Nota er landet i Nakskov

Skrevet af

Morten Bech Jensen

9 december, 2019

Nota, det nationale bibliotek og videncenter for mennesker med læsevanskeligheder, er med en del af virksomheden rykket fra Teglværksgade på Østerbro til Lolland. En brik i Løkke-regeringens 2. udflytningsrunde af statslige arbejdspladser, offentliggjort i januar 2018, var Nota, tidligere Danmarks Blindebibliotek. I forlængelse heraf godkendte Lolland Kommunes byråd i foråret 2018, at Nakskovs gamle rådhus på Axeltorv blev solgt til staten, til Nota, for ca. 10. mio. kroner.
Siden da har rådhusbygningen været gennem en nyindretning i millionklassen og i oktober kunne Nota rykke ind.

– Det var et stort tilløbsstykke, da Nota den 11. oktober fejrede sin indflytning på Axeltorv i Nakskov med et brag af et Åbent hus-arrangement. Med fejringen markeres også en statslig udflytning, der er gået over al forventning, og fokus er nu at få en normal hverdag, hvor servicen til Notas mere end 170.000 medlemmer er i højsædet.

En succesfuld statslig udflytning
Produktivitetsfald, øget sygefravær og dalende motivation har ikke været et særsyn i forbindelse med statens udflytningsplan. Men for Nota er det gået stik modsat. Der var derfor mange roser på dagen til Notas ansatte fra direktør Michael Wright, der komplimenterede sine medarbejdere for deres gå-på-mod og dedikation.

“Det kræver sit at flytte en mellemstor statslig virksomhed fra Østerbro til Axeltorv i Nakskov”, siger Michael Wright. “Notas medarbejdere har taget opgaven til sig og arbejdet ihærdigt for, at vores medlemmer ikke har mærket forringelser under udflytningen. Vi har også fået bekræftet fra samarbejdspartnere som Ordblindeforeningen og Dansk Blindesamfund, at de har oplevet den samme gode service som før.”

Nysgerrighed for de nye lokaler
Et af de helt store interesseområder ved Åbent hus-arrangementet var rundvisningen i det tidligere rådhus, hvor gæsterne dannede en kø der fortsatte langt ud på Axeltorv. De besøgende blev vist rundt i hold af 15-20 personer, og det estimeres at mere end 1.000 personer nåede at se rådhuset, hvor Notas medarbejdere agerede guider.

Mens gæsterne besøgte rådhuset og så den istandsatte byrådssal og det gamle borgmesterkontor, blev der serveret pølser – og jazzrytmer bølgede bredt blandt publikum fra den mobile scene og bidrog til den gode stemning.

Info-telte og højt humør rundede dagen af
Ud over musik og rundvisning, trak de forskellige infotelte også i de besøgende. Her kunne de blandt andet høre mere om Nota, herunder om jobmuligheder, Notas produktion af lyd- og E-bøger, punktskrift, web-afspiller og App samt muligheder for digital indmeldelse for elever og kursister med diagnosticeret ordblindhed.

Åbent-Hus arrangementet var den første markering af, at Nota er landet i Nakskov og er blevet vel modtaget.

Morten Bech Jensen, Nota Nakskov.

 

Om Nota
Nota er et digitalt bibliotek, der producerer og udlåner tekster, der er gjort tilgængelige for mennesker med læsehandicap. Det gør Nota på vegne af staten som en institution under Kulturministeriet.

Formålet med Nota er at sikre lige adgang til viden, samfundsdeltagelse og oplevelser. Nota stiller derfor et bredt udvalg af mere end 40.000 bøger, herunder skønlitteratur, faglitteratur, tegneserier samt skole- og studiebøger, til rådighed for mennesker med synshandicap, ordblindhed eller andre dokumenterede læsevanskeligheder. I og uden for uddannelse.

Nota har ca. 170.000 medlemmer med læsehandicaps som synshandicappede, ordblinde og andre handicaps.

På nota.dk kan man blive medlem ved at hente og downloade indmeldelses-papirerne. Hvis man som fagperson skal indmelde ordblinde elever/kursister, skal man også benytte indmeldelsesportalen. Det er muligt at melde elever og kursister ind digitalt. Læs mere på www.nota.dk

 

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...