NY MALT

Skrevet af

Hellen Niegaard

8 april, 2019

Borgmester Ole Bollesen (A) kunne i februar 2018 sammen med Dagmar Brendstrup, formand for fonden Den nye Maltfabrik, tage første spadestik til det store byggeprojekt. Den gamle Lundbergs Maltfabrik (1861-1998) var en gang Ebeltofts vigtigste arbejdsplads med kontakt til oversøiske markeder. Nu genopstår den som en anden Fugl Føniks. De nedslidte industribygninger var så sent som i 2009 truet af nedrivning, men lokale kræfter, frivillige kultur- og erhvervspersoner, fik etableret foreningen Komitéen Ny Malt; siden er det gået stærkt. Byggeriet kommer bl.a. til at indeholde bibliotek og får aktiviteter for alle aldre. I projektet indgår renovering af ca. 4.000 m2 fabrik og nybyggeri på ca. 1.000 m2 samt nyskabelse af udearealer på omkring 17.000 m2.

Fremtidens funktioner i Maltfabrikken bliver ifølge planerne særdeles omfattende: Nyt bibliotek, museum og arkiv, Ebeltoft Kulturhus – byens spillested, Lydens rum – et øvelokale for musikere, udstillings- og oplevelsesrum, offentlige værksteder, kreativt arbejdsfællesskab med kontorer og atelierpladser, et 'artist in residence' med fire gæstekunsterboliger, Rampen – et ungekulturmiljø med cafe og skatepool, grønne ude- og opholdsrum med legepladser. Og ikke at forglemme et lokalt mikrobryggeri med brew-pub samt et madværksted.

Når Maltfabrikken står færdig skal stedet således skabe aktiviteter og inspirere både lokalt og i national/international skala. Maltfabrikken er “Ebeltofts og Syddjurs Kommunes bud på, hvordan historiske byer kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet: Maltfabrikken skal være byens samlingspunkt. Et stykke levende kulturarv med et indhold, der kredser om det gode liv hele døgnet – hele året.” Til glæde for børn, unge, voksne og ældre og for de mange sommerturister.  Praksis Arkitekter står bag Ny Malt.

Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune. Projektet er finansieret af kommunen sammen med bidrag fra bl.a. Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Salling Fondene, Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond og en række lokale bidragsydere.

 

 

 

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...