MINDEORD: Børge Søndergård. Farvel til en pioner

Skrevet af

Hellen Niegaard

14. februar, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Den 2. december 2021 døde Børge Søndergård meget pludseligt. Han blev 71 år.

Ti år for Danmarks Biblioteksforening. 1994-2004 tog Børge Søndergård, dengang stadsbibliotekar i Horsens Kommune, med stort engagement og dygtighed en regulær tour-de-force for bibliotekerne på landsplan som biblioteksforeningens faglige næstformand. En særligt arbejdskrævende tillidspost i en tid med debat om bibliotekets transformation fra bogsamling til også at omfatte elektroniske medieformater, musik og internettet og som et sted for relationer. Og med optakt til og vedtagelsen af den ny bibliotekslov i 2000 og efterfølgende dens implementering; i nært samarbejde med daværende DB-formand Mogens Damm (A) og hele tre DB-direktører først Flemming Ettrup, dernæst Jens Thorhauge og endelig Winnie Vitzansky. Samtidig var Børge Søndergård internationalt aktiv, bl.a. i biblioteksorganisationen IFLA’s folkebibliotekssektion og dens arbejde med Guidelines og videreudvikling af folkebiblioteket med vægt på fri og lige adgang til viden og kultur. Noget der har løbet som en rød tråd gennem hele hans professionelle indsats.

Biblioteket kan blive fantastisk lød titlen på en hyldestudgivelse i 1984 i 50-året for Hovedbiblioteket i Mølleparken, Aarhus. Flere bidrog her med store visioner for Aarhus’ betjening af borgerne (nogle tiår før Dokk1 fra 2015), bl.a. Børge Søndergård, dengang voksenbibliotekar på Viby Bibliotek, hvor han også havde base siden som leder af Århus Kommunale Bibliotekers område syd. En overskrift, der på mange måder karakteriserer Børge Søndergårds biblioteksliv fra Jyderup over Aarhus og Horsens til Hjørring.

Hele personalet skal med i diskussionen, lød opfordringen også i foråret 1984 på en konference arrangeret af Bibliotekarforbundet om kulturcenteridéer inspireret af heldagsskolen og om nødvendig nyudvikling af folkebiblioteket, som Søndergård fandt  var blevet kedeligt i årene forud, hvor fokus groft sagt alene var på sparekataloger. ”Idéen om biblioteket er fantastisk”. Ærmerne skal smøges op, der skal (nok) sluges nogle kameler, vi skal forny gejsten og indlede den ny pionertid. Vi må ikke blive usynlige og parkere udvikling hos ledelsen. Det stærke bibliotek skal laves af alle og sammen med brugerne og i samspil med politikerne, lød det.

En ny milepæl for biblioteker fastslog Børge Søndergård som dynamisk udviklingschef, da man i Hjørring i 2008 kunne slå dørene op til kommunens nye hovedbibliotek i Metropolen. ”At få lov til som bibliotekar at lege sine drømme ud, at kunne lave biblioteket anderledes og kunne sætte en ny milepæl for biblioteker er helt fantastisk.” De begejstrede ord faldt, da Danmarks Biblioteker besøgte Hjørrings nyskabende og normbrydende oplevelses- og værestedsbibliotek. ”Skal biblioteker overleve som fysisk sted i fremtiden, skal der tænkes anderledes.”

Det banebrydende bibliotek har siden været en inspiration for ind- og udland. Ikke alene fagfolk og politikere men også arkitekter og designere fra hele verden er siden valfartet til biblioteket skabt omkring en gigantisk skulpturel rød tråd, et regulært formidlingsbånd, udviklet af Bosch & Fjord i et nært samarbejde med Hjørring Biblioteks daværende ledelse, Carsten Winther og Børge Søndergård, og medarbejderne.

Et kreativt fokus der ligesom en stor optagethed af naturen, fulgte Børge Søndergård i jobbet som Hjørring Kommunes turistchef fra 2011 med bl.a. ny vision for naturen og naturoplevelser i Hjørring Kommune og frem til han valgte at sige farvel til arbejdslivet og goddag til et nyt liv på Gjøl med udsigt til Limfjorden.

Farvel til en af bibliotekets pionerer. Selv lærte jeg Børge at kende helt tilbage i 1978. Han var en ung bibliotekar og tillidsmand i Jyderup Kommune og jeg en lidt yngre i Ringsted, da landets første BF TM-Kollegium blev dannet i Vestsjælland, og vi delte dengang som senere tilgangen til ’det stærke folkebibliotek”. Vi mødtes senest i 2017 på Ordkraft, Nordkrafts ord- og litteraturfestival. Ikke overraskende faldt vi igen en gang i en intens samtale om kultur, biblioteker – og livet. Tak for mange fine biblioteksnakke!
 

HELLEN NIEGAARD, Redaktør
 

Børge Søndergård efterlader sig sin kone Bodil Have, senest bibliotekschef i Aalborg (2004-2016), og de sammenbragte sønner Jonas og Simon samt børnebørn.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...