MINDEORD: Erland Kolding Nielsen. 1947-2017

Skrevet af

13. februar, 2017

Erland Kolding Nielsen havde viet sit liv og virke til at sikre og udvikle landets nationalbibliotek. Som direktør for Det Kongelige Bibliotek (KB) arbejdede han til stadighed på at sikre tidssvarende adgang til og bevaring af den vigtige del af landets kulturarv, som landets nationalbibliotek varetager. Hvorfor han også de senere mange år konstant havde fokus på at skabe øget adgang til dets kæmpe samling via alle de nye digitale kanaler.

Som historiker var han yderst bevidst om kulturarvens betydning. Ikke blot for forskere og studerende, men også befolkningen som sådan og i institutionens egen forskning. Noget der ikke mindst kom til udtryk i byggeriet af udvidelsen af KB med Den Sorte Diamant i 1999.

Det Kongelige Bibliotek og Den Sorte Diamant vil stå som et monument over hans vision. I tillæg til alle de mere traditionelle aktiviteter i den spektakulære ramme fik KB med denne nybygning både café, restaurant, nye udstillingsforhold også Dronningesalen. Og dermed helt nye muligheder for at promovere musikken, som med ham som leder fik en helt ny og central placering i KB’s formidlingsarbejde. Salen gav også mulighed for de helt store kulturelle oplevelser som blandt andet International Forfatterscene. Samtidig stod Erland Kolding Nielsen vagt om ytringsfriheden og var ikke bange for de kampe, der skulle til for at værne om den. Det viste han tydeligst, da han gik op mod både embedsmænd, politikere og minister, da han personligt sikrede, at Hizb ut-Tahrir i ytringsfrihendens navn kunne holde arrangement på KB.

Kolding Nielsen efterstræbte ikke kun et højt fagligt niveau for KB, han lagde ikke fingre imellem, når han forfulgte en idé og besad den politiske tæft, der skulle til for at komme til orde.

Det mærkede vi også tydeligt i hele biblioteksverdenen, hvor Erland ofte hævede sin røst for at berige debatten både nationalt og internationalt. I Danmarks Biblioteksforening var han stort set gennem hele sin direktørkarriere med i repræsentantskabet og andre udvalg.

Han deltog altid aktivt, både som med og modspiller, men altid med målet for øje.

Erland Kolding Nielsen har sat tydelige aftryk på samfundets måde at tænke nutidigt nationalbibliotek på, og den vision glimter med Den Sorte Diamant med al tydelighed ud over den københavnske havnefront til minde om en i sandhed stor personlighed.

Erland Kolding Nielsen var gift med Inger Sørensen, ekstern forskningsbibliotekar ved KB, og efterlader sig desuden to voksne børn.
 

Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening

Læs “Kaptajnen går fra borde”, interview med Erland Kolding Nielsen, samt cv i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2016.

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...