?
Værkerne er skabt af børn og unge fra Ørestad Skole, Dyvekeskolen i Urbanplanen på Amager og Ørestad Gymnasium. Alle har modtaget undervisning i emnet med udgangspunkt i undervisningsmateriale fra UNICEF samt deltaget i workshops, hvor hver især har lavet deres unikke illustrationsværk med udgangspunkt i menneskerettighederne og børnekonventionen. Stort set samtlige lærere fra både Ørestad Skole, Dyvekeskolen samt to billedkunstlærere fra Ørestad Gymnasium har været aktive medafviklere og ambassadører for projektet. På den måde er skolerne, gymnasiet og biblioteket blevet bundet godt sammen med et meningsfyldt og spektakulært kunstværk for øje, og det har været en stor oplevelse at være med til.

Selve værket
Alle børn og unge har fået udleveret en træplade på 20×20 cm, som de har udsmykket. På den ene side med et ansigt, på den anden side med en hånd. Alle har skullet give deres bud på en persona ud fra deres egne tanker om menneskerettighederne, og hvad der vigtigt for at leve et godt liv. Alle er blevet kyndigt vejledt af billedkunstneren Maria Lau Krogh.

Ferniseringen
Fredag den 19. august var en fantastisk formiddag, hvor billedkunstner Maria Lau Krogh bød velkommen, og deltagerne derefter strøg rundt og fandt deres egne værker. Om lørdagen den 20. august kulminerede projektet ved Ørestad Kulturdag med en workshop i Byparken, hvor det både var muligt at male træer samt lave et værk og føje det til udstillingen. Ørestad Kulturdages tema var Ørestad i farver, og dér markerede udstillingen sig som en lang linie af farverige træer ned igennem alléen midt i Byparken.

Initiativtagerne er så utroligt stolte over projektet og det engagement, alle deltagere har udvist, både i forbindelse med de store skoleworkshops og til slut ved ferniseringen og på selve kulturdagen. At samskabe et så stort projekt har udvidet vores netværk, og givet os en større indsigt i skolernes og gymnasiets hverdag og vice versa.

Tak for støtten
Projektet er støttet af By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg, GF Ørestad City og Field’s og udført i samarbejde med Ørestad Bibliotek, BIBIANA Danmark, Amager Skovhjælpere, Ørestad Skole, Dyvekeskolen, Ørestad Gymnasium og Solvang Bibliotek.

 

Se video om forløbet: https://goo.gl/k9YvWp.

Morten Findstrøm og Mads Bluhm, bibliotekarer, og Carina Lilli Amund Zingenberg, projektleder, Ørestad Bibliotek.

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...