NEXT i en nøddeskal

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 december, 2013

Next Library 2013 havde i lighed med tidligere NEXT-konferencer sat sig som mål at inspirere de flere hundrede danske og udenlandske deltagere til at forny biblioteket ved både at tænke i nye baner og til at gentænke løsninger og indsats. Samt til via oplæg, fælles debat og idétænkning at finde nye veje til biblioteket i morgen. I en fortsat kontekst og et miks af fri adgang til viden for alle, fantasi, læring samt aktivt medborgerskab – med inddragelse af IT og forskellige sociale teknologier.

Meget tankevækkende og igangsættende var ikke mindst et par plenumoplæg. Bl. a. Gerfried Stockers, en anderledes tysk media-kunstner og ingeniør (telekommunikation), som opfordrede til at huske på, at vi opererer i en langt større kontekst end vi ofte forestiller os, og det skal vi tage fordel af. Han tog forsamlingen med ud på en rejse med tilbageblik til bl.a. oplysningstiden, Diderot og den store encyklopædi – med en overraskende vinkel på dette projekt som datidens source crowding!

Et andet stærkt oplæg kom fra den internationalt kendte Mark Jones, fra IDEO, om "design thinking" og om, hvordan det kan bruges til at udvikle og fremme innovation. Start med ’WHY?’. Lær så om verden, observér folks adfærd, generér mulige og umulige idéløsninger, så vil I med empati og forståelse for folks adfærd nå frem til stærke og brugbare løsninger, der bør sættes i værk, når en prototype er testet af. Og husk på hvad Linus Pauling, den nu afdøde amerikanske pionér indenfor anvendelsen af kvantemekanik i kemien og nobelpritager, sagde:

“To have a good idea, first have a lot of ideas”!

Deltog du ikke selv i NEXT, så hent oplæg og se billeder på http://www.nextlibrary.net/

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...