Menneskerettigheder & Biblioteket

Midt i Ørestad City ligger Byparken, der størrelsesmæssigt svarer nogenlunde til Ørstedsparken i København K. I Byparken kunne man opleve udstillingen Colourful Rights – menneskerettigheder illustreret af børn og unge fra 19. august til 8. november 2016. Udstillingen var et stort kunstprojekt, der satte fokus på menneskerettigheder sammen med børn og unge fra Ørestad og Urbanplanen. En tredjedel af udstillingen kunne opleves til Bogforum.

Om projektet
I forbindelse med Ørestad Kulturdag den 20. august 2016 udviklede BIBIANA Danmark og Ørestad Bibliotek i foråret 2016 projektet Colourful Rights. Projektet fokuserer på at formidle menneskerettigheder på en anderledes og i høj grad synlig måde for alle Ørestads beboere og besøgende. Projektet tog afsæt i udstillingen Human Rights through Childrens eyes, en kurateret udstilling skabt af børn i Slovakiet i samarbejde med FN. Slutproduktet blev en kæmpe udendørs udstilling med halvtreds farverige egetræer fyldt med de over tusind deltageres værker. Træerne er fældet som en del af den naturlige udtynding ved Naturcenter Amager. Amager Skovhjælperne har været en meget vigtig medspiller i dette forløb, hvor de ydermere har opstillet træ-erne. Træerne blev placeret i Ørestad Bypark, i Field’s, i Ørestad Bibliotek, ved Dyvekeskolen samt ved BIBIANA Danmark på Ørestads Boulevard (BIBIANA Danmark er dedikeret til fantasien og evnen til skabe nye verdener og nye virkeligheder). Deltagerne har dermed allerede i en tidlig alder oplevet at deres kunstneriske udtryk er blevet taget seriøst, og at de har været med til at ændre deres lokalmiljø på en spektakulær måde.

Hvem har været med?
Værkerne er skabt af børn og unge fra Ørestad Skole, Dyvekeskolen i Urbanplanen på Amager og Ørestad Gymnasium. Alle har modtaget undervisning i emnet med udgangspunkt i undervisningsmateriale fra UNICEF samt deltaget i workshops, hvor hver især har lavet deres unikke illustrationsværk med udgangspunkt i menneskerettighederne og børnekonventionen. Stort set samtlige lærere fra både Ørestad Skole, Dyvekeskolen samt to billedkunstlærere fra Ørestad Gymnasium har været aktive medafviklere og ambassadører for projektet. På den måde er skolerne, gymnasiet og biblioteket blevet bundet godt sammen med et meningsfyldt og spektakulært kunstværk for øje, og det har været en stor oplevelse at være med til.

Selve værket
Alle børn og unge har fået udleveret en træplade på 20×20 cm, som de har udsmykket. På den ene side med et ansigt, på den anden side med en hånd. Alle har skullet give deres bud på en persona ud fra deres egne tanker om menneskerettighederne, og hvad der vigtigt for at leve et godt liv. Alle er blevet kyndigt vejledt af billedkunstneren Maria Lau Krogh.

Ferniseringen
Fredag den 19. august var en fantastisk formiddag, hvor billedkunstner Maria Lau Krogh bød velkommen, og deltagerne derefter strøg rundt og fandt deres egne værker. Om lørdagen den 20. august kulminerede projektet ved Ørestad Kulturdag med en workshop i Byparken, hvor det både var muligt at male træer samt lave et værk og føje det til udstillingen. Ørestad Kulturdages tema var Ørestad i farver, og dér markerede udstillingen sig som en lang linie af farverige træer ned igennem alléen midt i Byparken.

Initiativtagerne er så utroligt stolte over projektet og det engagement, alle deltagere har udvist, både i forbindelse med de store skoleworkshops og til slut ved ferniseringen og på selve kulturdagen. At samskabe et så stort projekt har udvidet vores netværk, og givet os en større indsigt i skolernes og gymnasiets hverdag og vice versa.

Tak for støtten
Projektet er støttet af By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg, GF Ørestad City og Field’s og udført i samarbejde med Ørestad Bibliotek, BIBIANA Danmark, Amager Skovhjælpere, Ørestad Skole, Dyvekeskolen, Ørestad Gymnasium og Solvang Bibliotek.

 

Se video om forløbet: https://goo.gl/k9YvWp.

Morten Findstrøm og Mads Bluhm, bibliotekarer, og Carina Lilli Amund Zingenberg, projektleder, Ørestad Bibliotek.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...