Mere kul på – en spand kul til arbejdet. BCF Årsmøde 2018

Skrevet af

9. april, 2018

Et rigtig godt årsmøde. Pia Friis, formand for BCF og bibliotekschef i Kolding Kommune, er som ansvarlig for BCF godt tilfreds med sin første generalforsamling og årsmøde 2018. Med det seneste års arbejde som formand er det svært at være andet. Generalforsamlingens deltagere var overvejende positivt stemt over for bestyrelsen, og indlæggene bar præg af tilslutning til linjen. I relation til formandsberetningen debatteredes årsmødets temaer digitale strategier og digital ledelse eller mangel på samme i forlængelse af Tænketanken Fremtidens Bibliotekers rapport fra foråret 2017 Digitale Strategier, som bl.a. peger på et efterslæb her.

Et forslag om en fordobling af medlemskontingentet til 4.000 kroner fra Mogens Vestergaard, bibliotekschef i Roskilde og BCF-formand i mange år til han stoppede sidste år, blev efter nogen drøftelse vedtaget. Vestergaard motiverede bl.a. forslaget med foreningens øgede ambitioner om synlighed og behovet for en styrket aktivitets- og kommunikationsindsats. Nogle var imod ud fra en betragtning om, at det fremlagte forslag til aktivitetsplan hverken afspejlede et øget aktivitetsniveau eller eksempelvis delvis frikøb af bestyrelsesmedlemmer eller andet, men det blev alligevel vedtaget med et markant flertal. Så nu skal man i bestyrelsen arbejde med en udbygning af planen for 2018. Fra bestyrelsen side efterlystes større medlemsdeltagelse og opbakning i møder og arbejde.

Den nyvalgte bestyrelse består efter generalforsamlingen af følgende biblioteks-chefer: Erik Thorlund Jepsen, Vordingborg, Britta Thuun-Petersen, Viborg, Jakob Heide Petersen, København, Henrik Zacho, Holstebro, Pernille Schaltz, Herning, May-Britt Diechmann, Stevns, samt Pia Henriette Friis, formand og leder i Kolding. Suppleanter er Mette Høxbro, Vejle, og Mia Sørup, Sorø.

“Meget fint med de nye indspark til foreningens arbejde under generalforsamlingen. Her var virkelig noget, vi kunne gribe fat i, og så på det helt rigtige tidspunkt. Bibliotekerne oplever, som jeg ser det, netop nu medvind. Det er dejligt, at der er kommet lys på dem”, lød det efter mødet fra Pia Friis.

EN SPAND KUL TIL ARBEJDET

Umiddelbart efter BCF-generalforsamlingen den 8. februar fik årsmødet i Vejle besøg af kulturminister Mette Bock (LA). Hendes tale og ministerens kommende analyse af bibliotekerne og biblioteksloven blev vel modtaget.

Folkebibliotekernes ramme, loven, kan lyde noget rusten, slog ministeren fast men understregede også, at hun ikke er ude efter et større og langvarigt udredningsarbejde. Snarere en her-og-nu analyse af bibliotekernes opgave i samarbejde med kommunerne og KL, som bibliotekernes ejere. Bibliotekerne skal agere ind i den lokalpolitiske virkelighed, hvor det også giver god mening at løfte borgerrettede opgaver som borgerservice i sammenhæng med biblioteket. Og der skal nye tiltag til.

Mette Bock vil gerne være med til at lave nogle rammer, som gør, at biblioteket kan udvikle sig tidssvarende, og som gør, at biblioteket fortsat opfylder den oprindelige tanke med at have folkebiblioteker.

Vi har brug for jeres stemme til det. Vov det ene øje og læg hånden på kogepladen, opfordrede ministeren under den efterfølgende spørgerunde. Der er brug for bi-blioteker, som tør og går til sagen med en fordomsfri og åben tilgang. Naturligvis handler det også om at få enderne til at mødes og så i øvrigt om at give endnu flere adgang på en gang. “Dét, I skal være opmærksomme på, er, at der skal være legitimitet i befolkningen til ny udvikling.” Ministeren nævnte bl.a. at folk ikke kan forstå, man skal stå i kø efter digitale bøger.

Efter ministerbesøget trak cheferne i arbejdstøjet og tog i en workshop fat på en indledende debat af, hvad de gerne ser taget op i ministerens trykproces. Med afsæt i formålsparagraffen, som alle mener fortsat er gangbar, fik årsmødedeltagerne til opgave at diskutere input til ministerens kommende arbejde. Her blev virkelig taget fat, og ”vi er klar med en solid spand kul”, mener Pia Friis.

Under arbejdet udmøntedes tre hovedkonklusioner, der blev båret videre til fredagens politikerpanel. Konklusionerne lød bl.a. “Vi vil i bibliotekerne gerne forpligtes! Indgå forpligtende partnerskaber. Vi skal arbejde med læring og livsmestring fra vugge til grav. Vi skal arbejde med det 21. århundredes kompetencebehov, og vi skal knække læselyst-koden tidligt.”

Politikerne i panelet havde ifølge Pia Friis bl.a. disse tre returmeldinger. Orla Hav (A), fmd. for Folketingets Kulturudvalg: Vi skylder bibliotekerne at fortælle dem, hvad vi vil med dem… Johs Poulsen (B), kulturudvalgsformand i Herning, mente, at “bibliotekerne er en meget vigtig spiller i den lokale byudvikling. Vi må have en lov, der passer til den virkelighed, bibliotekerne har udviklet sig ind i.” Og Merete Due Paarup (V), næstformand for kulturudvalget i Kolding, havde et meget konkret bud “I skal som fagpersoner lave den lov selv, og så ellers sætte den på dagsordenen.”

“Mødet med ministeren på Munkebjerg og workshoppen efterfølgende var præ-get af stort engagement fra bibliotekschefernes side. Nu skal vi have pakket gaven fint ind, dvs. have skrevet alle input sammen, og så skal gaven overrækkes til Mette Bock”, fortæller en glad Pia Friis.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...