Ny svensk national bibliotekstrategi på vej

Skrevet af

Jens Thorhauge

14 oktober, 2016

For to år siden fik Sverige en ny bibliotekslov, der skærpede formålsparagraffen: “Bibliotekerne skal virke for udvikling af det demokratiske samfund ved at bidrage til vidensformidling og fri meningsdannelse. Bibliotekerne skal fremme litteraturens stilling og interessen for dannelse, oplysning, uddannelse og forskning samt kulturel virksomhed i øvrigt. Alle skal have adgang til biblioteker.”

Som opfølgning på loven besluttede regeringen sidste år at iværksætte et udredningsarbejde om en national biblioteksstrategi. Der er fokus på at fremme samarbejde mellem bibliotekerne og skabe biblioteker af høj kvalitet, der opfylder lovens krav.

Regeringen afsatte 25 mio. SEK til udredningsarbejdet, der skal udføres i perioden frem til 2019. Der er nedsat en udredningsgruppe på tre personer. Formand er Erik Fichtelius, markant public-service journalist, Karin Linder, formand for DIK-förbundet og Krister Hanson, regionsbibliotekar.  Sekretariatet er forankret på Kungliga Biblioteket.

Bred og åben dialog
Svensk Biblioteksförening har arbejdet hårdt på at få dette strategiarbejde sat i værk siden 2007, fortæller formanden, Calle Nathanson: “Sverige har biblioteksmyndigheder på statsligt, regionalt og kommunalt niveau. Vi har brug for en sammenhængende vision for, hvilken rolle bibliotekerne skal spille fremover. Multifunktionelle biblioteker, der fungerer som et grundlag for at fremme demokratiet, er ikke en realitet for alle i dag, det skal det blive. Vi har også behov for at tydeliggøre opgaverne, fx med at fremme sprogudvikling og stimulere til læsning.”

Udredningsgruppen har arbejdet meget åbent og dialogorienteret. Der er afholdt debat- og informationsmøder med brainstorming. Der er oprettet en Facebook-gruppe med 1.500 medlemmer, der hver uge er blevet inviteret til at svare på temaspørgsmål. Udrederne har inviteret folk til at skrive rapporter og bud på de grundlæggende spørgsmål: Hvad er situationen i dag, hvilke problemer har vi, hvordan vil vi gerne have det?

Første situationsrapport er publiceret
Tidligere i år publicerede udredningsgruppen på dette grundlag den første situationsrapport, der fungerer som et problemkatalog. Rapporten identificerer 10 hovedtemaer, der skal arbejdes videre med. Det er biblioteksrummet og borgernes deltagelse, medier og digital inklusion, strukturer og samspil mellem bibliotekerne, samspil mellem by og land, biblioteksinfrastruktur, bibliotekarprofessionens rolle, højere uddannelse og forskning, samlingsopbygning og skolebiblioteker. Et særligt tema hedder ‘Alla!’ Det refererer til bibliotekslovens idéelle krav om, at alle skal have adgang til biblioteker. Hvad indebærer det eksempelvis konkret for forpligtelsen til at tilbyde tjenester på andre sprog end svensk?

Forventningerne til og interessen for strategien i Bibliotekssverige er meget høje. Men hvad forventer udredningsgruppen selv? Erik Fichtelius bud er ganske konkret: At bibliotekernes opgaver, mål og metoder bliver meget klare i en ny digital kontekst, men også idéelle: At overvinde nogle af de ophavsretslige barrierer, at indgyde mod og selvtillid i en meget vigtig sektor.

Samfundsanalyse ventes i 2017
Lige nu arbejder udrederne med at fastlægge arbejdsplanen for det kommende år. Fichtelius siger, at den respons, der har været på den åbne dialog i første fase af arbejdet er overvældende. Næste skridt er at præsentere en samfundsanalyse. Det skal ske i efteråret 2017. “Vi er vældig tilfredse med den åbne dialog. Engagementet er stort og forventningerne nærmest urealistiske, selvom vi forventer at komme med en del konkrete forslag til forbedringer. Men lige nu ved vi ikke helt, hvordan vi skal anvende Facebookgruppen i det videre arbejde. Vi går nok ind i mere traditionelle arbejdsformer med workshops og udarbejdelse af skriftlige rapporter.”

Det bliver under alle omstændigheder spændende at følge arbejdet.

Se situationsrapporten her: biblioteksstrategi.blogg.kb.se.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...