Ny musikplatform under udvikling

Algorave. Foto: AAntonio Roberts-hellocatfood.

Skrevet af

17. oktober, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Potentiale for en bredere platform for musik som afløser for Bibzoom.

Et samarbejde mellem biblioteker og virksomheden Linkfire og en samtidig etablering af flere task force arbejdsgrupper giver nye fremtidsperspektiver for den mest benyttede kulturform: Musikken.

Bibliotekernes musikplatform Bibzoom så dagens lys for mere end et årti siden og var dengang banebrydende som en af de allerførste digitale musiktjenester i Danmark. Med opblomstringen af nye internationale musikstreamingtjenester var det mindre relevant for bibliotekerne at investere i et omkostningstungt online musikkatalog.

Ikke desto mindre viste en musikbrugsundersøgelse af Moos-Bjerre for nogle år siden, at mange biblioteker har interesse i at man på bibliotekernes hjemmesider fortsat kan tilbyde borgerne musik-streaming sammen med relevante artikler om musik.
Med Bib-zooms indgåelse af en aftale med den danske virksomhed Linkfire er det nu blevet til virkelighed. Linkfire’s musikløsning, der anvendes af de allerstørste SoMedier, matcher nemlig den løsning, som har været drøftet og efterspurgt i sektoren i flere år: En løsning hvor man ikke refererer til én streamingtjeneste, men anerkender det bredere udbud og marked ved at linke til en række af tjenester, så det matcher brugernes forskellige streamingtjeneste-præferencer.

En udvikling der vil styrke Bibzoom, så artikler og lytteguides nu kan beriges med henvisninger til en palette af streamingtjenester, således at biblioteksbrugeren kan gå direkte til favorittjenesten og lytte til det pågældende album.

Med et nyt forsøgsprojekt betyder samarbejdet mellem Bibzoom og Linkfire, at ti af landets biblioteker kan udgive artikler på egne hjemmesider med Linkfire-maskinen direkte integreret på siden. Det betyder eksempelvis, at bibliotekerne kunne markere 40 års jubilæet for Dire Straits’ ”Love over gold” med direkte adgang til en palette af streamingtjenester for brugeren, samtidig med at bibliotekernes fysiske samling vil kunne bringes i spil, som del af markeringen.

En markant bedre brugeroplevelse for kommunernes musikinteresserede biblioteksbrugere.

– Med Linkfire-samarbejdet er der stærkt potentiale i for alvor at transformere musikken ind i det digitale bibliotekstilbud til glæde for borgeren, siger Anders Østergaard, som er del af styregruppen for Centralbibliotekernes temaspor Borgeren i den digitale transformation, og han ser spændende perspektiver i udviklingen.

Task Force arbejdsgrupper skal samtidig føre bibliotekernes musikformidling ind i fremtiden. Forestil dig, at en ny og tidssvarende musikbiblioteksplatform overtog stafetten fra Bibzoom med nyt navn og koncept, der matcher brugernes ønsker, som de blev udtrykt i Moos-Bjerre’s musikundersøgelse. Kunne man tage styrkerne fra Bibzoom, som eksempelvis de populære DR lytteklubber og de mere end 4.000 tidløse artikler og ikke mindst det store netværk ind i et nyt tidssvarende grafisk univers og gerne med et nyt og mere moderne navn og brand?

I september måned drøftede en række af landets musikaktive biblioteker på et stormøde over en hel dag mulighederne for fremtidens musikformidling baseret på en opgradering af den aldrende, men erfaringsrige Bibzoom-platform. Resultatet blev nedsættelsen af task force arbejdsgrupperne, der skal lægge en plan for fremtidens ny musikplatform.

Grundlaget for arbejdsgrupperne tager udgangspunkt i resultaterne af Moos-Bjerre undersøgelsen, som bl.a. viste, at bibliotekernes potentialer i digital musikformidling ligger i at fokusere på nichemusik samt på dansk musik og kulturarv; dette for at sikre, at kommende generationer i en tid hvor streamingtjenesterne har stigende internationalt fokus, også i fremtiden får kendskab til den danske musikkulturarv. Som del af udviklingsgruppen sidder derfor også repræsentanter fra oplagte kulturarvsinstitutioner som Det Kgl. Bibliotek og Syddansk Universitetsbibliotek ligesom DR også anses som en potentielt vigtig samarbejdspartner i udviklingen.

Ønsker jeres bibliotek at opkvalificere musikservicen og være blandt de ti, der får mulighed for at afprøve de Linkfirebaserede musikartikler fra Bibzoom, så kontakt undertegnede på nimar@odense.dk.

NIELS MARK, teamleder for Odense Musikbibliotek & hovedredaktør ved Bibzoom.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...