Nye RUM i rummet

Skrevet af

1. juli, 2015

I august i år (2015) er det et år siden, Hørsholm kunne slå dørene op til sit nye kulturhus og bibliotek. Efter en tocifret millionombygning af Trommen og dens udeareal.

Arkitema Architects har stået for projektet, som har givet både bibliotek og kulturaktiviteter bedre sammenhæng og flow og skabt bygningsmæssigt større åbenhed. Indenfor står selve Trommen, den store sal, stort set uforandret, men ved nedrivning af vægge og kontorer har man åbnet byggeriet, så foyer, café og bibliotek er bedre bundet sammen, og der er på forskellig vis skabt nye rum. Mod vest har man desuden etableret en Alfabetlegeplads (Monstrum.dk) og bibliotekshave med mulighed for udeservering i relation til caféområdet. Mod øst er facaden underskåret, og huset åbnet mod byens liv.

Cirklen og supermøbler skaber nye rum
Kulturhuset rummer nu også en ny multisal, Lilletrommen, til højre for foyeren og flere mødelokaler. Inspireret af trommen og dens cirkelform har man derudover skabt et nyt bibliotekstilbud med en række nye rum i rummet. Selv om biblioteket i Trommen omfatter to publikumsetager, er publikumsrummet grundlæggende set indrettet som étrumsbibliotek med en 1. sal i form af en åben balkonetage.

De nye rum-i-rummet er skabt ved hjælp af det, man fra Arkitemas side kalder supermøbler. For eksempel Bogbjerget, der også kan bruges som scene, Eventyrhulen, Projektrummet og Vidensværkstedet – med udsigtsetage – samt Øen, hvor børne- og voksenbibliotekarer fungerer sammen. Skranken er væk. I stedet findes Servicebaren tæt ved selvbetjeningen. Baren forbinder bibliotek og café/foyer og udgør hver sin halve cirkel.

Den oprindelige biblioteksindretning var sval og præget af de hvide reoler. Nye farver er gul, orange, brun og mørkeblå og materialerne naturlige som skind og træ. Ombygningen og ændringerne er sket med afsæt i en serie input fra politikerhold, borgermøder og medarbejderprocesser.

Åbenhed og interesse
Åbenheden handler også om langt flere åbningstimer – baseret på selvbetjening/det såkaldt åbne biblioteks-princip. Huset er åbent fra kl. 8 til 22 alle årets dage, mens betjeningen følger de gamle åbningstider med 11 til 18 mandag til fredag og lørdag fra 10 til 14.

Nadja Hageskov, konservativ formand for kommunens Kulturudvalg, er begejstret for det nye bibliotek. Udvalget og byrådet drøftede flere gange nødvendigheden af at gentænke Trommen. I 2011 blev det så politisk besluttet at ombygge biblioteket og Trommen til et nyt Kulturhus Trommen.

“Vi ønskede at skabe et mere visionært og fremtidssikret hus. Et mere åbent hus med udvidet åbningstid. Det er lykkedes, og vi er rigtig glade for, at så mange flere bruger det nye tilbud”, siger Nadja Hageskou. Hun fortæller også, at det for nogle af de faste brugere har været lidt af en omstilling, bl.a. at børnene nu holder til i stueetagen. Men samtidig har netop denne ændring og placering af børnebiblioteket tæt på café og udearealer tiltrukket mange flere børnefamilier og ikke mindst fædre med børn. I øvrigt er der skabt et stille-rum og ved omflytning skabt bedre plads til besøgende skoleklasser og andre borgergrupper.

Skulpturelt pejlemærke
I 1988 indviede Hørsholm Kommune første gang Trommen. Et kulturbyggeri i tæt forbindelse med Hørsholm Midtpunkt og indkøbscenter åbnet i starten af 1970’erne som et af Danmarks første overdækkede indkøbscentre og beliggende i bymidten for enden af byens gågade. Tegnet af den prisbelønnede danske arkitekt Knud Munk, udgør Trommen en veritabel skulptur midt i Hørsholm. Med bygningselementerne, gule og røde tegl, som brydes af blåglaserede teglbånd, har den lidt tunge skulpturelle arkitektur et let og venligt udtryk. Trommen blev da også fra start Hørsholms Kommunes nye pejlemærke.

Étrumsbibliotek siden 1950’erne
Hørsholm har tidligt markeret sig med et anderledes, fremsynet biblioteksbyggeri. Kommunens tidligere hovedbibliotek fra 1956, tegnet af Jørgen Juul Møller og Holger Næsted, betegnes ofte som det første danske fleksible étrumsbibliotek. Med lave og glasprægede facader og en placering i et grønt område, lidt uden for byen, blev dette bibliotek ifølge en artikel i Danmarks Biblioteksforenings daværende magasin Bogens Verden af Sven Plovgaard fra Bibliotekstilsynet, dengang karaktereriset som en virkelig nyskabelse. Både hvad angår det bygningstekniske, det æstetiske og det biblioteksmæssige. Godt tre årtier siden, i 1987, rykkede man så biblioteket ind i bymidten og skabte også denne gang et helt usædvanligt bibliotek i det nye kulturhus Trommen. Nu er det så genskabt med fællesskab og nye platforme for øje.

– Går man i andre kommuner i ny- eller ombygningstanker? Eller trænger bibliotekets indretning til en make-over, så er Hørsholm Bibliotek bestemt et besøg værd. Kontakt i givet fald Marianne Wulff – mwu@horsholm.dk.

DBs Kulturudvalg holdt et arbejdsmøde på biblioteket i maj, og fik her en introduktion til de nye indretningselementer.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...