Når samarbejde på tværs skaber læseglæde. Den Aktive Bogreol

Skrevet af

Allan Skovmose Johansen

11 april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Med Den Aktive Bogreol skaber biblioteker og SFO i Aalborg en ny vej ind i læseuniverset for kommunens børn. Og de kan lide det – børnene.
 

Der er er tale om noget så håndfast som en ægte fysisk bogreol, der i kraft af aktivitetssæt, bogoverraskelser, kunstnerisk udfoldelse, kreative formidlingsgreb – og ikke mindst personalets opbakning – skal være med til at tænde gnisten i børn og deres læseglæde.

Og det virker. Den Aktive Bogreol har allerede sat sig spor i børnenes begejstring og læseglæde. Og hvad der er lige så vigtigt, så har reolerne vist sig som et velkomment pædagogisk værktøj for personalet til at skabe liv, videbegær og engagement på de involverede skoler.

Projektet Den Aktive Bogreol er et læseglædeinitiativ etableret gennem et tæt samarbejde mellem Aalborg Bibliotekerne og personalet fra skolefritidsordningerne på fem af Aalborgs skoler. Målgruppen for projektet er børn i 0.-3. klasse og pædagogerne.

Den Aktive Bogreol – designet af børn
Skal man kort sammenfatte idéen bag den aktive bogreol, så er det, at den er børnenes egen. Allerede før den har været i brug, har børnene selv været med til at bestemme, hvordan den skal se ud, pimpes og dekoreres.

Den Aktive Bogreol, Tornhøjskolen.

Reolen er valgt som omdrejningspunkt, fordi den er en genkendelig ramme for et barn – og så håber Aalborg Bibliotekerne, at den bliver indgangen til andre bogreoler i børnenes liv, f.eks. dem i hjemmet, på skolen eller på folkebiblioteket.
Ud over sine meritter som møbel består de aktive bogreoler af fem elementer:

•   Aktivitetssæt med lege, som skabes og integreres i de aktiviteter, der i forvejen foregår I skolefritidsordningen.
•   DUS-Challenges er ud- eller opfordringer, som gives fra én skolefritidsordning til en anden. Formålet er at skabe fællesskab om det at løfte og løse udfordringer i samlet flok.
•   Bøger. Lækre, nye, alderssvarende bøger der rammer ned i børnenes interesser – og som er gode at læse sammen med forældre/voksne.
•   Bogvalg. Børnene i skolefritidsordningerne skal selv have indflydelse på, hvilke bøger de får til reolen. De er derfor med til at vælge titler via afstemninger på projektets hjemmeside denaktivebogreol.dk, hver anden måned.
•   Anbefalinger. Børnene opfordres af de voksne i skolefritidsordningen til at dele deres læseoplevelse med hinanden og via bogmærker, hvor man kan tegne bogens stemning og skrive de tre vigtigste ord fra dens handling. 

Det 6. element
Der er også et vigtigt 6. element: Samarbejdet mellem Bibliotek og skolefritidsordning i Aalborg kommune. Et nyt, men også oplagt samarbejde, fordi personalet er sammen med og har direkte adgang til børnene i deres fritid. Der er et kæmpepotentiale i dette samarbejde, og projektet har vist, at det er muligt – ja sågar ret let – at smitte pædagogerne med en læseglæde, som de så igen giver videre til ‘deres’ børn.

Alle vinder med Den Aktive Bogreol
Børnene har med reolen fået prikket til deres læseglæde. Pædagogerne i skolefritidsordningerne har fået ny inspiration og nye værktøjer i værktøjskassen. Og hos os i Aalborg Bibliotekerne glæder vi os over at have fået en ny måde at nå børnene og også ad den vej at kunne invitere dem ind i litteraturens verden. Det er win, win og så en win mere.
I projektets afslutningsrapport fremgår det, at flere af deltagerne har oplevet, at børn har efterspurgt mere højtlæsning, og at de sågar har savnet det, når der ikke har været tid.
En af SFO-deltagerne fortæller desuden, at en urolig gruppe børn har fundet et frirum til ro og læsning i Den Aktive Bogreol, hvor de kan slappe af, og en leder af en skolefritidsordning fortæller om, hvordan en dreng, der ellers aldrig læste bøger, pludselig havde bøger på juleønskeseddelen.

Læs hele afslutningsrapporten. Initiativet skal ses som en del af den aktuelle nationale dagsorden, hvor læsning med en national læsestrategi står øverst. Projektet så at sige svarer på den samfundsmæssige udfordring om, at både børn og voksne læser mindre. Kun 20% af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse mod f.eks. 43% på internationalt plan, og det er et problem, fordi læsning styrker den personlige identitetsdannelse, stimulerer kritisk sans, styrker evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden – udover selvfølgelig at træne evnen i at læse og skrive.

Den Aktive Bogreol fortsætter og udvider
Alle de skolefritidsordninger, som deltog i projektet i 2021, har valgt at fortsætte med den aktive bogreol i 2022, hvor Aalborg Bibliotekerne desuden forventer at udvide antallet af deltagende institutioner. I 2022 bliver Den Aktive Bogreol derudover en del Bibliotekernes Læsespor i håb om, at projektet kan nå ud til flere biblioteker og dermed være til glæde for børn i hele landet.
 

Læs mere om projektet på https://denaktivebogreol.dk/om-projektet

ALLAN SKOVMOSE JOHANSEN, koordinator, Aalborg Bibliotekerne.

 

Glæden ved Sprog, litteratur og læsning
Kulturministeren har i forbindelse med centralbibliotekets rammeaftale for 2021-2024 udpeget tre temaspor, der skal omsætte de kulturpolitiske ambitioner, og Aalborg Bibliotekerne står på vegne af alle seks centralbiblioteker i spidsen for det ene: ”Glæden ved Sprog, litteratur og læsning”. Inde under dette temaspor ligger tre særskilte indsatser: Bibliotekernes Sprogspor, Bibliotekernes Læsespor og Læsekoncepter for voksne. I 2022 bliver Den Aktive Bogreol en del Bibliotekernes Læsespor i håb om, at projektet kan nå ud til flere kommuners biblioteker og dermed være til glæde for børn i hele landet. Læs mere om temasporene på Centralbibliotek.dk

Den Aktive Bogreol er udviklet under programmet ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud” og støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. Aalborg Bibliotekerne samarbejdede i projektet med Nøvling skole, Gug Skole, Tornhøjskolen, Nørre Uttrup Skole og Sofiendalskolen. De fem skoler er forskellige både i størrelse, placering og demografisk grundlag, hvilket har været med til at sikre, at projektets erfaringer kan anvendes bredt på skoler på tværs af kommunen.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...