Milliarder til svensk kultur og kulturudvikling

Skrevet af

14. september, 2020

I hælene på en marts-krisepakke på en halv milliard svenske kroner i akut støtte til kultur- og idrætssektoren for at dæmpe effekten af corona-situationen følger nu, oplyser kulturminister Amanda Lind og Sveriges regering, et storstilet forslag om en bred kulturpolitisk indsats i Sverige. Partierne i regeringen vil – alene i år – afsætte 1,5 milliard svenske kroner mere. Efterfulgt af yderligere mange penge til styrket indsats på kulturområdet i budget 2021 og frem. Lyder det i en pressemeddelelse fra regeringen 9. september forud for efterårets ændringsbudget. Bag aftalen står regeringen sammen med Centerpartiet og de Liberale (tidl. Folkpartiet).

1,5 milliard extra i år skal bidrage til flere ting. At der fortsat findes en kulturel infrastruktur i hele Sverige, så kulturskabere, som har tabt indkomst pga. coronakrisen, kan klare sig og så kultursektoren som sådan får ”en möjlighet till återhämtning”. Det handler både om akut støtte og om at hjælpe kulturlivet til at starte op igen.

1 stimulansmilliard i 2021 skal derudover følge op og sikre ”omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet”. Den konkrete udmøntning og fordeling følger.

Regional kulturvirksomhed og samarbejde skal støttes permanent – med 300 mio. svenske kroner i 2021 og 150 mio. kroner i årene derefter. Med den motivering at den del af kulturen er betydningsfuld for menneskers hverdag i hele landet. Pengene skal bl.a. gå til at styrke kulturens infrastruktur i landet i form af teatre, operahuse, regionale museer, billed- og designvirksomhed, regionale biblioteker, orkestre og koncerthuse, mmm. Målet er at styrke samarbejdet med og arbejdsmarkedet for kunstnere og kulturskabere.

Andre områder skal desuden støttes med ekstra midler i 2021 og fremover. F.eks. ses en gennemførelse af den såkaldte Läsdelegationens forslag (2018) med 55. mio. kroner i 2021 og 75 mio. kroner årligt i perioden 2022-2023. Og fra 2024 er det planen at have et permanent tilskud på 45 mio. svenske kroner på budgettet. Ud fra en betragtning om at læsning og det at kunne læse er af stor betydning – ikke bare for den enkelte men også for et demokratisk samfund.    

Også puljen til det Stärkta Bibliotek under Kulturådet.se styrkes. Ifølge regeringens pressemeddelelse med 150 mio. kroner i 2021 og med 75 mio. i årene 2022 og 2023. Biblioteker skal være tilgængelige for alle. Over 90 procent af landets 290 kommuner har ansøgt om og fået tilskud til udvikling af nye metoder eller styrkelse af eksisterende virksomhed i løbet af årene 2018-2020. Offentlige biblioteker rundt om i landet har stor betydning for mennesker i deres lokalsamfund, både ved at levere litteratur og som et mødested. Biblioteker er også den vigtigste læsefremmende aktør ved siden af skolen, så at styrke bibliotekerne betyder også at investere i øget læsning, siges det i pressemeddelelsen.

Indslaget bringes i udvidet version Danmarks Biblioteker nr. 5, 2020 – som udkommer medio oktober.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...