Multitek på vej til havnepladsen i Assens

Skrevet af

12. februar, 2021

Assens Bibliotek ligger i dag placeret i udkanten af Assens by i et center af ældre dato, men fra sensommeren 2022 skiftes placeringen ud med en attraktiv placering i bymidten i det nye multitek på havnepladsen. Muliteket og den nye havneplads er det første skridt i en større udviklingsplan for Fremtidens Assens, hvor byen og havnen skal bindes tættere sammen.

Den nye havneplads og multiteket er en helt central brik i byrådets vision for Fremtidens Assens vedtaget af byrådet i juni 2019. Planen indeholder konkrete veje til, hvordan bymidten kan gentænkes og åbnes op med nye funktioner, forbindelser og oplevelser. Målet er at styrke Assens som bosætnings- og oplevelsesby. Assens skal omstille sig fra primært at være en erhvervs- og industriby til i endnu højere grad også at være kultur- og oplevelsesby. 

Multitek og havneplads – ny spændende attraktion i Assens
Assens Kommune har netop i januar 2021 indgået kontrakt med WE Architecture om et multitek og med byMunch by- og landskabsdesign om den nye havneplads i Assens, som skal være med til at realisere udviklingsplanen for Fremtidens Assens og dermed styrke Assens som en attraktiv bosætnings- og turistby.

Projektet er støttet af Realdania som en del af indsatsen “Hovedbyer på forkant”, der understøtter nyt liv i bymidterne rundt om i landet.

Naturligt kulturelt samlings- og mødested
Gennem projektet transformeres det tidligere rådhus på Wille-moesgade til et åbent, indbydende kulturhus og bibliotek – et multitek. Med multiteket skabes rammerne for et bibliotek, som skal være et kulturelt mødested med en række forskellige aktiviteter. 

“Multiteket bliver et bibliotek, men med andet end bøger. Vi er landet på en løsning, som i høj grad vil give en sammenhængskraft mellem by og havn, og som vil kunne skabe liv og aktivitet i en helt anden skala, end området kan i dag. Vi skal skabe rammerne om et bibliotek, men som også er meget mere end det. Et multitek, der bliver en attraktion i sig selv, og som kan være et kulturelt og levende samlingspunkt. Multiteket skal være et åbent kultursted, hvor udstillinger vil kunne opleves og kunstnere og optrædende kan komme. Kun fantasien sætter græn-ser”, siger Elmer Philipsen (A), formand for Beskæftigelse, Erhverv og Kultur i Assens Kommune.

Multiteket skal fungere som bylivsgenerator, der sætter skub i Assens både fysisk, socialt og økonomisk, og som skal tiltrække og fastholde både borgere og turister samt understøtte et aktivt handelsliv i byen. Inden planerne føres ud i livet, skal borgerne først høres, og der arbejdes lige nu på en lokalplan, der skal skabe rammerne for den dialog, Assens Kommune skal have med borgerne om forslaget til multitek og forplads.

Bæredygtighed og megamøbler – et generationernes hus
Multiteket med bibliotek skal både være et litterært og kulturelt formidlingscentrum, et uformelt mødested, hvor generationer kan mødes på tværs, og nye fælleskaber kan opstå, men også fremtidens center for bæredygtighed, ressourcebevidsthed og klimamål.

På havnepladsen anlægges en grøn havnepark med stier og plads til ophold. Her vil et fyrtårn fungere som nyt vartegn for Assens og som et pejlemærke for bymidtens nye havneområde tiltrække besøgende fra både byen og havnen.

Havnepladsen, multiteket og en atriumgård indrettes med aktivitetsgivende megamøbler udført i genbrugt lokalt træ, der skaber en rød tråd mellem de tre rum. Megamøblerne samler og synliggør byens ressourcer og danner ramme om forskellige aktiviteter og begivenheder fra de små møder i dagligdagen til forfatterforedrag eller koncerter.

Kulturhaven i multitekets atriumgård indrettes med lette, mobile træmøbler og inviterer med sine små nicher til ophold, ro og fordybelse. Om sommeren kan biblioteket eller lokale kulturaktører anvende kulturhaven til mindre arrangementer, poetry slams, højtlæsninger eller mindre koncerter. 

