Nota på alle platforme

Skrevet af

Hellen Niegaard

3. december, 2013

Nota, Danmarks biblioteksservice for blinde, svagtseende og andre synshandicappede samt ordblinde er, ifølge eget udsagn, en ung 60-årig og leverer til stadighed nye ydelser til sin store målgruppe. Brugergruppen er mere end fordoblet de sidste par år og stiger med ca. 25 % om året. Reelt regner man med, at 100.000 og 200.000 i Danmark er potentielle brugere. Der er altså stadig masser at gøre. For brugerne omfatter alle aldre. Fra den 10-årige ordblinde dreng til den 85-årige senblinde kvinde. Opgaven er at skabe lige muligheder for at tilegne sig viden og oplevelser for alle, der ikke kan læse en konventionel tekst.

Nota ifølge brugerne
Nota er et statsligt bibliotek under Kulturministeriet og Danmarks ældste bibliotek, når det kommer til at betjene mennesker, der har svært ved at læse almindelige tekster. Det fortalte Ole Vig Jensen, formand for Notas Brugerkomité og tidligere radikal kultur- og undervisningsminister bl.a. i sin tale ved fejringen af de 60 år den 9. november. “Ikke at kunne se, og ikke at kunne læse er en alvorlig udfordring. Sådan har det altid været, og det er ikke blevet mindre kompliceret. Heldigvis er der hjælp at hente. Her hos Nota!” fastslog Ole Vig Jensen og roste Nota for den imponerende udvikling, man har været igennem frem til i dag – ikke mindst set i lyset af den informationsteknologiske udvikling. Og han understregede, at det er Notas evne til at følge med og skabe tidssvarende løsninger som f.eks. den nye talesyntese, der blev lanceret på festdagen, der afgør dets fortsatte eksistens. Han ønskede varmt tillykke fra brugerne.

Noget på hylderne for alle
Grundydelsen er formidling af ‘udlån af/adgang til’ bøger – lydbøger, punktbøger og e-bøger. Heraf findes ikke alle som købeklare produkter, derfor indlæser og producerer man også selv traditionelle, trykte bøger til de relevante formater.

Men 2012 var også året, hvor NOTA lancerede e17 Direkte. En afspiller særligt udviklet til smartphones og tablets, som på en superenkel måde giver brugerne adgang til flere end 18.000 lydbøger på deres egen iPhone, Android, iPad eller bærbare pc. Man går på e17.dk og får et login; man skal kun logge på én gang. Via e17.dk findes også Nota Plus+, et tilbud om billetter til teateroplevelser o.l.

Online-betjening til ordblinde
Fra midten af 2012 tilbydes ordblinde brugere dog udelukkende online-service. Årsagen er, at antallet af brugere og efterspørgslen på at benytte Notas materialer hos især denne målgruppe gennem de senere år er steget markant. For at sikre alle brugeres adgang til Notas samling inden for det eksisterende økonomiske grundlag, gør Nota derfor netbiblioteket E17 til hovedvejen til Notas bøger.

Nota og fremtiden
Nota er et digitalt bibliotek, der tager fremtiden alvorligt, lyder det i ledelsens vision på Nota.nu.

“Nota forstår sig på mennesker, der har svært ved at læse. Vi forstår os også på teknologi – for eksempel talesyntese og e-bogsafspillere. Men for os er selve teknologien ikke det afgørende. Det er til gengæld, at den giver vores brugere mulighed for lige adgang til viden og lige muligheder i samfundet”, siges det.

Danmarks Biblioteker har spurgt Michael Wright, energifyldt og fremsynet direktør for Nota siden februar 2008, om Notas største udfordringer og opgaver i 2013 – læs om visionerne i et stort interview.

Se også Nota.nu og tjek e17.dk.

 

 

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...