NOTA går nye veje

Skrevet af

19. marts, 2012

NOTA, det tidligere Danmarks Blindebibliotek, som står for biblioteksservice til blinde og svagtseende m.fl. med bl.a. portalen E17 har et overbygningsudvalg, hvor DB’s Repræsentantskab også har en plads ved Jytte Bræmer, bibliotekschef i Fredericia. Fra udvalget rapporterer hun i det følgende om det forløbne år.

Udvalget drøfter virksomhed og udviklingsplaner.  Bl.a. har man talt om NOTA’s fokus, der i disse år ændres i takt med, at ordblinde og deres behov fylder mere og mere og udgør en stadig større del af virksomheden.  Kommunikation og kontakt går i dag direkte mellem slutbruger og NOTA.

Folkebibliotekernes rolle bliver i den forbindelse mere usynligt end før, hvor bibliotekerne var vigtige aktører i forhold til at formidle viden om og adgang til NOTA. NOTA’s professionelle samarbejdspartnere bliver i stadig større grad folkeskoler og lærere i forskellige skoletyper frem for folkebibliotekerne, og der er udviklingsplaner om at etablere et egentlig nationalt skolebibliotek med undervisningsmaterialer for læsehandicappede. Der planlægges imidlertid også etablering af NOTA-biblioteksambassadører på det enkelte bibliotek for at fremme dialogen mellem NOTA og folkebibliotekerne samt for at holde bibliotekerne opdaterede med den nyeste teknologiske udvikling indenfor området.

Det kan i øvrigt oplyses, at NOTA, også som led i den igangværende statslige besparelsesrunde, i dag vurderer, at kontakten til biblioteksverdenen nu er godt i mål, hvorfor der ikke længere er råd til alle de specialister på folkebiblioteksområdet, som hidtil bl.a. har varetaget kontakten mellem NOTA og bibliotekerne. Fire medarbejdere herunder bl.a. tidligere chefkonsulent Bente Dahl Rathje, som ofte de senere mange år har tegnet institutionen både nationalt og internationalt og vil være kendt af bladets læsere, er derfor blevet afskedigede.

Vil du vide mere om NOTA, så besøg stand nr. 24 på DBs Årsmøde i marts 2012 i Frederikshavn.

                                                                                

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...