Milliarder til svensk kultur og kulturudvikling

Skrevet af

14. september, 2020

I hælene på en marts-krisepakke på en halv milliard svenske kroner i akut støtte til kultur- og idrætssektoren for at dæmpe effekten af corona-situationen følger nu, oplyser kulturminister Amanda Lind og Sveriges regering, et storstilet forslag om en bred kulturpolitisk indsats i Sverige. Partierne i regeringen vil – alene i år – afsætte 1,5 milliard svenske kroner mere. Efterfulgt af yderligere mange penge til styrket indsats på kulturområdet i budget 2021 og frem. Lyder det i en pressemeddelelse fra regeringen 9. september forud for efterårets ændringsbudget. Bag aftalen står regeringen sammen med Centerpartiet og de Liberale (tidl. Folkpartiet).

1,5 milliard extra i år skal bidrage til flere ting. At der fortsat findes en kulturel infrastruktur i hele Sverige, så kulturskabere, som har tabt indkomst pga. coronakrisen, kan klare sig og så kultursektoren som sådan får ”en möjlighet till återhämtning”. Det handler både om akut støtte og om at hjælpe kulturlivet til at starte op igen.

1 stimulansmilliard i 2021 skal derudover følge op og sikre ”omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet”. Den konkrete udmøntning og fordeling følger.

Regional kulturvirksomhed og samarbejde skal støttes permanent – med 300 mio. svenske kroner i 2021 og 150 mio. kroner i årene derefter. Med den motivering at den del af kulturen er betydningsfuld for menneskers hverdag i hele landet. Pengene skal bl.a. gå til at styrke kulturens infrastruktur i landet i form af teatre, operahuse, regionale museer, billed- og designvirksomhed, regionale biblioteker, orkestre og koncerthuse, mmm. Målet er at styrke samarbejdet med og arbejdsmarkedet for kunstnere og kulturskabere.

Andre områder skal desuden støttes med ekstra midler i 2021 og fremover. F.eks. ses en gennemførelse af den såkaldte Läsdelegationens forslag (2018) med 55. mio. kroner i 2021 og 75 mio. kroner årligt i perioden 2022-2023. Og fra 2024 er det planen at have et permanent tilskud på 45 mio. svenske kroner på budgettet. Ud fra en betragtning om at læsning og det at kunne læse er af stor betydning – ikke bare for den enkelte men også for et demokratisk samfund.    

Også puljen til det Stärkta Bibliotek under Kulturådet.se styrkes. Ifølge regeringens pressemeddelelse med 150 mio. kroner i 2021 og med 75 mio. i årene 2022 og 2023. Biblioteker skal være tilgængelige for alle. Over 90 procent af landets 290 kommuner har ansøgt om og fået tilskud til udvikling af nye metoder eller styrkelse af eksisterende virksomhed i løbet af årene 2018-2020. Offentlige biblioteker rundt om i landet har stor betydning for mennesker i deres lokalsamfund, både ved at levere litteratur og som et mødested. Biblioteker er også den vigtigste læsefremmende aktør ved siden af skolen, så at styrke bibliotekerne betyder også at investere i øget læsning, siges det i pressemeddelelsen.

Indslaget bringes i udvidet version Danmarks Biblioteker nr. 5, 2020 – som udkommer medio oktober.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...