Ny svensk national bibliotekstrategi på vej

Skrevet af

Jens Thorhauge

14 oktober, 2016

For to år siden fik Sverige en ny bibliotekslov, der skærpede formålsparagraffen: “Bibliotekerne skal virke for udvikling af det demokratiske samfund ved at bidrage til vidensformidling og fri meningsdannelse. Bibliotekerne skal fremme litteraturens stilling og interessen for dannelse, oplysning, uddannelse og forskning samt kulturel virksomhed i øvrigt. Alle skal have adgang til biblioteker.”

Som opfølgning på loven besluttede regeringen sidste år at iværksætte et udredningsarbejde om en national biblioteksstrategi. Der er fokus på at fremme samarbejde mellem bibliotekerne og skabe biblioteker af høj kvalitet, der opfylder lovens krav.

Regeringen afsatte 25 mio. SEK til udredningsarbejdet, der skal udføres i perioden frem til 2019. Der er nedsat en udredningsgruppe på tre personer. Formand er Erik Fichtelius, markant public-service journalist, Karin Linder, formand for DIK-förbundet og Krister Hanson, regionsbibliotekar.  Sekretariatet er forankret på Kungliga Biblioteket.

Bred og åben dialog
Svensk Biblioteksförening har arbejdet hårdt på at få dette strategiarbejde sat i værk siden 2007, fortæller formanden, Calle Nathanson: “Sverige har biblioteksmyndigheder på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Vi har brug for en sammenhængende vision for, hvilken rolle bibliotekerne skal spille fremover. Multifunktionelle biblioteker, der fungerer som et grundlag for at fremme demokratiet, er ikke en realitet for alle i dag, det skal det blive. Vi har også behov for at tydeliggøre opgaverne, fx med at fremme sprogudvikling og stimulere til læsning.”

Udredningsgruppen har arbejdet meget åbent og dialogorienteret. Der er afholdt debat- og informationsmøder med brainstorming. Der er oprettet en Facebook-gruppe med 1.500 medlemmer, der hver uge er blevet inviteret til at svare på temaspørgsmål. Udrederne har inviteret folk til at skrive rapporter og bud på de grundlæggende spørgsmål: Hvad er situationen i dag, hvilke problemer har vi, hvordan vil vi gerne have det?

Første situationsrapport er publiceret
Tidligere i år publicerede udredningsgruppen på dette grundlag den første situationsrapport, der fungerer som et problemkatalog. Rapporten identificerer 10 hovedtemaer, der skal arbejdes videre med. Det er biblioteksrummet og borgernes deltagelse, medier og digital inklusion, strukturer og samspil mellem bibliotekerne, samspil mellem by og land, biblioteksinfrastruktur, bibliotekarprofessionens rolle, højere uddannelse og forskning, samlingsopbygning og skolebiblioteker. Et særligt tema hedder ‘Alla!’ Det refererer til bibliotekslovens idéelle krav om, at alle skal have adgang til biblioteker. Hvad indebærer det eksempelvis konkret for forpligtelsen til at tilbyde tjenester på andre sprog end svensk?

Forventningerne til og interessen for strategien i Bibliotekssverige er meget høje. Men hvad forventer udredningsgruppen selv? Erik Fichtelius bud er ganske konkret: At bibliotekernes opgaver, mål og metoder bliver meget klare i en ny digital kontekst, men også idéelle: At overvinde nogle af de ophavsretslige barrierer, at indgyde mod og selvtillid i en meget vigtig sektor.

Samfundsanalyse ventes i 2017
Lige nu arbejder udrederne med at fastlægge arbejdsplanen for det kommende år. Fichtelius siger, at den respons, der har været på den åbne dialog i første fase af arbejdet er overvældende. Næste skridt er at præsentere en samfundsanalyse. Det skal ske i efteråret 2017. “Vi er vældig tilfredse med den åbne dialog. Engagementet er stort og forventningerne nærmest urealistiske, selvom vi forventer at komme med en del konkrete forslag til forbedringer. Men lige nu ved vi ikke helt, hvordan vi skal anvende Facebookgruppen i det videre arbejde. Vi går nok ind i mere traditionelle arbejdsformer med workshops og udarbejdelse af skriftlige rapporter.”

Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge arbejdet.

Se situationsrapporten her: biblioteksstrategi.blogg.kb.se.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...