Menneskerettigheder & Biblioteket

Midt i Ørestad City ligger Byparken, der størrelsesmæssigt svarer nogenlunde til Ørstedsparken i København K. I Byparken kunne man opleve udstillingen Colourful Rights – menneskerettigheder illustreret af børn og unge fra 19. august til 8. november 2016. Udstillingen var et stort kunstprojekt, der satte fokus på menneskerettigheder sammen med børn og unge fra Ørestad og Urbanplanen. En tredjedel af udstillingen kunne opleves til Bogforum.

Om projektet
I forbindelse med Ørestad Kulturdag den 20. august 2016 udviklede BIBIANA Danmark og Ørestad Bibliotek i foråret 2016 projektet Colourful Rights. Projektet fokuserer på at formidle menneskerettigheder på en anderledes og i høj grad synlig måde for alle Ørestads beboere og besøgende. Projektet tog afsæt i udstillingen Human Rights through Childrens eyes, en kurateret udstilling skabt af børn i Slovakiet i samarbejde med FN. Slutproduktet blev en kæmpe udendørs udstilling med halvtreds farverige egetræer fyldt med de over tusind deltageres værker. Træerne er fældet som en del af den naturlige udtynding ved Naturcenter Amager. Amager Skovhjælperne har været en meget vigtig medspiller i dette forløb, hvor de ydermere har opstillet træ-erne. Træerne blev placeret i Ørestad Bypark, i Field’s, i Ørestad Bibliotek, ved Dyvekeskolen samt ved BIBIANA Danmark på Ørestads Boulevard (BIBIANA Danmark er dedikeret til fantasien og evnen til skabe nye verdener og nye virkeligheder). Deltagerne har dermed allerede i en tidlig alder oplevet at deres kunstneriske udtryk er blevet taget seriøst, og at de har været med til at ændre deres lokalmiljø på en spektakulær måde.

Hvem har været med?
Værkerne er skabt af børn og unge fra Ørestad Skole, Dyvekeskolen i Urbanplanen på Amager og Ørestad Gymnasium. Alle har modtaget undervisning i emnet med udgangspunkt i undervisningsmateriale fra UNICEF samt deltaget i workshops, hvor hver især har lavet deres unikke illustrationsværk med udgangspunkt i menneskerettighederne og børnekonventionen. Stort set samtlige lærere fra både Ørestad Skole, Dyvekeskolen samt to billedkunstlærere fra Ørestad Gymnasium har været aktive medafviklere og ambassadører for projektet. På den måde er skolerne, gymnasiet og biblioteket blevet bundet godt sammen med et meningsfyldt og spektakulært kunstværk for øje, og det har været en stor oplevelse at være med til.

Selve værket
Alle børn og unge har fået udleveret en træplade på 20×20 cm, som de har udsmykket. På den ene side med et ansigt, på den anden side med en hånd. Alle har skullet give deres bud på en persona ud fra deres egne tanker om menneskerettighederne, og hvad der vigtigt for at leve et godt liv. Alle er blevet kyndigt vejledt af billedkunstneren Maria Lau Krogh.

Ferniseringen
Fredag den 19. august var en fantastisk formiddag, hvor billedkunstner Maria Lau Krogh bød velkommen, og deltagerne derefter strøg rundt og fandt deres egne værker. Om lørdagen den 20. august kulminerede projektet ved Ørestad Kulturdag med en workshop i Byparken, hvor det både var muligt at male træer samt lave et værk og føje det til udstillingen. Ørestad Kulturdages tema var Ørestad i farver, og dér markerede udstillingen sig som en lang linie af farverige træer ned igennem alléen midt i Byparken.

Initiativtagerne er så utroligt stolte over projektet og det engagement, alle deltagere har udvist, både i forbindelse med de store skoleworkshops og til slut ved ferniseringen og på selve kulturdagen. At samskabe et så stort projekt har udvidet vores netværk, og givet os en større indsigt i skolernes og gymnasiets hverdag og vice versa.

Tak for støtten
Projektet er støttet af By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg, GF Ørestad City og Field’s og udført i samarbejde med Ørestad Bibliotek, BIBIANA Danmark, Amager Skovhjælpere, Ørestad Skole, Dyvekeskolen, Ørestad Gymnasium og Solvang Bibliotek.

 

Se video om forløbet: https://goo.gl/k9YvWp.

Morten Findstrøm og Mads Bluhm, bibliotekarer, og Carina Lilli Amund Zingenberg, projektleder, Ørestad Bibliotek.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...