Mr. børnebibliotekar stopper

Skrevet af

Rita Jakobsen

14 august, 2011
Spænding og en anelse skepsis. Det var den følelse, mange af medarbejderne her havde i foråret 2000. Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig havde netop ansat “Mr. Børnebibliotekar”, Lars Aagaard. Verdensberømt ild-sjæl i den danske og internationale børnebiblioteksverden. At han netop havde modtaget en pris på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde for sit enestående børnekulturelle engagement gjorde ikke benovelsen mindre. Dertil kom så rygterne om Lars som kollega. Ikke sådan lige at styre, vældig hitte-på-agtig, flytter rundt på biblioteksindretningen uden at spørge kollegerne først – og den slags. 11 år er gået – intet er som før. Med udgangen af juni i år gik Lars Aagaard på pension efter at have flyttet godt og grundigt om i det sydslesvigske bibliotekslandskab. På den gode måde. Inden han stoppede, interviewede jeg ham om hans mange gøremål og bibliotekernes fremtid.
 
På spørgsmålet, hvorfor han valgte at tage til Sydslesvig, sagde Lars Aagaard meget åbent: “Jeg trængte simpelthen til et nyt job. Jeg var på Rødovre Bibliotek, og den ene dag var jeg børnebibliotekar, den anden dag chef, den tredje noget helt fjerde. Det var ikke til at holde ud i længden. Så fik jeg en kulturpris af Danmarks Biblioteksforening, som jeg stadig er meget stolt af. Men jeg fandt ikke selv på Syd-slesvig”, røber han. “Jeg blev spurgt, om jeg ville komme til Sydslesvig og man fortalte mig om udfordringerne. Det tiltalte mig rigtig meget, at Sydslesvig er et sted, hvor man ikke bare kan stille med de almindelige ‘danske’ standardløsninger. Det hele skal opfindes på ny. Du skal tænke så radikalt anderledes. Du skal altid spørge dig selv: Hvilken virkelighed er der her? Hvad er det for en kultur? Hvad er opgaven? Hvordan opfatter folk biblioteket? Den udfordring var tricket for mig. Det sagde klik. Og det klik har været det hele værd”, fortalte Lars Aagaaard.
 
Af opgaver, der har betydet mest for ham, på disse kanter nævnte Lars Aagaard ‘at få et godt og fornuftigt samarbejde omkring børnenes skolebiblioteker op at stå som det ene – et af de største samarbejder mellem sydslesvigske organisationer’. Og som det andet ‘det konstruktive og effektive arbejde med en ny VISION’, der gjorde, at man i november 2010 kunne slå dørene op til et ‘genfødt Flensborg Hovedbibliotek – i retrodesign’ med en attraktiv nyindretning for børn.
Lars Aagaard mener at: “Biblioteket nu er gearet til fremtiden. Det nyindrettede bibliotek er en åbenbaring (se DB 08.10, s. 5). Men vi/I skal være enormt vakse og vågne for at følge med – og skarpe i forhold til omverdenen, for der er megen forandring på vej uden om biblioteket. Kerneopgaven med udlån og kulturelle arrangementer vil være den samme længe endnu, men der sker kvantespring inden for vidensformidling, oplevelsesformidling og biblioteksdrift.”
 
“Udviklingen går rivende stærkt, og det er ekstremt vigtigt at udvikle biblioteket og medarbejdernes kompetencer og opfange de mange naturtalenter blandt medarbejderne, det kan ikke gå hurtigt nok. Vi skal være dygtige på internettet, dygtige kommunikatører, dygtige projektmagere, ja dygtige til alt!”
 
Lars Aagaard er ofte selv blevet berømmet for sin utraditionelle måde at være bibliotekar på. R. Lysholt Hansens Pris blev tidligere uddelt på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde og gik i 2000 sæd-vanen tro til en af bibliotekernes ildsjæle, til Lars Aagaard dengang chef i Rødovre. I sin motiveringstale sagde daværende formand for DB, Mogens Damm (A), bl.a.: “Lars, du får denne pris for dit lange seje træk for børnekulturen. I din karriere som bibliotekar har du altid prioriteret børnene og børnebibliotekerne, og du har givet dem din entusiasme, dit engagement og dit hjerte.. i udvikling af materialetilbuddene til børn i Sønderborg, i Rødovres Børne- og ungepolitik og senest i dit internationale engagement i IFLA, den in-ternationale biblioteksforening, hvor du repræsenterer os i Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet i det internationale børnebiblioteksarbejde. Fra børnene går Lars’ blik til den omverden, der skal støtte og fremme børnene i deres udvikling. Lars er en uovertruffen netværksbygger. På det punkt er han et eksempel for os alle”, sagde Mogens Damm dengang.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...