MINDEORD: Per Nyeng. 1941-2016

Skrevet af

Michel Steen-Hansen

13 februar, 2017

En af de store skikkelser i dansk biblioteksvæsen, Per Nyeng, er gået bort. Han efterlader sig markante aftryk i beskrivelsen af det moderne bibliotek. Fra 1. april 1970 til 1. april 2003 stod Per Nyengs spidse pen og skarpe intellekt bag Bibliotekarforbundets blad Bibliotekspressen (tidligere Bibliotek 70). Få fagtidsskrifter er formentlig nogensinde blevet læst af så mange og med så stor opmærksomhed i mere end tre årtier. Både i og uden for sektoren, da biblioteket i de år spillede en afgørende rolle som indgangen til det spirende videnssamfund.

Redaktørens fokus var vedholdende på bibliotekernes udvikling og gennemslagskraft i både opgangs- og nedgangstider for at sikre borgerne en fri og uhindret adgang til information, kultur og læring. I Nyengs virke mærkede man hjertet i en anerkendelse af bibliotekarområdet og af professionalismen bag. 

Over for omkring ni formænd og mange hovedbestyrelser forfægtede Per Nyeng til enhver tid den redaktionelle frihed og skabte et kulturtidsskrift, der rakte langt ud over hvad traditionelle fagforenings- blade normalt gør. Dødbideri, bureaukrati og lammende konsensus tog Per Nyeng gerne en rask kamp med til fordel for et stærkt bibliotek. Hvilket kom til udtryk i bl.a. bladets Sidste spalte og de forskellige pamfletter, tidsskriftet stod bag. Ikke enøjet, også modsatte synspunkter fik plads i bladets spalter. Altid klar til kamp.

At skrive var for Per Nyeng at handle, og han skrev videre fra 2003 og til for 14 dage siden. I danske og nordiske tidsskrifter og aldrig uden et hip til i hans øjne langsommelige myndigheder, forsigtige ledelser og organisationer eller uopmærksomme politikere. Eksempelvis i augustnummeret 2016 af Danmarks Biblioteksforenings kultur- magasin, Danmarks Biblioteker, i hvilket Per Nyeng de sidste mange år skrev fast. Her efterlyser han både i Danmarks Biblioteksforenings regi og i Slots- og Kulturstyrelsen ny målrettet indsats og initiativer omkring netsikkerhed på bibliotekerne, noget man f.eks. i Sverige har udarbejdet et regelsæt for. Biblioteksbenytterne skal ikke, hverken i det fysiske bibliotek eller online, kigges over skuldrene. Det holder ikke i en demokratisk stat som Danmark.

Per Nyeng bibragte, ofte med en knivspids provokation, ny inspiration til de danske biblioteker og deres politikere.

Per Nyeng var gift med Hellen Niegaard, redaktør for Danmarks Biblioteker, og efterlader sig desuden sønnen Stig Nyeng, Rock-struck.dk.

Michel Steen-Hansen, direktør Danmarks Bibliotekforening.

Læs Per Nyengs klumme “Bibliotekskompasset rundt” i Danmarks Biblioteker 2013-2016. Senest “Biblioteker som drivkraft for transformation” nr. 6, 2016.

 

CV – Per Nyeng (1941-2016), udd. bibliotekar 1965 fra Danmarks Biblioteksskole. Virkede fra juli 1965 til starten af 1970 som bibliotekar på forskellige poster i Nordsverige (Boden, Luleå og Malmberget-Gällivare biblioteker) og arbejdede siden som journalist. Ansvarshavende redaktør af Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekspressen (tidl. Bibliotek 70) fra 1. april 1970 til 31. marts 2003, da han besluttede at takke af som redaktør. Skrev frem til sin død i slutningen af 2016 i danske og nordiske tidsskrifter med stadigt fokus på biblioteksudvikling i en digital tid og på internationale tendenser.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...