NOTA går nye veje

Skrevet af

Hellen Niegaard

19 marts, 2012

NOTA, det tidligere Danmarks Blindebibliotek, som står for biblioteksservice til blinde og svagtseende m.fl. med bl.a. portalen E17 har et overbygningsudvalg, hvor DB’s Repræsentantskab også har en plads ved Jytte Bræmer, bibliotekschef i Fredericia. Fra udvalget rapporterer hun i det følgende om det forløbne år.

Udvalget drøfter virksomhed og udviklingsplaner.  Bl.a. har man talt om NOTA’s fokus, der i disse år ændres i takt med, at ordblinde og deres behov fylder mere og mere og udgør en stadig større del af virksomheden.  Kommunikation og kontakt går i dag direkte mellem slutbruger og NOTA.

Folkebibliotekernes rolle bliver i den forbindelse mere usynligt end før, hvor bibliotekerne var vigtige aktører i forhold til at formidle viden om og adgang til NOTA. NOTA’s professionelle samarbejdspartnere bliver i stadig større grad folkeskoler og lærere i forskellige skoletyper frem for folkebibliotekerne, og der er udviklingsplaner om at etablere et egentlig nationalt skolebibliotek med undervisningsmaterialer for læsehandicappede. Der planlægges imidlertid også etablering af NOTA-biblioteksambassadører på det enkelte bibliotek for at fremme dialogen mellem NOTA og folkebibliotekerne samt for at holde bibliotekerne opdaterede med den nyeste teknologiske udvikling indenfor området.

Det kan i øvrigt oplyses, at NOTA, også som led i den igangværende statslige besparelsesrunde, i dag vurderer, at kontakten til biblioteksverdenen nu er godt i mål, hvorfor der ikke længere er råd til alle de specialister på folkebiblioteksområdet, som hidtil bl.a. har varetaget kontakten mellem NOTA og bibliotekerne. Fire medarbejdere herunder bl.a. tidligere chefkonsulent Bente Dahl Rathje, som ofte de senere mange år har tegnet institutionen både nationalt og internationalt og vil være kendt af bladets læsere, er derfor blevet afskedigede.

Vil du vide mere om NOTA, så besøg stand nr. 24 på DBs Årsmøde i marts 2012 i Frederikshavn.

                                                                                

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...