Mindeord om Jens Steen Andersen

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 oktober, 2012

Fra år 2000 åbnedes for ansættelse af ikke-bibliotekarer som ledere af kommunernes folkebiblioteker med den dengang nye Lov om biblioteksvirksomhed (§3.3). Den lov, som med sin ligestilling af fysiske og digitale materialer, lagde grunden til det 21. århundredes folkebibliotek. Jens Steen Andersen var med sin baggrund som cand.scient.adm. fra RUC en af de få, der siden har taget den bold op og spillet den med stort talent. Københavns Kommune udpegede i foråret 2012 Jens Steen Andersen til ny leder af Københavns Hovedbibliotek fra den 1. juni, og hans opgaveområde kom også til at omfatte opgaven som biblioteksfaglig chef for Københavns Biblioteker i øvrigt. Han kom fra et job som administrationschef i Drift og Koordinering i kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.

Personligt mødte jeg første gang Jens Steen Andersen, da han som nyansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen interesseret mødte op til et udviklingsseminar om ‘Byens Hus’ i 2003. Københavns store projekt for et metropolbibliotek til hovedstaden, et nybyggeri i topklasse med placering på Scala-grunden eller anden lige så central plads. Siden har jeg flere gange haft lejlighed til at opleve, hvordan han brændte og havde forståelse for transformationen af det traditionelle bibliotek til fremtidens moderne kombinerede fysiske og digitale folkebibliotek. Som nævnt i Per Dabelstens nekrolog den 5. august i dagbladet Politiken ‘erkendte Jens Steen Andersen på et meget tidligt tidspunkt, at bøger ikke kun skal læses på print, men at de nye elektroniske medier i allerhøjeste grad skal tages i brug for at imødekomme og betjene borgerne bedst muligt i dag’.

Skønt metropolprojektet er lagt på is under nuværende overborgmester Frank Jensen, er det ikke mindst ved en ihærdig indsats fra Jens Steen Andersens side alligevel lykkedes at trække et af brugerne stærkt efterspurgt ombygnings- og renoveringsprojekt af hovedbiblioteket i Krystalgade i gang, om end i faser.

Bid for bid er hovedbibliotekets trange og uhensigtsmæssige pladsforhold i det tidligere Daells Bolighus blevet forbedret. Og så sent som i år lykkedes det at skrabe endnu en millionbevilling til yderligere en fase i hus.

De flere tusinde daglige biblioteksbrugere af Københavns Hovedbibliotek har meget at takke Jens Steen Andersen for. Hans store engagement og entusiasme lige til det allersidste, trods et ubønhørligt sygdomsforløb, smittede af på hovedbibliotekets travle medarbejdere. Man må håbe, de fortsat vil holde fanen højt og sammen med kommunens fremsynede politikere sikre borgerne dét kvalitetsbibliotek Jens Steen Andersen gik efter.

Jens Steen Andersen døde 53 år gammel den 31. juli i år.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...