Mindeord om Jens Steen Andersen

Skrevet af

Hellen Niegaard

12 oktober, 2012

Fra år 2000 åbnedes for ansættelse af ikke-bibliotekarer som ledere af kommunernes folkebiblioteker med den dengang nye Lov om biblioteksvirksomhed (§3.3). Den lov, som med sin ligestilling af fysiske og digitale materialer, lagde grunden til det 21. århundredes folkebibliotek. Jens Steen Andersen var med sin baggrund som cand.scient.adm. fra RUC en af de få, der siden har taget den bold op og spillet den med stort talent. Københavns Kommune udpegede i foråret 2012 Jens Steen Andersen til ny leder af Københavns Hovedbibliotek fra den 1. juni, og hans opgaveområde kom også til at omfatte opgaven som biblioteksfaglig chef for Københavns Biblioteker i øvrigt. Han kom fra et job som administrationschef i Drift og Koordinering i kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning.

Personligt mødte jeg første gang Jens Steen Andersen, da han som nyansat i Kultur- og Fritidsforvaltningen interesseret mødte op til et udviklingsseminar om ‘Byens Hus’ i 2003. Københavns store projekt for et metropolbibliotek til hovedstaden, et nybyggeri i topklasse med placering på Scala-grunden eller anden lige så central plads. Siden har jeg flere gange haft lejlighed til at opleve, hvordan han brændte og havde forståelse for transformationen af det traditionelle bibliotek til fremtidens moderne kombinerede fysiske og digitale folkebibliotek. Som nævnt i Per Dabelstens nekrolog den 5. august i dagbladet Politiken ‘erkendte Jens Steen Andersen på et meget tidligt tidspunkt, at bøger ikke kun skal læses på print, men at de nye elektroniske medier i allerhøjeste grad skal tages i brug for at imødekomme og betjene borgerne bedst muligt i dag’.

Skønt metropolprojektet er lagt på is under nuværende overborgmester Frank Jensen, er det ikke mindst ved en ihærdig indsats fra Jens Steen Andersens side alligevel lykkedes at trække et af brugerne stærkt efterspurgt ombygnings- og renoveringsprojekt af hovedbiblioteket i Krystalgade i gang, om end i faser.

Bid for bid er hovedbibliotekets trange og uhensigtsmæssige pladsforhold i det tidligere Daells Bolighus blevet forbedret. Og så sent som i år lykkedes det at skrabe endnu en millionbevilling til yderligere en fase i hus.

De flere tusinde daglige biblioteksbrugere af Københavns Hovedbibliotek har meget at takke Jens Steen Andersen for. Hans store engagement og entusiasme lige til det allersidste, trods et ubønhørligt sygdomsforløb, smittede af på hovedbibliotekets travle medarbejdere. Man må håbe, de fortsat vil holde fanen højt og sammen med kommunens fremsynede politikere sikre borgerne dét kvalitetsbibliotek Jens Steen Andersen gik efter.

Jens Steen Andersen døde 53 år gammel den 31. juli i år.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...