Ny ophavsret på plads

Foto: Colourbox.com.

Skrevet af

15. juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Ny ophavsret på plads. Med stort flertal vedtog Folketinget 1. juni omsider lovforslaget om ny tidssvarende ophavsret. Forslaget har været årevis undervejs og gennemfører sidste del af EU’s Digital Single Market-direktiv afledt af den teknologiske udvikling.

Loven sikrer bl. a. den danske aftalelicensmodel, der gør det nemt at bruge store mængder indhold (f.eks. tekster, billeder og musik). Uden en aftalelicens ville f.eks. universiteter, skoler og biblioteker skulle lave rigtig mange individuelle aftaler. Sigtet med loven er også, at forskere får bedre muligheder for at bruge teknologien til lettere at arbejde med og søge i store mængder tekst og data.

Endelig giver den nye lov biblioteker, museer og arkiver mv. lettere adgang til aftaler om at gøre brug af materiale (f.eks. plakater, bøger og tidsskrifter) fra deres samlinger, der ikke længere findes i den almindelig handel, så borgerne kan få adgang til og glæde af vores fælles kulturarv.

Loven er kun et skridt på vejen, ophavsretten justeres løbende. AI, kunstig intelligens mv., er næste fokuspunkt.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...