NOTA går nye veje

Skrevet af

Hellen Niegaard

19 marts, 2012

NOTA, det tidligere Danmarks Blindebibliotek, som står for biblioteksservice til blinde og svagtseende m.fl. med bl.a. portalen E17 har et overbygningsudvalg, hvor DB’s Repræsentantskab også har en plads ved Jytte Bræmer, bibliotekschef i Fredericia. Fra udvalget rapporterer hun i det følgende om det forløbne år.

Udvalget drøfter virksomhed og udviklingsplaner.  Bl.a. har man talt om NOTA’s fokus, der i disse år ændres i takt med, at ordblinde og deres behov fylder mere og mere og udgør en stadig større del af virksomheden.  Kommunikation og kontakt går i dag direkte mellem slutbruger og NOTA.

Folkebibliotekernes rolle bliver i den forbindelse mere usynligt end før, hvor bibliotekerne var vigtige aktører i forhold til at formidle viden om og adgang til NOTA. NOTA’s professionelle samarbejdspartnere bliver i stadig større grad folkeskoler og lærere i forskellige skoletyper frem for folkebibliotekerne, og der er udviklingsplaner om at etablere et egentlig nationalt skolebibliotek med undervisningsmaterialer for læsehandicappede. Der planlægges imidlertid også etablering af NOTA-biblioteksambassadører på det enkelte bibliotek for at fremme dialogen mellem NOTA og folkebibliotekerne samt for at holde bibliotekerne opdaterede med den nyeste teknologiske udvikling indenfor området.

Det kan i øvrigt oplyses, at NOTA, også som led i den igangværende statslige besparelsesrunde, i dag vurderer, at kontakten til biblioteksverdenen nu er godt i mål, hvorfor der ikke længere er råd til alle de specialister på folkebiblioteksområdet, som hidtil bl.a. har varetaget kontakten mellem NOTA og bibliotekerne. Fire medarbejdere herunder bl.a. tidligere chefkonsulent Bente Dahl Rathje, som ofte de senere mange år har tegnet institutionen både nationalt og internationalt og vil være kendt af bladets læsere, er derfor blevet afskedigede.

Vil du vide mere om NOTA, så besøg stand nr. 24 på DBs Årsmøde i marts 2012 i Frederikshavn.

                                                                                

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...