NEXT CHAPTER – skraldespand eller schweizerkniv?

Skrevet af

Hellen Niegaard

24 februar, 2015

Hvordan skal bibliotekerne udvikle sig i fremtiden, og hvad vil vi, spurgte Mogens Vestergaard, formand for Biblioteks- chefforeningen, på BCFs årsmøde og generalforsamling i Vejle den 5. februar i år. Det gjorde han med henvisning til presset fra at kunne varetage kerneydelser på den ene side og tildeling af mange nye opgaver især i kommunalt regi på den anden.

Vi er rede til en ny strategi!
Lød det også fra Mogens Vestergaard. Som formanden og bestyrelsen ser det, har bibliotekerne nu gennemført hoved- anbefalingerne i den seneste nationale strategi, Folkebibliotekerne i vidensamfundet, fra 2010, og man vil gerne videre. Rapporten har med Vestergaards ord nærmest været som en slags bibel for branchen, og det har været nyttigt, men nu er den forældet. BCF ser derfor frem til Kulturstyrelsens kommende strategiarbejde på biblioteksområdet.

Bag den gamle strategi ligger en tanke om et sammenhængende biblioteksvæsen. ”Selvom vi er kommunale, har vi i kraft af en bi-bliotekslov og en fælles, national strategi en sammenhæng med hinanden, der går på tværs af kommunegrænser. Men viser udviklingen, at det bliver vanskeligere at fortsætte på den måde? Når man ser på, hvad det enkelte bibliotek er involveret i i forhold til løsning af kommunale opgaver, peger udviklingen på, at bibliotekerne i mindre grad kan opretholde sig som sektor, nationalt set, men i stedet i højere og højere grad bliver en del af den kommunale verden og dens netværk”, sagde formanden. Skal bibliotekerne være dem, der løser alt det, de andre ikke lige kan kommunalt, og hvis ja, hvad så med de egentlige biblioteksydelser?

Spis brød til
Det blev under dagens debat og indlæg dog klart, at selv om man nok kunne mønstre en vis forståelse for strategiidéen fra salen og landets biblioteksledere, så er der også ting, man endnu ikke har på plads, og som skal håndteres. For ganske vist er hovedanbefalingen om Danskernes Digitale Bibliotek nu søsat med tilslutning fra alle landets biblioteker, men endnu ved ingen, om DDB er fuldt sødygtig. Det vil 2015 vise.

Det samme gælder idéen om det fælles bibliotekssystem Dantek, nu ejet og under udvikling af Systematic. Og selv om mange kommuner trods stramme økonomiske budgetter er lykkedes med nybyggeri eller nytænkning af biblioteksrummet inspireret af strategiens fire-rumsprincip om biblioteket som sted for inspiration, læring, performance og møder, så gælder det ikke alle landets biblioteker. Ligesom kompetenceopgraderingen vel egentlig aldrig afsluttes. Der er også stadig mange uudforskede muligheder i rapportens partnerskabsmodel. 

Støt kurs fremad
I erkendelsen af, at man ikke bare kan afvente, at alle er med, når en masse store fælles problematikker så forskellige som biblioteket som læringsinstitution, medieudviklingen og digitaliseringens konsekvenser samt overbygning og opfyldelse af biblioteks-loven trænger sig på, blev både formanden og de tre af bestyrelsens medlemmer, som var på valg, genvalgt med akklamation. Og foreningens Aktivitetsplan og fokus godkendt.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...