NEXT i en nøddeskal

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 december, 2013

Next Library 2013 havde i lighed med tidligere NEXT-konferencer sat sig som mål at inspirere de flere hundrede danske og udenlandske deltagere til at forny biblioteket ved både at tænke i nye baner og til at gentænke løsninger og indsats. Samt til via oplæg, fælles debat og idétænkning at finde nye veje til biblioteket i morgen. I en fortsat kontekst og et miks af fri adgang til viden for alle, fantasi, læring samt aktivt medborgerskab – med inddragelse af IT og forskellige sociale teknologier.

Meget tankevækkende og igangsættende var ikke mindst et par plenumoplæg. Bl. a. Gerfried Stockers, en anderledes tysk media-kunstner og ingeniør (telekommunikation), som opfordrede til at huske på, at vi opererer i en langt større kontekst end vi ofte forestiller os, og det skal vi tage fordel af. Han tog forsamlingen med ud på en rejse med tilbageblik til bl.a. oplysningstiden, Diderot og den store encyklopædi – med en overraskende vinkel på dette projekt som datidens source crowding!

Et andet stærkt oplæg kom fra den internationalt kendte Mark Jones, fra IDEO, om "design thinking" og om, hvordan det kan bruges til at udvikle og fremme innovation. Start med ’WHY?’. Lær så om verden, observér folks adfærd, generér mulige og umulige idéløsninger, så vil I med empati og forståelse for folks adfærd nå frem til stærke og brugbare løsninger, der bør sættes i værk, når en prototype er testet af. Og husk på hvad Linus Pauling, den nu afdøde amerikanske pionér indenfor anvendelsen af kvantemekanik i kemien og nobelpritager, sagde:

“To have a good idea, first have a lot of ideas”!

Deltog du ikke selv i NEXT, så hent oplæg og se billeder på http://www.nextlibrary.net/

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...