Ny biblioteksstruktur gav flot stigning i udlåns- og besøgstal

Skrevet af

Lise Kann

12 oktober, 2012

Den sidste tids debat om faldende udlånsstal på landets folkebiblioteker er ikke et fænomen, der gør sig gældende på Fredensborg Bibliotekerne – tværtimod. En sammenligning af 2. halvår af 2010 med 2. halvår af 2011 viser en stigning i udlån og fornyelser på 12,5 % og samtidig en stigning i besøgstal på 11 %. Derved står Fredensborg Bibliotekerne som en af regionens topscorere.

Vi tilskriver succesen, at vores arbejde med en ny biblioteksstruktur har slået igennem. Vi har siden udgangen af 2010 arbejdet med at modernisere og tilpasse bibliotekerne til de ændrede behov, vi bliver mødt med. Det afspejler sig i vores besøgs- og udlånstal i 2011 og forhåbentlig også i 2012.
Tal fra første halvår 2012 understøtter vores forventning om yderligere fremgang i 2012 på baggrund af bibliotekernes nyeste tiltag: en ny familieafdeling og medborgercenter på Nivå Bibliotek samt selvbetjent bibliotek med 72 timers ugentlig åbningstid på Fredensborg Bibliotek. Fredensborg Kommune har desuden brudt tendensen med filiallukninger og åbnet et lille Cafébibliotek i Kokkedal.  

Ny mere borgervenlig struktur
Den nye biblioteksstruktur er udviklet med Folkebibliotekerne i vidensamfundet som en væsentlig inspirationskilde. Og som mange andre biblioteker har Fredensborg Bibliotekerne arbejdet med at udvikle forskellige biblioteksprofiler. Vi har taget afsæt i de forskellige lokale behov, vi møder i hverdagen, og taget afsæt i vores tre fokusområder, som er 1) De fysiske rammer og åbningstider, 2) Formidling og 3) Partnerskaber. Derudover er Fredensborg Kommunes værdi – tilfredse borgere – central.

Ud fra devisen om at udvikle kompetencerne ét sted til brug alle steder har vi afprøvet forskellige prototyper. I 2011 prøvede vi blandt andet at udvide åbningstiderne på Humlebæk Bibliotek med tre ekstra selvbetjente formiddage, i alt 12 timer, hvor borgerne kunne benytte biblioteket på egen hånd, mens personalet var til stede for at løse andre opgaver.

Effekten ses tydeligt i en særdeles flot fremgang i besøgs- og udlånstal på Humlebæk Bibliotek i 2011. På denne baggrund har bibliotekerne i marts 2012 indført selvbetjente formiddage på Fredensborg og Nivå biblioteker.

Aktivt medborgerskab og frivillighed
Et væsentligt omdrejningspunkt for bibliotekernes udvikling er at få borgerne på banen. Vi arbejder med at inddrage borgerne på nye måder som frivillige og som aktive medborgere i vores kommune. Fredensborg Bibliotekerne har i dag mere end 50 frivillige, som engagerer sig i lektiecaféer, lydavis, som undervisere fra borger til borger og som kulturambassadører. Netop nu er vi ved at rekruttere frivillige til en kommende it-café på Humlebæk Bibliotek.

Målet med at arbejde med frivillige er at styrke borgernes oplevelse af, at biblioteket er vigtigt og vedkommende. Et tættere samarbejde mellem bibliotek og borgere giver bedre forståelse for borgernes ønsker og behov og øger muligheden for at udvikle bibliotekets services derefter. Derudover er frivillige en nødvendig ressource til at løse en række opgaver, som den ændrede brugeradfærd fordrer. To gode eksempler er Fædreklubben og lektiecaféen på Nivå Bibliotek. Fædreklubben har netop modtaget kommunens integrationspris for at have skabt samling, tryghed og god dialog mellem forskellige etniske grupper. Og lektiecaféen, som benyttes af 20-25 børn om ugen, løser ifølge Nivå Skole en vigtig opgave i forhold til at give en gruppe udsatte børn samme vilkår for at gå i skole, som deres klassekammerater.

For os at se, er det disse initiativer, som reflekteres i årets statistik. Ønsker andre at tage disse ting op lokalt, står jeg gerne til rådighed for yderligere information og kan kontaktes på lika@fredensborg.dk eller telefon 7256 2440.

 

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...