Mødet med borgeren

Stine Staunsager Larsen, leder af Bibliotek og Borgerservice, og Christian Lauersen, Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i Roskilde Kommune. Foto: Sanne Aabjerg Kristienansen.

Skrevet af

15. februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Nye fine rammer om tidlig læsekultur åbnede sidst i januar i Roskilde. Det nye børnebibliotek er blot en del af vejen i en større proces med et mål om at styrke læsekultur og læseglæde i rammeprojektet Mødet med borgeren. Hvad er målet, og hvad skal der ske med resten af Roskilde Kommunes biblioteksvæsen?

I Roskilde er de optagede af at nytænke biblioteket. Skabe nye rum, styrke formidlingen og ikke mindst læseglæden – og kunne 20. januar indvi et nyt børnebibliotek for de mindste, som det seneste eksempel på at sætte mødet med borgeren i fokus. Det er fra første dag blevet flot modtaget af borgerne – børnene og deres voksne.

Et fantastisk bibliotek

I en morgensamtale en januardag sætter Christian Lauersen, Kultur-, Biblioteks- og Idrætschef i Roskilde Kommune, og Stine Staunsager Larsen, leder af Bibliotek og Borgerservice, ord på udviklingen, hvorfor den er sat i gang og på nogle af de resultater, man allerede nu kan opleve.

“En stærk læsekultur i samfundet skaber grobund for nysgerrighed, fællesskab, læring, medborgskab og demokrati. I Roskilde Kommune har vi et stort fokus på at arbejde sammenhængende på tværs af forvaltningen med indsatserne for de mindste børn, op i ungdommen og ind i voksenlivet.
Vi ved, at børn og unge læser mindre og mindre, og det er en kurve, der er afgørende for os at få knækket. Vores ambitiøse partnerskaber med skole- og daginstitutionsområdet er en vigtig løftestang for dette, fordi vi når rigtig mange børn uden for vores huse, men med det nye børnebibliotek har vi også fået optimale rammer for at dyrke historierne, fællesskabet og glæden ved læsning, når borgerne besøger Roskilde Bibliotek.
Rammerne er vigtige, men det mest afgørende element i et godt børnebibliotek vil altid være personalet – det er dem, der skaber en læsekultur og ikke indretningen i sig selv”, fortæller Christian Lauersen og Stine Staunsager Larsen supplerer: “Næste skridt er voksenbiblioteket, der skal gentænkes. Det handler om at have et nuanceret blik på læsning, som jo kan foregå på mange måder, og det skal vores rum gerne indbyde til.”

Med 2. mio. kroner, har man selv finansieret det helt nye og attraktive børnebibliotek for de 0-7 årige og deres voksne. Også næste fase står man selv for. “Det hele sker inden for budget, vi har sparet op over nogle år, så der er økonomi til det”, tilføjer Christian Lauersen, da han bliver spurgt til finansieringen.

En stærk biblioteksstruktur

Tempoet er højt i Roskilde. På få år har man taget væsentlige skridt til en reel fornyelse og opdatering af kommunens biblioteksservice til de 90.000 indbyggere.

For få år siden startede Roskilde Biblioteks nye udvikling med en kraftig ansigtsløftning. Etablering af et nyt byrum, Bibliotekshaven, samt en ny hovedindgang åbnede biblioteket op mod bymidten og Kulturstrøget, og blev første skridt på vejen sammen med en ny café og etablering af flere åbne publikumsarealer.

Også når det gælder kommunen i øvrigt er der tempo på. I 2021 slog Cosmos, nyt bibliotek, kulturhus, lokalarkiv og borgerservice i Viby Sj, sine døre op. Og til sommer gen-åbnes Kreativt hus for børn, gennemrenoveret og bl.a. finansieret af fondsmidler, i Algade for enden af Kulturstrøget – en del af bibliotekets ansvarsområde. Det er ikke det hele.

“Næste mål er at få en ny bogbus – forhåbentlig i indeværende år. Vi elsker vores nuværende bus, men den er ved at være udtjent og må ofte på værksted”, smiler Christian Lauersen.

I Roskilde har de Sjællands sidste bogbus og er tilhænger af biblioteksmodellen. Kommunen er relativt stor geografisk set med mange små bysamfund, og det mobile bibliotekstilbud kan noget enestående.

