Ny ophavsret på plads

Foto: Colourbox.com.

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Ny ophavsret på plads. Med stort flertal vedtog Folketinget 1. juni omsider lovforslaget om ny tidssvarende ophavsret. Forslaget har været årevis undervejs og gennemfører sidste del af EU’s Digital Single Market-direktiv afledt af den teknologiske udvikling.

Loven sikrer bl. a. den danske aftalelicensmodel, der gør det nemt at bruge store mængder indhold (f.eks. tekster, billeder og musik). Uden en aftalelicens ville f.eks. universiteter, skoler og biblioteker skulle lave rigtig mange individuelle aftaler. Sigtet med loven er også, at forskere får bedre muligheder for at bruge teknologien til lettere at arbejde med og søge i store mængder tekst og data.

Endelig giver den nye lov biblioteker, museer og arkiver mv. lettere adgang til aftaler om at gøre brug af materiale (f.eks. plakater, bøger og tidsskrifter) fra deres samlinger, der ikke længere findes i den almindelig handel, så borgerne kan få adgang til og glæde af vores fælles kulturarv.

Loven er kun et skridt på vejen, ophavsretten justeres løbende. AI, kunstig intelligens mv., er næste fokuspunkt.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...