Ny læseglædeindsats

Skrevet af

17. oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Børn og unge i hele landet får bedre adgang til levende litteraturformidling og gode læseoplevelser i deres hverdag.

En national indsats skal hjælpe folkeskolens PLC’er (pædagogiske læringscentre, de tidligere skolebiblioteker) og folkebibliotekerne til at få flere børn og unge til at få lyst til at læse. Indsatsen skal udvikles nationalt og derefter afprøves i en række kommuner i hele landet.

Som anbefalet i oplæg til en ny læsekultur fra den brede læsekoalition med medlemmer fra både den pædagogiske verden og bog- og kulturbranchen, initieret af Danmarks Biblioteksforening, lanceres nu en national indsats ”Børn og unges læseglæde – et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne” fulgt af 8 mio. kroner.

Initiativet igangsættes bl.a. på baggrund af Tænketanken Fremtidens Bibliotekers og Center for Anvendt Skoleforsknings store læseundersøgelse Børn og unges læsning 2021, der viser, at børn og unges læseglæde falder med alderen. Hvor 64% af leverne i 5. klasse kender til og oplever læse-glæde, gælder det samme for 49% i 8. klasse.

”Den danske børnelitteratur bugner af fantastiske fortællinger og hverdagshistorier med sjove, stærke og modige karakterer. Litteraturen er en vigtig del af den ballast, vi giver vores børn… Målet er at få flere børn til at læse mere, uanset hvor de bor i landet, og hvilken baggrund deres forældre har”, siger kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (A) ved offentliggørelsen 3. oktober.

På alle klassetrin er der flere piger end drenge, der nyder at læse, og forskellen øges i overgangen fra mellemtrin til udskoling.

De 8 millioner kroner til indsatsen udmøntes via et open call, hvor folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læ-ringscentre samt relevante foreninger og sammenslutninger, opfordres til at gå sammen og søge i fællesskab.

Ansøgningsfrist: 1. december kl. 14.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...