“Bogbussen kan noget helt særligt. Havde vi den ikke i forvejen, ville vi opfinde den. Idéen er både simpel og genial – en mobil og fleksibel løsning til en geografisk stor kommune, og biblioteket kan komme derud, hvor borgerne er”, fremhæver Christian Lauersen.

“Det er helt afgørende for vores mulighed for at komme bredt ud i Roskilde, og bogbussen har stor betydning. Fra bogbussens personale hører vi, at selv om nogle børn har svært ved at huske ugedagene, så ved de, hvornår det er bogbusdag”, fortæller Stine Staunsager Larsen.

Udover Cosmos i Viby har Jyllinge samt Gadstrup, Gundsømagle og Ågerup egne fysiske lokalbiblioteker. “Med seks fysiske biblioteker, vores bogbus samt det generelle opsøgende arbejde formår vi at nå utroligt bredt ud, hvilket ligger godt i tråd med Roskilde Kommunes strategi om at løfte med kultur, læring og fællesskab i hele kommunen og med særligt fokus på , hvad det kan for de mindre bysamfund”, forklarer Christian Lauersen.

Værdien af biblioteket

Grundlæggende tænker Roskilde ikke i hus eller bus, men i borgere og biblioteksservice. Til så mange som muligt – og på den bedste måde. Biblioteket har således i flere omgange arbejdet med at kortlægge bibliotekets betydning for borgerne.

Senest med Roskilde Centralbiblioteks rapport Folkebibliotekets betydning for borgerne i Danmark fra 2021 lavet i samarbejde med Seismonaut. Undersøgelsen viser, at folkebiblioteket har betydning for borgerne på forskellig vis og gav biblioteket et sprog for, hvad biblioteket betyder. Biblioteket opleves af borgerne som et frirum, hvor man kan fordybe sig og få perspektiv på tilværelsen gennem kurateret viden og information. Biblioteket stimulerer til refleksion, læring, tilegnelse af viden og kritisk tænkning. Og det fremmer fællesskabet og bidrager til at udvikle nye færdigheder.

“Vi fik en fornyet opmærksomhed på, at et biblioteksbesøg ikke bare er et tal, og at biblioteket kan være et svar på nogle af de udfordringer, som samfundet har”, siger Christian Lauersen.

Når det gælder bogbussens muligheder, viste en Niras-undersøgelse om livskvalificering og bibliotekernes rolle i lokalsamfundet lavet for Roskilde i 2016, at en bogbus ud over at sikre netop tilgængelighed til materialer og bibliotekarisk hjælp ude omkring også gjorde ’ikke-steder til steder’. At der simpelthen opstår et fælles sted lokalt omkring bogbussen, hvor man mødes. Og bussen bruges; sammenligner man den med lokalbibliotekerne, er det i udlånstal i Roskilde det tredje mest populære tilbud (2022-tal).

Mødet med borgeren

Tilgængelighed, klar retning og mødet med borgeren er nøgleord i kommunens arbejde med bibliotekerne.

Roskilde Bibliotek har på mange niveauer en særlig stor opmærksomhed på den menneskelige faktor. Et bibliotek uden betjening er i alle tilfælde i Christian Lauersens optik blot et hus med bøger i.

Og Stine Staunsager Larsen er enig.


“Vi skal hele tiden udvikle os og gøre os relevante. Det skal være så fristende som muligt at vælge læsningen til. Det handler om vores betjening, vores samling, vores indretning og om at skabe rum – for læseglæde og samtidig om at styrke læsekulturen i Roskilde. Vi skal være opsøgende og betjene borgerne blandt reolerne. Vi skal være, hvor de er – og har brug for os”
uddyber Stine Staunsager Larsen.

Man har bl.a. investeret i Library Assist-løsningen, så man kan betjene borgerne direkte i biblioteksrummet. Bibliotekslederen fremhæver, at bibliotekarisk kontakt og betjening er efterspurgt af borgerne og prioriteres højt.

Hele udviklingsprocessen sker efter dialog med borgerne, Ros-kildes familier, institutioner og andre lokale partnere, og rammen er Mødet med borgeren. At planen synes rigtig, viser de mange besøgende denne tidlige formiddag på min vej gennem Roskildes nyeste bud på et dejligt børnebibliotek.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...