Bogreolen og bogtrappen
Indenfor i multitekets velkomstområde kommer en stor amfitrappe til at sno sig om en 10 meter høj bogreol, der danner det indvendige megamøbel. Her i velkomstområdet møder de besøgende spændende udstillinger om den gamle købstads historie og udvikling samt udstillinger om havnens kulturhistorie, der går helt tilbage til middelalderen.

Velkomstfoyeren er husets hjerte, herfra udspringer aktiviteterne. Jo længere man bevæger sig ind i multiteket, jo roligere bliver atmosfæren. Gulv-til-loft-bogreolen skaber et centralt blikfang, der signalerer en magisk verden af kultur og litteratur. Bogreolen er multitekets centrale udstillingsmontre, hvor infoskærme, lokal kunst, nye bøger og magasiner gør multitekets tilbud tilgængelige og visuelle.

Bogtrappen sætter fokus på bøgernes magiske verden og skaber rum for ophold og aktivitet. Rummet omkring trappen henvender sig både til børn, der tiltrækkes af et sjovt og stimulerende legeunivers under trappen, til unge, som tiltrækkes af bløde puder eller spilnicher og til voksne, der tiltrækkes af avislæsning med en storslået udsigt over havnen, mens seniorer tiltrækkes af lokale kunstudstillinger eller udstillinger om Assens kulturhistorie.

Bogtrappen er også stedet, hvor besøgende og turister kan nyde byens bedste udsigt ud over Lillebælt, havnen og havnepladsen. Bogtrappen leder samtidig de besøgende op til førstesalen med voksenafdeling og multisal, hvor større aktiviteter som forfatterforedrag, udstillinger og teaterforestillinger kan afholdes året rundt.

Et sted hvor alle føler sig hjemme
Med den nye velkomstfoyer, bogtrappen og glasfacaden skabes et åbent og inviterende nyt multitek og bibliotek, som vil tiltrække nye brugere og turister, hvor alle kan komme og kan føle sig hjemme.

Samtidig indtænkes særlige attraktioner i multiteket for byens turister, som skal kunne finde information om Assens eller fordybe sig i byens kulturtilbud eller historie. Multiteket og biblioteket skal således være et fælles åbent sted, der tager imod alle, og hvor alle føler sig velkomne, og hvor de lokale fællesskaber styrkes, dyrkes og synliggøres.

■ Det er Assens Kommunes og WE Architectures ambition med projektet at skabe et nyt lokalt sted, som kan tiltrække alle generationer i Assens, og hvor alle kan fanges ind af en aktivitet, de har lyst til at deltage i. “Det bliver et hotspot for vores by. Det bliver et fantastisk sted for både borgere og turister. Et åbent, inspirerende og kulturelt sted. Det ser vi meget frem til,” fortæller udvalgsformand Elmer Philipsen.

JETTE BLÅSTEDT, biblioteksleder, AssensBibliotekerne.

 

Fakta Nyt by- og landskabsrum
Assens & “Hovedbyer på forkant”

Flere danske hovedbyers bymidte mister indhold, omsætning og kvalitet. En af udfordringerne er, at antallet af butikker falder drastisk. Det fører flere steder til, at bymidten efterlades med mange tomme kvadratmeter. Derfor støtter Realdania indsatser til fornyelse i en række hovedbyer under overskriften 'Hovedbyer på Forkant'.

“Multiteket og havnepladsen i Assens bliver et vigtigt mødested, som henvender sig til borgere, turister og andre besøgende i byen – i alle aldre. Projektet er virkelig stærkt, da et nyt by- og landskabsrum binder handelsgaden og det særlige købsstadsmiljø sammen med havnen og nye byudviklingsområder. Multiteket bliver et attraktivt mødested i byen, hvor fællesskaber og aktiviteter kan gro.

Projektet viser, hvordan nye funktioner bæredygtigt kan indpasses i lediggjorte bygninger midt i byen og supplere handelslivet og understøtte en attraktiv og levende bymidte”, siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

I alt har Realdania afsat 73 mio. kroner til at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). 31 kommuner ansøgte om støtte – i alt 17 har fået. Assens har modtaget et støttebeløb på 10 mio. kroner til det projekt, der binder hovedgade og havn sammen. Se mere på kortlink.dk/realdania/2aamy

 

 

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...