NOTA går nye veje

Skrevet af

Hellen Niegaard

19 marts, 2012

NOTA, det tidligere Danmarks Blindebibliotek, som står for biblioteksservice til blinde og svagtseende m.fl. med bl.a. portalen E17 har et overbygningsudvalg, hvor DB’s Repræsentantskab også har en plads ved Jytte Bræmer, bibliotekschef i Fredericia. Fra udvalget rapporterer hun i det følgende om det forløbne år.

Udvalget drøfter virksomhed og udviklingsplaner.  Bl.a. har man talt om NOTA’s fokus, der i disse år ændres i takt med, at ordblinde og deres behov fylder mere og mere og udgør en stadig større del af virksomheden.  Kommunikation og kontakt går i dag direkte mellem slutbruger og NOTA.

Folkebibliotekernes rolle bliver i den forbindelse mere usynligt end før, hvor bibliotekerne var vigtige aktører i forhold til at formidle viden om og adgang til NOTA. NOTA’s professionelle samarbejdspartnere bliver i stadig større grad folkeskoler og lærere i forskellige skoletyper frem for folkebibliotekerne, og der er udviklingsplaner om at etablere et egentlig nationalt skolebibliotek med undervisningsmaterialer for læsehandicappede. Der planlægges imidlertid også etablering af NOTA-biblioteksambassadører på det enkelte bibliotek for at fremme dialogen mellem NOTA og folkebibliotekerne samt for at holde bibliotekerne opdaterede med den nyeste teknologiske udvikling indenfor området.

Det kan i øvrigt oplyses, at NOTA, også som led i den igangværende statslige besparelsesrunde, i dag vurderer, at kontakten til biblioteksverdenen nu er godt i mål, hvorfor der ikke længere er råd til alle de specialister på folkebiblioteksområdet, som hidtil bl.a. har varetaget kontakten mellem NOTA og bibliotekerne. Fire medarbejdere herunder bl.a. tidligere chefkonsulent Bente Dahl Rathje, som ofte de senere mange år har tegnet institutionen både nationalt og internationalt og vil være kendt af bladets læsere, er derfor blevet afskedigede.

Vil du vide mere om NOTA, så besøg stand nr. 24 på DBs Årsmøde i marts 2012 i Frederikshavn.

                                                                                

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...