NEXT LIBRARY 2017

Skrevet af

17. august, 2017

Med fine rammer på Dokk1 om de 350 deltagere fra 36 lande blev årets NEXT Library i juni et af de større NEXT events. Traditionen tro var programformatet på det internationale møde baseret på interaktivitet og masser af programvarianter mandag til onsdag.

Konferencen lagde ud i dejligt sommervejr på startdagen søndag den 11. juni. Herefter stod barometret på vekslende vejr med både blæst, sol og regn næsten synonymt for dagenes NEXT program, hvis 110 energifyldte bidrag vekslede mellem oplæg og debatter i større eller mindre fora. Fra samlende keynote-talere i plenum over en bred vifte af interaktive sessioner til hver dags serie af Ignite-indslag med engagerede danske og internationale projektpræsentationer. Kun afbrudt af velbesøgte, sociale aftentræf og krydret med biblioteksbesøg efter eget valg.

The Joy of Reading Award 2017
Analfabetisme er et globalt problem. Den Systematic-sponserede pris på 10.000$ gives til læseprojekter, som promoverer læ-selyst, styrker læring og bekæmper analfabetisme. Årets prisvinder blev organisationen FunDza Literaty Trust i Sydafrika.

Fra sin start i 2011 til 2016 med har det enestående projekt nået omkring 600.000 børn, fortalte Mignon Hardie, direktør for organisationen. Projektet sikrer gennem mobile devices som smart phones o.l. online biblioteksservice i form af nye tekster på sprog, børnene kan læse, og i miljøer, som børnene kan genkende fra egen hverdag. Mange af de bidragydende forfattere er selv unge afrikanere, som børnene kan relatere til og bruge som rollemodeller. Prinsesse Laurentien af Holland, præsident for den hollandske Reading & Writing Foundation holdt nomineringstalen og overrakte prisen til FunDza ved Mignon Hardie tirsdag i selskab med Martin Brøchner-Mortensen, Systematic, og prisens jurymedlemmer.

Co-creation – et must for biblioteker
Bibliotekernes opgave er som bekendt at give og skabe adgang til viden og kulturoplevelser. I dag er det ikke nok – bibliotekets rolle er samtidig at skabe ekstra værdier i den sammenhæng. Ikke alene, men sammen med borgerne. Samme dag som den ro-yale NEXT-deltager stod for prisuddelingen holdt prinsesse Laurentien morgenens keynote-tale: Co-creation, var hendes budskab. Tænk frit og uafhængigt af alle formidlings- og professionelle strategier. Mød borgeren som menneske og medlem af det lokale samfund. Og glem ikke opfordrede hun de mange tilstedeværende bibliotekseksperter: “Det hele begynder med jeres egen attitude… Når det gælder om at skabe nye læsevaner og opbygge læsefærdigheder, skal I ikke tage udgangspunkt i jeres muligheder, men i de mennesker, der ikke kan læse, og i deres styrker. Stop the serving mode og start the co-creativity mode. Dét skaber reel brugerinvolvering og rykker”, lød det fra prinsessen, som siden 2004 har kæmpet mod analfabetisme i Holland gennem Reading & Writing-fonden og for adgang gennem biblioteker i organisationen Public Library 2020 de sidste par år. Et samarbejdestøttet af både Bill Gates Foundation og IFLA. 

Demokratier behøver biblioteker
“Libraries are civic spaces”, pointerede Peter McLeod, Canada's ledende ekspert i ‘public engagement and deliberative democracy’. Han talte om den stigende ulighed, vi alle ser i vores samfund, og om folkebibliotekets naturlige rolle i den sammenhæng. Som det sted der er åbent for alle, og som giver adgang til viden og kultur, læring og oplevelser efter den enkeltes eget valg. Og om kløfterne mellem dem der har, og dem der ikke har; ikke bare ejendom og penge, men i lige så høj grad dem der har en platform i dette vidensamfund eller ej. Og McLeod talte om aktiv demokratiudvikling lokalt. “Help citizens practise their skills”, – det er vejen til den enkeltes transformation og til reelle, demokratiske tilstande.

MIT Media Lab – Hack Biblioteket
En anden medrivende keynote blev leveret af Philipp Schmidt, MIT i Cambridge, USA. Hacking the library: “ – ulydighed i forhold til traditionel professionel tankegang skaber fremtidens stærke biblioteker og nye bibliotekstjenester, fysisk som online. Vi oplever lige nu en masse snak om disruption og stort fokus på innovation, dét der virkelig flytter på tingene er ‘hacking the library’.” Men lød det hurtigt: “But don’t break things’. I skal turde at turde noget andet og prøve noget andet ved gå nye veje. Bl.a. ved at invitere nye partnere om bord og så turde give slip. Start med at sige: We are open to business – og lad hackerne/ partnerne arbejde med jeres service og gå til dem på egne måder. Dét skaber reel innovation, og fornyr tiltrækningskraften”, lød det for eksempel.

Mød Robotten Norma
NEXT bød også på helt uventede sammenhænge. Fordybelse og bevidsthed fylder stadig mere i vores moderne virkelighed, hvor teknologi og informationer hele tiden kræver vores opmærksomhed, postulerede en session. Kunne biblioteket guide os til ny ro og fordybelse?

Madison Public Library og Dokk1 præsenterede lokale eksperimenter i sessionen “Library as a retreat space”, og efter flere meditative forløb bl.a. under venlig guidning af den charmerende robot, Norma, diskuteredes folkebiblioteket som sted for ro og helt anderledes oplevelser. Biblioteket som sted for fordybelse er ikke ny og helt naturlig i ethvert bibliotek, var alle enige om. Nyt var, nok lidt overraskende, Normas bidrag i den sammenhæng.

– Der kunne fremhæves mange andre perspektiver og tankevækkende sammenhænge fra NEXT-sessionerne og de mange Ignite-bidrag, blot skal her nævnes to af de danske. Fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker ved Lotte Hviid Dhyrbye og Louise Agger Nexø om hhv. Digitale Strategier i bibliotekerne og Kultur & Empowerment.

  • Havde du ikke selv mulighed for at være med på NEXT LIBRARY, så tjek #nextlibrary2017. 
  • Næste NEXT LIBRARY Satellite Conference finder sted fra 12. til 15. september i Berlin næste år.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...