Multikulturhus Sønderborg tager fart

Skrevet af

Carsten Nicolaisen, Hanne M. Sørensen

13 februar, 2017

Huset bygger på en idé om at samle flere kulturformer og -partnere under samme tag på den nye havnefront. Biblioteket Sønderborg, Sønderjyllands Kunstskole og en afdeling af Det Tyske Bibliotek flytter ind i det nybyggede Multikulturhus i Sønderborg til efteråret.

Der har været arbejdet på mange forskellige niveauer parterne imellem og hver for sig i de seneste år, således at en fælles vision for huset og institutionerne kan komme til at udfolde sig i en ny synergi. Indholdsdelen vægter i høj grad bibliotekets formidlingsdel, hvor kunstskolen samtidig kan åbne den skabende kunstneriske dimension. Dette vil Biblioteket Sønderborg også gerne udfordres af.

Formidling og grundfortælling
Grundfortællingen i huset er de ringe i vandet, som kan ses ved en havnefront – som billedligt kan overføres og opstå af bibliotekets brede formidling og kunstskolens skabende kraft. I en levende transformation fra den analoge verden til den digitale verden er det den digitale pixelering, som materialiserer og oversætter denne sammensmeltning og kobling. Koblingen vil være grundfortællingens symbiose, som kan aflæses i husets funktioner som et formidlende og skabende led.

Bibliotekernes formidlingsdel vil således i høj grad prioritere både den analoge og digitale formidling i det fysiske rum, som ligeledes understøttes af kunstskolens skabende kunstneriske bidrag.

Hjertet banker for litteraturen
Omkring 100 læsekredse for børn og voksne, læsekampagner for alle aldersgrupper, arrangementer, events og projekter med litteraturen som omdrejningspunkt i de seneste år viser, at sønderborgerne ELSKER at læse.

Ambitionen er, at biblioteket også vil have dem til at skrive. Der er allerede et godt samarbejde i gang med NewPub, og et aktivt skrivefællesskab er dannet blandt områdets forfatterspirer på initiativ af og med fødselshjælp af biblioteket. Biblioteket vil underbygge formidlingsdelen med dette skabende led. Efter indflytningen i Multikulturhus Sønderborg appellerer vi til de nybagte studenter i hele landet ved at tilbyde Forfatter Grundkursus på Biblioteket Sønderborg (FGK) i samarbejde med Sønderjyllands Kunstskolens BGK uddannelse. Grundforløbet skal modne de unge til optagelse på en Forfatterskole eller andre studier, der kan opfylde drømmen om et liv som forfatter.

Musikzonen
Ambitionen er desuden at revitalisere det fysiske musikbibliotek. På etagen, hvor voksenbiblioteket befinder sig, er noget af det første, der møder én, når man tager trappe og elevator: Musikzonen. Området er dedikeret vinyl, bokssæt, udvalgte cd’ere og noder samt danske og udenlandske tidsskrifter. Lytte- og læsepladserne er centrum i zonen, hvor husets besøgende kan holde sig orienteret om, hvad der foregår på de store nationale og internationale musikscener, MEN området vil især blive BYENS spejl, når det gælder de lokale spillesteder, festivaler, symfoniorkester, musikforeninger og musikaktører. Udvalget af musikbærende materialer kurateres og skal relatere sig til det musikrepertoire, som præsenteres live i kommunen.

I Sønderborg Kommune prioriteres musikken højt, og den klassiske musik er et fyrtårn med Sønderjyllands Symfoniorkester i spidsen. Der er en musikskole, en aktiv jazzklub samt mange kor og orkestre, men ingen musikbutikker i byen. Biblioteket er i dag det eneste sted i Sønderborg, hvor nye musikbærende materialer udstilles. Musikzonen skal afspejle lokalmiljøets store musikinteresse og rumme musik inden for alle genrer, men i særdeleshed den musik, der kan være svært at finde andetsteds.

I orkanens øjne – kuraterede udstillinger
Bibliotekets fysiske udstillingsvirksomhed ønskes særskilt prioriteret i forbindelse med indflytningen i Multikulturhus Sønderborg. Udstillingsvirksomheden går på tværs af bibliotekets afdelinger og aldersgrupper.

Et detaljeret årshjul underbygges af IMS (IntelligentMaterialeStyring) med funktionen “Automatisk opfyldning”, som vil være nogle af redskaberne til at forbedre kvalitet og proces i udstillingsvirksomheden. Det bliver med andre ord kuraterede udstillinger, som vil udfolde sig i Multikulturhuset og de øvrige lokalbiblioteker. Den automatiske opfyldningsdel skal sikre de aktuelle og opdaterede udstillinger i det fysiske rum og tilrettelæggelsen heraf. Det er ambitionen, at arbejdet med IMS i kombination med udstillingsvirksomheden suppleres med de digitale løsninger og kan udføres systematisk i det daglige arbejde. Redskaber og metoder herfor har været savnet i mange år.

Kulturen i Sønderborg
Multikulturhuset vil rumme helt nye aktivitetsformer og kulturmøder til kommunens borgere og gæster i forlængelse af andre nye initiativer på havnen, hvis masterplan er udformet af Frank Gehry. Og vil på flot vis supplere Alsion i Sønderborg; Alsion viden- og kulturcenter er beliggende lige over for på den modsatte side af havnen og huser – udover Syddansk Universitet og en privat forskerpark – også en meget benyttet teater- og koncertsal samt café.

Forventningen er, at over 1.000 borgere i kommunen dagligt vil besøge det nye møde- og aktivitetssted og kulturknudepunkt.

■ Afslutningsvis skal det tilføjes, at Mul-tikulturhuset indgik i Kulturby-2017 projektet, men det blev nok så vigtigt en politisk samlende faktor, som understregede beslutningskraft og kulturpolitiske ambitioner af det nye byråd i forbindelse med kommunalreformen. Det hele begyndte at tage fart, da det nye byråd med politikere fra syv forskellige kommuner afholdt en stor bibliotekskonference den 12. december 2007. Her blev de første visioner om et nyt hovedbibliotek på havnefronten i Sønderborg formuleret. På gensyn i efteråret.

Hanne M. Sørensen og Carsten Nicolaisen er hhv. voksenbiblioteksleder og stadsbibliotekar i Sønderborg Kommune.
 

FAKTA
Sønderborgs nye multikulturhus på ca. 5.500 m2 består af Ewers Pakhus på 1.200m2 mens 4.300 m2 er nybyggeri.

Byrådet har afsat 95,4 mio. kr. til projektet – omkring halvdelen af kommunens samlede investeringer på 180-190 mio. kr. på havnen. De samlede private investeringer på havnen bliver ca. 1,3 milliarder kroner

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...