Mindeord Lars Aagaard. 1946-2017

Skrevet af

15. juni, 2017

I marts i år modtog vi den triste meddelelse om, at vores tidligere kollega, Lars Aagaard, afgik ved døden fredag d. 17. marts 2017 efter længere tids sygdom, 71 år gammel.

Lars valgte at runde sin mangeårige bibliotekskarriere af med at komme til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Det ophold kom til at vare i ti år ind til 1. juli 2011 – ti farverige år, hvis aftryk stadig lever i mange af bibliotekets arrangementer og tiltag. Lars nåede – som første ledende børnebibliotekar og senere som børne- og kulturkonsulent – at sætte sit dygtige, personlige og utraditionelle præg på det danske bibliotekslandskab i Sydslesvig. Og han kom langt ud over biblioteksmatriklen. Lars var en udpræget netværksbygger, han opdyrkede det ene samarbejde efter det andet og lykkedes meget ofte med at promovere og igangsætte sine altid spændende, originale og fremadskuende idéer. Især samarbejdet med de sydslesvigske skoler og børnehaver blomstrede med Lars.

Lars var om nogen børnenes kulturforkæmper. Fra 1999 til 2007 var han engageret som Danmarks Biblioteksforenings og Bibliotekarforbundets repræsentant i det internationale børnebibliotekssamarbejde i organisationen IFLA. I 2000 modtog han bl.a. R. Lysholt Hansens pris for sit “lange seje træk for børnekulturen”.

Lars var den fødte formidler og han berigede mange med sin viden og sit varme engagement. Dette engagement forblev intakt indtil han af helbredsmæssige årsager ikke kunne mere.

Da hans stilling i 2011 skiftede fra bibliotekar i Sydslesvig til pensionist på Bornholm, engagerede han sig med liv og sjæl i sit lokalsamfund i Rønne, hvor han havde slået sig ned med hu-struen Jette Westh et par år forinden. Mange ældre medborgere nød godt af hans digitale kunnen på f.eks. it-kurser for ældre, museumsgæster blev beriget med hans viden, når han havde kustodetjansen på Gudhjem Museum, og Nylars-koret blev et medlem rigere. Det var så tydeligt, at Lars i den grad nød sit otium sammen med sine nærmeste. Et otium, der desværre blev alt for kort.

 

ANNI SØNDERGAARD, Souschef, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...