Mr. børnebibliotekar stopper

Skrevet af

14. august, 2011
Spænding og en anelse skepsis. Det var den følelse, mange af medarbejderne her havde i foråret 2000. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig havde netop ansat “Mr. Børnebibliotekar”, Lars Aagaard. Verdensberømt ild-sjæl i den danske og internationale børnebiblioteksverden. At han netop havde modtaget en pris på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde for sit enestående børnekulturelle engagement gjorde ikke benovelsen mindre. Dertil kom så rygterne om Lars som kollega. Ikke sådan lige at styre, vældig hitte-på-agtig, flytter rundt på biblioteksindretningen uden at spørge kollegerne først – og den slags. 11 år er gået – intet er som før. Med udgangen af juni i år gik Lars Aagaard på pension efter at have flyttet godt og grundigt om i det sydslesvigske bibliotekslandskab. På den gode måde. Inden han stoppede, interviewede jeg ham om hans mange gøremål og bibliotekernes fremtid.
 
På spørgsmålet, hvorfor han valgte at tage til Sydslesvig, sagde Lars Aagaard meget åbent: “Jeg trængte simpelthen til et nyt job. Jeg var på Rødovre Bibliotek, og den ene dag var jeg børnebibliotekar, den anden dag chef, den tredje noget helt fjerde. Det var ikke til at holde ud i længden. Så fik jeg en kulturpris af Danmarks Biblioteksforening, som jeg stadig er meget stolt af. Men jeg fandt ikke selv på Syd-slesvig”, røber han. “Jeg blev spurgt, om jeg ville komme til Sydslesvig og man fortalte mig om udfordringerne. Det tiltalte mig rigtig meget, at Sydslesvig er et sted, hvor man ikke bare kan stille med de almindelige ‘danske’ standardløsninger. Det hele skal opfindes på ny. Du skal tænke så radikalt anderledes. Du skal altid spørge dig selv: Hvilken virkelighed er der her? Hvad er det for en kultur? Hvad er opgaven? Hvordan opfatter folk biblioteket? Den udfordring var tricket for mig. Det sagde klik. Og det klik har været det hele værd”, fortalte Lars Aagaaard.
 
Af opgaver, der har betydet mest for ham, på disse kanter nævnte Lars Aagaard ‘at få et godt og fornuftigt samarbejde omkring børnenes skolebiblioteker op at stå som det ene – et af de største samarbejder mellem sydslesvigske organisationer’. Og som det andet ‘det konstruktive og effektive arbejde med en ny VISION’, der gjorde, at man i november 2010 kunne slå dørene op til et ‘genfødt Flensborg Hovedbibliotek – i retrodesign’ med en attraktiv nyindretning for børn.
Lars Aagaard mener at: “Biblioteket nu er gearet til fremtiden. Det nyindrettede bibliotek er en åbenbaring (se DB 08.10, s. 5). Men vi/I skal være enormt vakse og vågne for at følge med – og skarpe i forhold til omverdenen, for der er megen forandring på vej uden om biblioteket. Kerneopgaven med udlån og kulturelle arrangementer vil være den samme længe endnu, men der sker kvantespring inden for vidensformidling, oplevelsesformidling og biblioteksdrift.”
 
“Udviklingen går rivende stærkt, og det er ekstremt vigtigt at udvikle biblioteket og medarbejdernes kompetencer og opfange de mange naturtalenter blandt medarbejderne, det kan ikke gå hurtigt nok. Vi skal være dygtige på internettet, dygtige kommunikatører, dygtige projektmagere, ja dygtige til alt!”
 
Lars Aagaard er ofte selv blevet berømmet for sin utraditionelle måde at være bibliotekar på. R. Lysholt Hansens Pris blev tidligere uddelt på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde og gik i 2000 sæd-vanen tro til en af bibliotekernes ildsjæle, til Lars Aagaard dengang chef i Rødovre. I sin motiveringstale sagde daværende formand for DB, Mogens Damm (A), bl.a.: “Lars, du får denne pris for dit lange seje træk for børnekulturen. I din karriere som bibliotekar har du altid prioriteret børnene og børnebibliotekerne, og du har givet dem din entusiasme, dit engagement og dit hjerte.. i udvikling af materialetilbuddene til børn i Sønderborg, i Rødovres Børne- og ungepolitik og senest i dit internationale engagement i IFLA, den in-ternationale biblioteksforening, hvor du repræsenterer os i Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet i det internationale børnebiblioteksarbejde. Fra børnene går Lars’ blik til den omverden, der skal støtte og fremme børnene i deres udvikling. Lars er en uovertruffen netværksbygger. På det punkt er han et eksempel for os alle”, sagde Mogens Damm dengang.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...