Mindeord Lars Aagaard. 1946-2017

Skrevet af

15. juni, 2017

I marts i år modtog vi den triste meddelelse om, at vores tidligere kollega, Lars Aagaard, afgik ved døden fredag d. 17. marts 2017 efter længere tids sygdom, 71 år gammel.

Lars valgte at runde sin mangeårige bibliotekskarriere af med at komme til Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Det ophold kom til at vare i ti år ind til 1. juli 2011 – ti farverige år, hvis aftryk stadig lever i mange af bibliotekets arrangementer og tiltag. Lars nåede – som første ledende børnebibliotekar og senere som børne- og kulturkonsulent – at sætte sit dygtige, personlige og utraditionelle præg på det danske bibliotekslandskab i Sydslesvig. Og han kom langt ud over biblioteksmatriklen. Lars var en udpræget netværksbygger, han opdyrkede det ene samarbejde efter det andet og lykkedes meget ofte med at promovere og igangsætte sine altid spændende, originale og fremadskuende idéer. Især samarbejdet med de sydslesvigske skoler og børnehaver blomstrede med Lars.

Lars var om nogen børnenes kulturforkæmper. Fra 1999 til 2007 var han engageret som Danmarks Biblioteksforenings og Bibliotekarforbundets repræsentant i det internationale børnebibliotekssamarbejde i organisationen IFLA. I 2000 modtog han bl.a. R. Lysholt Hansens pris for sit “lange seje træk for børnekulturen”.

Lars var den fødte formidler og han berigede mange med sin viden og sit varme engagement. Dette engagement forblev intakt indtil han af helbredsmæssige årsager ikke kunne mere.

Da hans stilling i 2011 skiftede fra bibliotekar i Sydslesvig til pensionist på Bornholm, engagerede han sig med liv og sjæl i sit lokalsamfund i Rønne, hvor han havde slået sig ned med hu-struen Jette Westh et par år forinden. Mange ældre medborgere nød godt af hans digitale kunnen på f.eks. it-kurser for ældre, museumsgæster blev beriget med hans viden, når han havde kustodetjansen på Gudhjem Museum, og Nylars-koret blev et medlem rigere. Det var så tydeligt, at Lars i den grad nød sit otium sammen med sine nærmeste. Et otium, der desværre blev alt for kort.

 

ANNI SØNDERGAARD, Souschef, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...