Når digital tid bliver kvalitetstid

Skrevet af

Pernille Clemmensen

13 august, 2019

Digital læsning er noget, de fleste har en holdning til på godt og ondt. Det samme gør sig i den grad gældende, når man taler om digital læsning til børn. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at kun 20% af børn på mellemtrinnet vælger at læse bøger digitalt, selvom store dele af deres fritid tilbringes på digitale medier.

Med projektet Digitalt Myteri vil vi gerne blive klogere på, hvorfor det forholder sig sådan og gøre en indsats for at skabe et endnu større kendskab til alle de gode digitale tilbud, der allerede findes på bibliotekets hjemmeside, så vi kan være med til at give børn endnu flere gode og kvalificerede digitale læseoplevelser.

Bag projektet står en række samarbejdspartnere og deltagere:  Maneno, GoLittle, BookBites, Bibliotekarforbundet, Tænketanken Fremtidens Biblioteker, KU, Kolding Bibliotekerne, Esbjerg Kommunes Biblioteker og Greve Bibliotek samt eReolen, DDB, Læremiddel.dk og Lindhardt og Ringhof.

Et projekt om digital læsning og børn
I projektet Digitalt Myteri indtager vi den holdning, at alle veje til læsning er gode veje. Men vi oplever, at digital læsning ofte sættes op som en modpol til læsning i fysiske bøger, hvilket er lidt ærgerligt, da der findes mange gode digitale tilbud til børn. Vi mener, at digital læsning og læsning i fysiske bøger i højere grad skal ses som et supplement til hinanden i stedet for konkurrenter. Deres funktioner og form er uden tvivl forskellige, men de rummer begge samme adgang til gode litteraturoplevelser til bl.a. børn, under de rette forudsætninger og vejledning fra de voksne omkring dem.

Projektet handler grundlæggende om at blive klogere på børns digitale læsevaner med særligt fokus på at identificere potentialer, afmontere nogle af de mange myter – der ofte er forbundet med digital læsning – og styrke forældres og bibliotekernes viden om, formidling af og inspiration til børns digitale læsning. Vi ved, at børn ofte bliver opfordret til og præsenteret for fysiske bøger derhjemme, i skolen og på biblioteket, men mange forældre mangler kendskab til de gode læsetilbud og viden om, hvordan de kan inspirere deres børn til at læse – særligt digitalt. Det vil vi gerne være med til at ændre.

Fra kvalitative indsigter til konkrete koncepter
Vi har været rundt i landet og indsamle indsigter fra børn, for-ældre og børnebibliotekarer, der har erfaringer med og holdninger til digital læsning. Gennem individuelle interviews og fokus-grupper, har vi fået indblik i hvilke udfordringer, barrierer og ikke mindst potentialer, der er på spil, når det handler om digital læsning til børn. De kvalitative indsigter er blevet samlet i en rapport og har – sammen med aktuel forskning på området – været udgangspunktet for vores Hackathon, der blev afholdt i starten af juni måned. Her inviterede vi en række digitale eksperter, der både arbejder i og udenfor bibliotekssektoren. På dagen blev der udarbejdet en række formidlingskoncepter målrettet forældre, der gerne vil give deres børn gode digitale læsevaner. Og på baggrund af disse koncepter lavede vi en prototype, der er blevet testet på udvalgte testbiblioteker. Prototypen be-står i sin nuværende form af to dele:

1.  TRE GODE GRUNDE TIL AT LÆSE DIGITALT: Her sættes der fokus på, hvordan forældre kan give deres børn gode digitale læsevaner

2.  DIN DIGITALE REJSEPLAN: Her får man et samlet overblik over bibliotekets digitale tilbud til børn og udvalgte kommercielle tilbud. Idéen er, at man som forældre kan gå på opdagelse sammen med sit barn og finde det tilbud, der rammer barnets behov bedst muligt.

Næste skridt i projektet
Vi befinder os på nuværende tidspunkt i projektets sidst fase og håber, at projektet i sidste ende kan være med til at vise vejen til de gode digitale tilbud og udbrede forståelsen for, hvilke nye muligheder for samvær og fokus, digital læsning kan indeholde. Det endelige format er ved at blive udarbejdet og præsenteres i slutningen af august og kommer til leve videre både fysisk og digitalt.

■ Projektet er igangsat af Danmarks Biblioteksforening. Det udføres af Tænketanken Fremtidens Biblioteker og er støttet af udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen.  DB ønsker gennem projektet at bidrage til en indsats, der skal være med til at få flere børn til at læse digitalt og skabe adgang til digitale læseuniverser.

 

PERNILLE CLEMMENSEN er projektleder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker.
Illustrationer: Frank Høedt

Artiklen er bragt i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2019.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...