Mød biblioteket på gaden

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 juni, 2014

Under parolen ‘Hvis borgerne ikke kommer til litteraturen, må litteraturen komme til borgerne’ har Hillerød Bibliotek sammensat et helt læseprogram. Kommunen er udpeget som en af tolv modelkommuner i ministerens landsdækkende og flerårige projekt. Målet med Danmark Læser er at nå nogle af de 40 procent af befolkningen, der sjældent eller aldrig læser en bog.

"Hillerød læser” går ud på at vække læseglæden ved at skabe positive læseoplevelser og gøre litteraturen tilgængelig, uproblematisk og appellerende. Med dette og andre projekter får borgerne nye muligheder for at møde litteraturen på en nem, bekvem og gratis måde – også uden for biblioteket.

Fantastisk mulighed
Med Peder Bisgaard (A), kulturudvalgsformand, ved styret – godt hjulpet af fra venstre Tove Damgaard, Thorbjørn Zeuthen Thisted, Karin Orry og Merete Wiuff, alle fra biblioteket – gik startskuddet til ‘Hillerød Læser’ mandag den 19. maj på Torvet. Ud over et cykellad fyldt af spændende bøger medbragtes hårde skyts i form af lækre karameller. Peder Bisgaard, også medlem af DBs Repræsentantskab, kalder kampagnen en fantastisk mulighed. Ikke bare for at læse en god bog, men også for at borgere og bibliotek, henholdsvis borgere og borgere kan komme i kontakt med hinanden på nye måder.

En række små arbejdspladsbiblioteker og læsetilbud til boligområdet Kongevænget er andre initiativer. Desuden etableres læsegrupper bl.a. for ordblinde. Undervejs føres logbog i form af reportageartikler – om projekternes og de medvirkendes udvikling. Til slut udgives det hele som e-bog og lydbog. 22 af bibliotekets ansatte er på forskellig vis involveret i de mange projekter, de vil i dialog med mindst hver 20. hillerødborger.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...