Milliarder til svensk kultur og kulturudvikling

Skrevet af

Hellen Niegaard

14 september, 2020

I hælene på en marts-krisepakke på en halv milliard svenske kroner i akut støtte til kultur- og idrætssektoren for at dæmpe effekten af corona-situationen følger nu, oplyser kulturminister Amanda Lind og Sveriges regering, et storstilet forslag om en bred kulturpolitisk indsats i Sverige. Partierne i regeringen vil – alene i år – afsætte 1,5 milliard svenske kroner mere. Efterfulgt af yderligere mange penge til styrket indsats på kulturområdet i budget 2021 og frem. Lyder det i en pressemeddelelse fra regeringen 9. september forud for efterårets ændringsbudget. Bag aftalen står regeringen sammen med Centerpartiet og de Liberale (tidl. Folkpartiet).

1,5 milliard extra i år skal bidrage til flere ting. At der fortsat findes en kulturel infrastruktur i hele Sverige, så kulturskabere, som har tabt indkomst pga. coronakrisen, kan klare sig og så kultursektoren som sådan får ”en möjlighet till återhämtning”. Det handler både om akut støtte og om at hjælpe kulturlivet til at starte op igen.

1 stimulansmilliard i 2021 skal derudover følge op og sikre ”omställning och återstart av kulturaktiviteter i hela landet”. Den konkrete udmøntning og fordeling følger.

Regional kulturvirksomhed og samarbejde skal støttes permanent – med 300 mio. svenske kroner i 2021 og 150 mio. kroner i årene derefter. Med den motivering at den del af kulturen er betydningsfuld for menneskers hverdag i hele landet. Pengene skal bl.a. gå til at styrke kulturens infrastruktur i landet i form af teatre, operahuse, regionale museer, billed- og designvirksomhed, regionale biblioteker, orkestre og koncerthuse, mmm. Målet er at styrke samarbejdet med og arbejdsmarkedet for kunstnere og kulturskabere.

Andre områder skal desuden støttes med ekstra midler i 2021 og fremover. F.eks. ses en gennemførelse af den såkaldte Läsdelegationens forslag (2018) med 55. mio. kroner i 2021 og 75 mio. kroner årligt i perioden 2022-2023. Og fra 2024 er det planen at have et permanent tilskud på 45 mio. svenske kroner på budgettet. Ud fra en betragtning om at læsning og det at kunne læse er af stor betydning – ikke bare for den enkelte men også for et demokratisk samfund.    

Også puljen til det Stärkta Bibliotek under Kulturådet.se styrkes. Ifølge regeringens pressemeddelelse med 150 mio. kroner i 2021 og med 75 mio. i årene 2022 og 2023. Biblioteker skal være tilgængelige for alle. Over 90 procent af landets 290 kommuner har ansøgt om og fået tilskud til udvikling af nye metoder eller styrkelse af eksisterende virksomhed i løbet af årene 2018-2020. Offentlige biblioteker rundt om i landet har stor betydning for mennesker i deres lokalsamfund, både ved at levere litteratur og som et mødested. Biblioteker er også den vigtigste læsefremmende aktør ved siden af skolen, så at styrke bibliotekerne betyder også at investere i øget læsning, siges det i pressemeddelelsen.

Indslaget bringes i udvidet version Danmarks Biblioteker nr. 5, 2020 – som udkommer medio oktober.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...