Mindeord Lars Aagaard. 1946-2017

Skrevet af

Anni Søndergaard

15 juni, 2017

I marts i år modtog vi den triste meddelelse om, at vores tidligere kollega, Lars Aagaard, afgik ved døden fredag d. 17. marts 2017 efter længere tids sygdom, 71 år gammel.

Lars valgte at runde sin mangeårige bibliotekskarriere af med at komme til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Det ophold kom til at vare i ti år ind til 1. juli 2011 – ti farverige år, hvis aftryk stadig lever i mange af bibliotekets arrangementer og tiltag. Lars nåede – som første ledende børnebibliotekar og senere som børne- og kulturkonsulent – at sætte sit dygtige, personlige og utraditionelle præg på det danske bibliotekslandskab i Sydslesvig. Og han kom langt ud over biblioteksmatriklen. Lars var en udpræget netværksbygger, han opdyrkede det ene samarbejde efter det andet og lykkedes meget ofte med at promovere og igangsætte sine altid spændende, originale og fremadskuende idéer. Især samarbejdet med de sydslesvigske skoler og børnehaver blomstrede med Lars.

Lars var om nogen børnenes kulturforkæmper. Fra 1999 til 2007 var han engageret som Danmarks Biblioteksforenings og Bibliotekarforbundets repræsentant i det internationale børnebibliotekssamarbejde i organisationen IFLA. I 2000 modtog han bl.a. R. Lysholt Hansens pris for sit “lange seje træk for børnekulturen”.

Lars var den fødte formidler og han berigede mange med sin viden og sit varme engagement. Dette engagement forblev intakt indtil han af helbredsmæssige årsager ikke kunne mere.

Da hans stilling i 2011 skiftede fra bibliotekar i Sydslesvig til pensionist på Bornholm, engagerede han sig med liv og sjæl i sit lokalsamfund i Rønne, hvor han havde slået sig ned med hu-struen Jette Westh et par år forinden. Mange ældre medborgere nød godt af hans digitale kunnen på f.eks. it-kurser for ældre, museumsgæster blev beriget med hans viden, når han havde kustodetjansen på Gudhjem Museum, og Nylars-koret blev et medlem rigere. Det var så tydeligt, at Lars i den grad nød sit otium sammen med sine nærmeste. Et otium, der desværre blev alt for kort.

 

ANNI SØNDERGAARD, Souschef, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...