Ny svensk national bibliotekstrategi på vej

Skrevet af

Jens Thorhauge

14 oktober, 2016

For to år siden fik Sverige en ny bibliotekslov, der skærpede formålsparagraffen: “Bibliotekerne skal virke for udvikling af det demokratiske samfund ved at bidrage til vidensformidling og fri meningsdannelse. Bibliotekerne skal fremme litteraturens stilling og interessen for dannelse, oplysning, uddannelse og forskning samt kulturel virksomhed i øvrigt. Alle skal have adgang til biblioteker.”

Som opfølgning på loven besluttede regeringen sidste år at iværksætte et udredningsarbejde om en national biblioteksstrategi. Der er fokus på at fremme samarbejde mellem bibliotekerne og skabe biblioteker af høj kvalitet, der opfylder lovens krav.

Regeringen afsatte 25 mio. SEK til udredningsarbejdet, der skal udføres i perioden frem til 2019. Der er nedsat en udredningsgruppe på tre personer. Formand er Erik Fichtelius, markant public-service journalist, Karin Linder, formand for DIK-förbundet og Krister Hanson, regionsbibliotekar.  Sekretariatet er forankret på Kungliga Biblioteket.

Bred og åben dialog
Svensk Biblioteksförening har arbejdet hårdt på at få dette strategiarbejde sat i værk siden 2007, fortæller formanden, Calle Nathanson: “Sverige har biblioteksmyndigheder på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Vi har brug for en sammenhængende vision for, hvilken rolle bibliotekerne skal spille fremover. Multifunktionelle biblioteker, der fungerer som et grundlag for at fremme demokratiet, er ikke en realitet for alle i dag, det skal det blive. Vi har også behov for at tydeliggøre opgaverne, fx med at fremme sprogudvikling og stimulere til læsning.”

Udredningsgruppen har arbejdet meget åbent og dialogorienteret. Der er afholdt debat- og informationsmøder med brainstorming. Der er oprettet en Facebook-gruppe med 1.500 medlemmer, der hver uge er blevet inviteret til at svare på temaspørgsmål. Udrederne har inviteret folk til at skrive rapporter og bud på de grundlæggende spørgsmål: Hvad er situationen i dag, hvilke problemer har vi, hvordan vil vi gerne have det?

Første situationsrapport er publiceret
Tidligere i år publicerede udredningsgruppen på dette grundlag den første situationsrapport, der fungerer som et problemkatalog. Rapporten identificerer 10 hovedtemaer, der skal arbejdes videre med. Det er biblioteksrummet og borgernes deltagelse, medier og digital inklusion, strukturer og samspil mellem bibliotekerne, samspil mellem by og land, biblioteksinfrastruktur, bibliotekarprofessionens rolle, højere uddannelse og forskning, samlingsopbygning og skolebiblioteker. Et særligt tema hedder ‘Alla!’ Det refererer til bibliotekslovens idéelle krav om, at alle skal have adgang til biblioteker. Hvad indebærer det eksempelvis konkret for forpligtelsen til at tilbyde tjenester på andre sprog end svensk?

Forventningerne til og interessen for strategien i Bibliotekssverige er meget høje. Men hvad forventer udredningsgruppen selv? Erik Fichtelius bud er ganske konkret: At bibliotekernes opgaver, mål og metoder bliver meget klare i en ny digital kontekst, men også idéelle: At overvinde nogle af de ophavsretslige barrierer, at indgyde mod og selvtillid i en meget vigtig sektor.

Samfundsanalyse ventes i 2017
Lige nu arbejder udrederne med at fastlægge arbejdsplanen for det kommende år. Fichtelius siger, at den respons, der har været på den åbne dialog i første fase af arbejdet er overvældende. Næste skridt er at præsentere en samfundsanalyse. Det skal ske i efteråret 2017. “Vi er vældig tilfredse med den åbne dialog. Engagementet er stort og forventningerne nærmest urealistiske, selvom vi forventer at komme med en del konkrete forslag til forbedringer. Men lige nu ved vi ikke helt, hvordan vi skal anvende Facebookgruppen i det videre arbejde. Vi går nok ind i mere traditionelle arbejdsformer med workshops og udarbejdelse af skriftlige rapporter.”

Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge arbejdet.

Se situationsrapporten her: biblioteksstrategi.blogg.kb.se.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...