NEXT i en nøddeskal

Skrevet af

17. december, 2013

Next Library 2013 havde i lighed med tidligere NEXT-konferencer sat sig som mål at inspirere de flere hundrede danske og udenlandske deltagere til at forny biblioteket ved både at tænke i nye baner og til at gentænke løsninger og indsats. Samt til via oplæg, fælles debat og idétænkning at finde nye veje til biblioteket i morgen. I en fortsat kontekst og et miks af fri adgang til viden for alle, fantasi, læring samt aktivt medborgerskab – med inddragelse af IT og forskellige sociale teknologier.

Meget tankevækkende og igangsættende var ikke mindst et par plenumoplæg. Bl. a. Gerfried Stockers, en anderledes tysk media-kunstner og ingeniør (telekommunikation), som opfordrede til at huske på, at vi opererer i en langt større kontekst end vi ofte forestiller os, og det skal vi tage fordel af. Han tog forsamlingen med ud på en rejse med tilbageblik til bl.a. oplysningstiden, Diderot og den store encyklopædi – med en overraskende vinkel på dette projekt som datidens source crowding!

Et andet stærkt oplæg kom fra den internationalt kendte Mark Jones, fra IDEO, om "design thinking" og om, hvordan det kan bruges til at udvikle og fremme innovation. Start med ’WHY?’. Lær så om verden, observér folks adfærd, generér mulige og umulige idéløsninger, så vil I med empati og forståelse for folks adfærd nå frem til stærke og brugbare løsninger, der bør sættes i værk, når en prototype er testet af. Og husk på hvad Linus Pauling, den nu afdøde amerikanske pionér indenfor anvendelsen af kvantemekanik i kemien og nobelpritager, sagde:

“To have a good idea, first have a lot of ideas”!

Deltog du ikke selv i NEXT, så hent oplæg og se billeder på http://www.nextlibrary.net/

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...