NY MALT

Skrevet af

8. april, 2019

Borgmester Ole Bollesen (A) kunne i februar 2018 sammen med Dagmar Brendstrup, formand for fonden Den nye Maltfabrik, tage første spadestik til det store byggeprojekt. Den gamle Lundbergs Maltfabrik (1861-1998) var en gang Ebeltofts vigtigste arbejdsplads med kontakt til oversøiske markeder. Nu genopstår den som en anden Fugl Føniks. De nedslidte industribygninger var så sent som i 2009 truet af nedrivning, men lokale kræfter, frivillige kultur- og erhvervspersoner, fik etableret foreningen Komitéen Ny Malt; siden er det gået stærkt. Byggeriet kommer bl.a. til at indeholde bibliotek og får aktiviteter for alle aldre. I projektet indgår renovering af ca. 4.000 m2 fabrik og nybyggeri på ca. 1.000 m2 samt nyskabelse af udearealer på omkring 17.000 m2.

Fremtidens funktioner i Maltfabrikken bliver ifølge planerne særdeles omfattende: Nyt bibliotek, museum og arkiv, Ebeltoft Kulturhus – byens spillested, Lydens rum – et øvelokale for musikere, udstillings- og oplevelsesrum, offentlige værksteder, kreativt arbejdsfællesskab med kontorer og atelierpladser, et 'artist in residence' med fire gæstekunsterboliger, Rampen – et ungekulturmiljø med cafe og skatepool, grønne ude- og opholdsrum med legepladser. Og ikke at forglemme et lokalt mikrobryggeri med brew-pub samt et madværksted.

Når Maltfabrikken står færdig skal stedet således skabe aktiviteter og inspirere både lokalt og i national/international skala. Maltfabrikken er “Ebeltofts og Syddjurs Kommunes bud på, hvordan historiske byer kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet: Maltfabrikken skal være byens samlingspunkt. Et stykke levende kulturarv med et indhold, der kredser om det gode liv hele døgnet – hele året.” Til glæde for børn, unge, voksne og ældre og for de mange sommerturister.  Praksis Arkitekter står bag Ny Malt.

Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune. Projektet er finansieret af kommunen sammen med bidrag fra bl.a. Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Salling Fondene, Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond og en række lokale bidragsydere.

 

 

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...