Modellen modtaget med begejstring

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2012

Frederikssunds to første åbne, selvbetjente biblioteker i Slangerup og Jægerspris blev taget i brug henholdsvis 12. april og 9. maj 2011. Et halvt år efter gennemførtes en undersøgelse baseret på to forskellige spørgeskemaer – et til voksne og et til børn. Her skulle brugerne over cirka tre uger svare på, hvordan de brugte de åbne biblioteker, om brugen var blevet anderledes, og om hvordan de oplevede den tekniske adgang og selvbetjeningen.

Fleksibiliteten alletiders
Gennemgående er brugerne ‘for’ fleksibiliteten ved de åbne biblioteker. Den betyder, at man kan komme, når man har lyst, og at man har mulighed for at komme med hele familien samlet og mødes med andre. Derudover har bibliotekerne også oplevet en markant stigning i antallet af udlån, siden bibliotekerne overgik til såkaldte åbne biblioteker. Siden åbningen er udlånet i Jægerspris således steget med 20%, mens stigningen i Slangerup lyder på 17,5%.

Kommentarerne i undersøgelsen viser, at bibliotekerne mere og mere fungerer som det lokale møde- og samlingssted for borgerne, hvilket også var et klart formål med at overgå til åbne biblioteker i Frederikssund Kommune i det hele taget, siger kommunens bibliotekschef, Kirstine Lundsgaard,  til Danmarks Biblioteker. Hun fortæller også, at der den 20. marts i år kunne indvies et lignende bibliotekstilbud i kommunens tredje biblioteksfilial i Skibby – se foto.

Voksne om brug af de nye tilbud
Det er tydeligvis ikke vanskeligt at bruge den nye biblioteksmodel. Hele 95% i Jægerspris og 91% i Slangerup oplyser i undersøgelsen, at de bruger de to biblioteker uden for den bemandede åbningstid. Og blandt de voksne, der har besvaret undersøgelsen, finder hovedparten det let at bruge selvbetjeningsautomaterne og dørfunktionen. Her ligger tallene på pænt over 80% i begge biblioteker. Det er mindre let at bruge søgefunktionen på hjemmesiden og søgeskærmen. Her er tallet på 54% for Jægerspris og 69% for Slangerup – og en del er blanke, så her er der plads til mere vejledning. Desuden oplyser 31% i Slangerup, at de mødes med andre på biblioteket og anvender det som udflugtsmål/værested, mens tallet i Jægerspris er på 11%.

Lån, mødested og internet
Børnene finder også de nye biblioteker lette at bruge. I Slange-rup gælder det simpelthen alle, og i Jægerspris svarer 87% ja til spørgsmålet. Blandt børnene, fortrinsvis over 10 år, oplyser 93%, at de kommer i Jægerspris uden for de bemandede timer, og i Slangerup er tallet 89%.

Børnene kommer både alene og sammen med familie og venner. De bruger først og fremmest biblioteket til at låne bøger mv. – her er tallet 93% i Jægerspris og 83% i Slangerup. Dernæst mødes de med venner og hygger sig; det gælder en tredjedel i Jæ-gerspris og en femtedel i Slangerup. Desuden kommer 27% også for at bruge internettet/spille i Jægerspris, mens tallet for Slangerup er på 13%.

Hvad betyder det for personalet?
Internt i Frederikssund Bibliotekerne har der været en løbende dialog efter indførelsen af den nye biblioteksmodel, både om de ændrede vilkår og om de rent praktiske ting, der skulle justeres og ændres, oplyses det i undersøgelsen. Erfaringerne og undersøgelsen viser, at de to åbne biblioteker med stigende udlån og stigende brug af lokalerne har medført ændringer i arbejdet.

For det første er der en betydelig større mængde materialer, der skal sorteres, sættes på plads eller sendes til andre biblioteker. Der skal dertil også bruges mere tid på oprydning, så det sikres, at alt er i orden og indbydende. Der skal desuden arbejdes anderledes, når man arbejder med opgaver i et betjeningsløst rum. Det er vigtigt, at man i den bemandede tid er 100% parate til brugerne, når de skal have assistance. Der er kort sagt kommet mere arbejde ud af de selvbetjente biblioteker, men, understreges det, så er man i personalet enige om, at dette opvejes af de mange positive reaktioner på indførelsen af den åbne, selvbetjente biblioteksmodel.

Få undersøgelsen ved kontakt til bibliotekschef Kirstine Lundsgaard på KLUND@frederikssund.dk.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...