Nota er landet i Nakskov

Skrevet af

Morten Bech Jensen

9 december, 2019

Nota, det nationale bibliotek og videncenter for mennesker med læsevanskeligheder, er med en del af virksomheden rykket fra Teglværksgade på Østerbro til Lolland. En brik i Løkke-regeringens 2. udflytningsrunde af statslige arbejdspladser, offentliggjort i januar 2018, var Nota, tidligere Danmarks Blindebibliotek. I forlængelse heraf godkendte Lolland Kommunes byråd i foråret 2018, at Nakskovs gamle rådhus på Axeltorv blev solgt til staten, til Nota, for ca. 10. mio. kroner.
Siden da har rådhusbygningen været gennem en nyindretning i millionklassen og i oktober kunne Nota rykke ind.

– Det var et stort tilløbsstykke, da Nota den 11. oktober fejrede sin indflytning på Axeltorv i Nakskov med et brag af et Åbent hus-arrangement. Med fejringen markeres også en statslig udflytning, der er gået over al forventning, og fokus er nu at få en normal hverdag, hvor servicen til Notas mere end 170.000 medlemmer er i højsædet.

En succesfuld statslig udflytning
Produktivitetsfald, øget sygefravær og dalende motivation har ikke været et særsyn i forbindelse med statens udflytningsplan. Men for Nota er det gået stik modsat. Der var derfor mange roser på dagen til Notas ansatte fra direktør Michael Wright, der komplimenterede sine medarbejdere for deres gå-på-mod og dedikation.

“Det kræver sit at flytte en mellemstor statslig virksomhed fra Østerbro til Axeltorv i Nakskov”, siger Michael Wright. “Notas medarbejdere har taget opgaven til sig og arbejdet ihærdigt for, at vores medlemmer ikke har mærket forringelser under udflytningen. Vi har også fået bekræftet fra samarbejdspartnere som Ordblindeforeningen og Dansk Blindesamfund, at de har oplevet den samme gode service som før.”

Nysgerrighed for de nye lokaler
Et af de helt store interesseområder ved Åbent hus-arrangementet var rundvisningen i det tidligere rådhus, hvor gæsterne dannede en kø der fortsatte langt ud på Axeltorv. De besøgende blev vist rundt i hold af 15-20 personer, og det estimeres at mere end 1.000 personer nåede at se rådhuset, hvor Notas medarbejdere agerede guider.

Mens gæsterne besøgte rådhuset og så den istandsatte byrådssal og det gamle borgmesterkontor, blev der serveret pølser – og jazzrytmer bølgede bredt blandt publikum fra den mobile scene og bidrog til den gode stemning.

Info-telte og højt humør rundede dagen af
Ud over musik og rundvisning, trak de forskellige infotelte også i de besøgende. Her kunne de blandt andet høre mere om Nota, herunder om jobmuligheder, Notas produktion af lyd- og E-bøger, punktskrift, web-afspiller og App samt muligheder for digital indmeldelse for elever og kursister med diagnosticeret ordblindhed.

Åbent-Hus arrangementet var den første markering af, at Nota er landet i Nakskov og er blevet vel modtaget.

Morten Bech Jensen, Nota Nakskov.

 

Om Nota
Nota er et digitalt bibliotek, der producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet.

Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser. Nota stiller derfor et bredt udvalg af mere end 40.000 bøger, herunder skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier samt skole- og studiebøger, til rådighed for mennesker med synshandicap, ordblindhed eller andre dokumenterede læsevanskeligheder. I og uden for uddannelse.

Nota har ca. 170.000 medlemmer med læsehandicaps som synshandicappede, ordblinde og andre handicaps.

På nota.dk kan man blive medlem ved at hente og downloade indmeldelses-papirerne. Hvis man som fagperson skal indmelde ordblinde elever/kursister, skal man også benytte indmeldelsesportalen. Det er muligt at melde elever og kursister ind digitalt. Læs mere på www.nota.dk

 

 

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...