Netværk, digital ulighed & Citizen Science – Bibliotekschefforeningens fokus

Skrevet af

May-Britt Diechmann, Pia Henriette Friis

11 april, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Det hele ’flyder lidt sammen’ lød karakteristikken om 2021 fra Pia Friis, formand for Bibliotekschefforeningen, på BCF generalforsamlingen i februar i år. Hun og næstformand May-Britt Diechmann rapporterer om bibliotekerne i foråret 2022, aktuelle spørgsmål og fokusområder blandt cheferne efter endnu et år med corona.

Bibliotekernes position som en helt central aktør i kommunerne har manifesteret sig. Efter mange år, hvor de danske folkebiblioteker har budt sig til over for diverse samarbejdspartnere, er vi kommet til et sted, hvor andre for alvor begynder at byde folkebibliotekerne op. Den situation at være ‘ombejlet’ kræver evnen til at prioritere og en god del omstillingsparathed. Begge dele må man sige, at vi har trænet i coronatiden. Men mange steder er vi endnu ikke oppe i gear og slet ikke oppe på de besøgstal, vi havde før corona. Der er brug for at genstarte de danske folkebiblioteker med solid markedsføring for at gøre borgerne opmærksomme på vores mange tilbud, både de fysiske, de digitale og de innovative.

Med udgangspunkt i ovennævnte kontekst er der brug for at understøtte den komplekse ledelsesudfordring, som bibliotekscheferne står i post corona. I Bibliotekschefforeningen (BCF) skal vi i 2022 hjælpe med at ‘sprede ordet’ og levere de stærke fortællinger om, hvordan det går med vores fælles håndslag om børns læselyst, hvordan biblioteket understøtter den demokratiske samtale, og hvordan det går med oplysningsarbejdet om FN verdensmål.

Digital ulighed
Det store tværgående projekt Algoritmer, Data og Demokrati (ADD) har vores særlige fokus og understreger, at vi som samfund har en opgave i at afmystificere en digital verden, som vi alle er afhængige af. Der er brug for at få skabt øget digital indsigt blandt borgerne, og bibliotekerne er en af nøglerne til dette. Vi skal hjælpe borgerne gennem læring, der er tæt på den enkeltes hverdag. ADD projektet viser blandt andet, at hvis vi ikke gør noget målrettet, vil den digitale ulighed i samfundet øges.

Bibliotekschefforeningen har i 2022 et øget fokus på digital dannelse. Vi skal lige nu, og med den ulykkelige krig i Ukraine in mente, hjælpe borgerne med at blive informationskompetente og kildekritiske. Og vi skal slå et slag for en større fortælling om, hvordan bibliotekerne på daglig basis hjælper borgerne med at blive stærke i digitalt selvforsvar.

Ledelsesnetværk
En stor del af foreningens virke er at tilbyde netværk mellem bibliotekslederne. Når vi ser på medlemslisten, kan vi konstatere, at vi stort set dækker hele danmarkskortet – kun en enkelt kommune er ikke medlem. Så interessen for at samles i et ledelsesfagligt fællesskab er stor. Det er tydeligt, at der et efterslæb på uformel erfaringsudveksling blandt lederne. Det har derfor været meget vigtigt for os at afholde BCF årsmødet 2022 som et fysisk møde. Vi glæder os til et rigtig godt program i nogle nye spændende rammer på Hotel Legoland den 15.-16. september 2022. Når vi står sammen og lærer af hinanden, bliver vi stærkere.

Internationale netværk
Bestyrelsen kommer til at arbejde for at styrke båndene mellem danske bibliotekschefer og vores kolleger i andre lande for på den måde at udvide vores muligheder for at få inspiration til vores arbejde. I 2021 afviklede vi medlemsmøder med internationale oplægsholdere om temaer, som er aktuelle både her hos os og i udlandet. Vi fortsætter i 2022 med at søge nye samarbejdspartnere i udlandet, og her fastholder vi det digitale mødeformat.

Mentornetværk
BCF startede for fire år siden en mentorordning, som er i fremdrift, og som vi gerne vil slå et slag for her. Mentorordningen virker gensidigt, så både de ledere, der melder sig på banen som mentorer, og de lederaspiranter, der modtager et forløb hos en erfaren leder, får noget værdifuldt ud af det. Og vi mangler flere mentorer, så tjek mulighederne ud på www.bibchef.dk/bliv-mentor-eller-mentee.

Den politiske scene
Det er glædeligt at vores nye kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) er meget optaget af bibliotekernes værdi og rækkevidde i samfundet. Kulturministeren bliver naturligvis inviteret med til BCF’s årsmøde i september, hvor vi håber, hun vil deltage. Herudover ser vi frem til samarbejdet med KL’s nye formand for Kultur, Plan og Erhverv, Johan Brødsgaard (B). I BCF vil vi søge at fastholde KL’s arbejde med at se bibliotekernes potentialer på tværs af undervisning, forskning, sundhed og bæredygtighed mm.

Er Citizen Science er opgave for folkebibliotekerne?
Citizen Science er borgerforskning – eller systematiseret borger-hjælp til forskningsprojekter. Hvordan finder forskere frem til relevante borgere, der har lyst til at deltage i f.eks. i bæredygtighedsforsøg? Det er præcis her folkebibliotekernes borgerinddragende kompetencer kan sættes i spil og samtidig understrege folkebibliotekernes arbejde med bæredygtighed.

De aktuelle spørgsmål handler altså også om partnerskaber mellem forskere, folkebiblioteker og borgere. Citizen science er en ny scene for folkebibliotekerne at træde ind på. En scene hvor vi kan være med til at ‘hverdagsgøre’ forskningen. I BCF vil vi gerne støtte op om Citizen Science bevægelsen og kommer til at sætte spot på folkebibliotekernes rolle heri i løbet af andet halvår 2022.

En af bibliotekernes fremmeste kompetencer er at vi kan bevæge borgerne lokalt. Vi har relationerne i de lokale områder og ved at bevæge de lokale, kan vi løfte store nationale dagsordner sammen.

  Vores Årsmøde 2022 bliver som sagt afholdt på Hotel Lego-land den 15. og 16. september, følg med på www.bibchef.dk.

PIA HENRIETTE FRIIS og MAY-BRITT DIECHMANN, hhv. formand og næstformand i Bibliotekschefforeningen.

Om Bibliotekschefforeningen
Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation og samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren. Foreningen har to overordnede formål: fremme professionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk, biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen. Bestyrelsen: Pia Henriette Friis, Kolding, May-Britt Diechmann, Stevns, samt Erik Thorlund Jepsen, hidtil Vordingborg fra 1. april Fredericia, Berit Sandholdt Jacobsen, Svendborg, Ravinder Kaur-Pedersen, Ballerup, Jakob Heide Petersen, København, og Marie Østergaard, Aarhus.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...