NY MALT

Skrevet af

Hellen Niegaard

8. april, 2019

Borgmester Ole Bollesen (A) kunne i februar 2018 sammen med Dagmar Brendstrup, formand for fonden Den nye Maltfabrik, tage første spadestik til det store byggeprojekt. Den gamle Lundbergs Maltfabrik (1861-1998) var en gang Ebeltofts vigtigste arbejdsplads med kontakt til oversøiske markeder. Nu genopstår den som en anden Fugl Føniks. De nedslidte industribygninger var så sent som i 2009 truet af nedrivning, men lokale kræfter, frivillige kultur- og erhvervspersoner, fik etableret foreningen Komitéen Ny Malt; siden er det gået stærkt. Byggeriet kommer bl.a. til at indeholde bibliotek og får aktiviteter for alle aldre. I projektet indgår renovering af ca. 4.000 m2 fabrik og nybyggeri på ca. 1.000 m2 samt nyskabelse af udearealer på omkring 17.000 m2.

Fremtidens funktioner i Maltfabrikken bliver ifølge planerne særdeles omfattende: Nyt bibliotek, museum og arkiv, Ebeltoft Kulturhus – byens spillested, Lydens rum – et øvelokale for musikere, udstillings- og oplevelsesrum, offentlige værksteder, kreativt arbejdsfællesskab med kontorer og atelierpladser, et 'artist in residence' med fire gæstekunsterboliger, Rampen – et ungekulturmiljø med cafe og skatepool, grønne ude- og opholdsrum med legepladser. Og ikke at forglemme et lokalt mikrobryggeri med brew-pub samt et madværksted.

Når Maltfabrikken står færdig skal stedet således skabe aktiviteter og inspirere både lokalt og i national/international skala. Maltfabrikken er “Ebeltofts og Syddjurs Kommunes bud på, hvordan historiske byer kan genskabe sig selv indefra og udgøre moderne centre for kulturel og kreativ aktivitet: Maltfabrikken skal være byens samlingspunkt. Et stykke levende kulturarv med et indhold, der kredser om det gode liv hele døgnet – hele året.” Til glæde for børn, unge, voksne og ældre og for de mange sommerturister.  Praksis Arkitekter står bag Ny Malt.

Den ny Maltfabrik er et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune. Projektet er finansieret af kommunen sammen med bidrag fra bl.a. Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Salling Fondene, Lokale og Anlægsfonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond og en række lokale bidragsydere.

 

 

 

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...