NEXT CHAPTER – skraldespand eller schweizerkniv?

Skrevet af

Hellen Niegaard

24 februar, 2015

Hvordan skal bibliotekerne udvikle sig i fremtiden, og hvad vil vi, spurgte Mogens Vestergaard, formand for Biblioteks- chefforeningen, på BCFs årsmøde og generalforsamling i Vejle den 5. februar i år. Det gjorde han med henvisning til presset fra at kunne varetage kerneydelser på den ene side og tildeling af mange nye opgaver især i kommunalt regi på den anden.

Vi er rede til en ny strategi!
Lød det også fra Mogens Vestergaard. Som formanden og bestyrelsen ser det, har bibliotekerne nu gennemført hoved- anbefalingerne i den seneste nationale strategi, Folkebibliotekerne i vidensamfundet, fra 2010, og man vil gerne videre. Rapporten har med Vestergaards ord nærmest været som en slags bibel for branchen, og det har været nyttigt, men nu er den forældet. BCF ser derfor frem til Kulturstyrelsens kommende strategiarbejde på biblioteksområdet.

Bag den gamle strategi ligger en tanke om et sammenhængende biblioteksvæsen. ”Selvom vi er kommunale, har vi i kraft af en bi-bliotekslov og en fælles, national strategi en sammenhæng med hinanden, der går på tværs af kommunegrænser. Men viser udviklingen, at det bliver vanskeligere at fortsætte på den måde? Når man ser på, hvad det enkelte bibliotek er involveret i i forhold til løsning af kommunale opgaver, peger udviklingen på, at bibliotekerne i mindre grad kan opretholde sig som sektor, nationalt set, men i stedet i højere og højere grad bliver en del af den kommunale verden og dens netværk”, sagde formanden. Skal bibliotekerne være dem, der løser alt det, de andre ikke lige kan kommunalt, og hvis ja, hvad så med de egentlige biblioteksydelser?

Spis brød til
Det blev under dagens debat og indlæg dog klart, at selv om man nok kunne mønstre en vis forståelse for strategiidéen fra salen og landets biblioteksledere, så er der også ting, man endnu ikke har på plads, og som skal håndteres. For ganske vist er hovedanbefalingen om Danskernes Digitale Bibliotek nu søsat med tilslutning fra alle landets biblioteker, men endnu ved ingen, om DDB er fuldt sødygtig. Det vil 2015 vise.

Det samme gælder idéen om det fælles bibliotekssystem Dantek, nu ejet og under udvikling af Systematic. Og selv om mange kommuner trods stramme økonomiske budgetter er lykkedes med nybyggeri eller nytænkning af biblioteksrummet inspireret af strategiens fire-rumsprincip om biblioteket som sted for inspiration, læring, performance og møder, så gælder det ikke alle landets biblioteker. Ligesom kompetenceopgraderingen vel egentlig aldrig afsluttes. Der er også stadig mange uudforskede muligheder i rapportens partnerskabsmodel. 

Støt kurs fremad
I erkendelsen af, at man ikke bare kan afvente, at alle er med, når en masse store fælles problematikker så forskellige som biblioteket som læringsinstitution, medieudviklingen og digitaliseringens konsekvenser samt overbygning og opfyldelse af biblioteks-loven trænger sig på, blev både formanden og de tre af bestyrelsens medlemmer, som var på valg, genvalgt med akklamation. Og foreningens Aktivitetsplan og fokus godkendt.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...