Ny ophavsret på plads

Foto: Colourbox.com.

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Ny ophavsret på plads. Med stort flertal vedtog Folketinget 1. juni omsider lovforslaget om ny tidssvarende ophavsret. Forslaget har været årevis undervejs og gennemfører sidste del af EU’s Digital Single Market-direktiv afledt af den teknologiske udvikling.

Loven sikrer bl. a. den danske aftalelicensmodel, der gør det nemt at bruge store mængder indhold (f.eks. tekster, billeder og musik). Uden en aftalelicens ville f.eks. universiteter, skoler og biblioteker skulle lave rigtig mange individuelle aftaler. Sigtet med loven er også, at forskere får bedre muligheder for at bruge teknologien til lettere at arbejde med og søge i store mængder tekst og data.

Endelig giver den nye lov biblioteker, museer og arkiver mv. lettere adgang til aftaler om at gøre brug af materiale (f.eks. plakater, bøger og tidsskrifter) fra deres samlinger, der ikke længere findes i den almindelig handel, så borgerne kan få adgang til og glæde af vores fælles kulturarv.

Loven er kun et skridt på vejen, ophavsretten justeres løbende. AI, kunstig intelligens mv., er næste fokuspunkt.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...