Nye sprogvideoer gør op med myter om tosprogethed

Foto fra video: Københavns Kommunes Biblioteker

Skrevet af

Asger Andersen

27 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

To nye videoer er klar i serien ’Styrk dit barns sprog’. Temaet er børn med to sprog. Her udfordres myter og fordomme og gives gode tips til tosprogede børns sprogudvikling.

2021 lancerede Københavns Biblioteker med stor succes en videoserie ’Styrk dit barns sprog’. Den formidler i et kort format praktisk viden om børns sprogudvikling, samt hvad og hvordan man kan læse med sine børn. Nu er der kommet to nye sprogvideoer med fokus på tosprogede børn. “De første fire videoer i serien fokuserede særligt på de yngste børn på 0-12 mdr., mens de nye videoer tager fat i tosprogede børn. Gennem samtaler med medarbejdere og ledere blev det klart, at denne målgruppe er en lavthængende frugt, da mange forældre til tosprogede børn er opmærksomme på, at børnene har en særlig udfordring. Derfor efterspørger de, hvordan de kan støtte sprogudviklingen”, fortæller udviklingskonsulent Amanda Sandegaard, som står for sprogvideoerne. 

Fordomme om tosprogethed

De nye videoer fokuserer på hver deres type af tosprogethed. Henholdsvis børn, der lærer to sprog fra fødslen – f.eks. hvis forældrene stammer fra hvert deres land – og børn, der har lært ét sprog fra fødslen og senere i livet får brug for at lære et nyt sprog. F.eks. hvis man som familie flytter til et nyt land.

“Derudover er tosprogethed et emne, hvor der hersker utroligt mange fordomme og usandheder. Derfor er formatet i de nye videoer også en smule anderledes. Denne gang buster vi myter og giver et godt tip til de tosprogede børns sprogudvikling”, uddyber Amanda Sandegaard.

Om videoserien: ”Styrk dit barns sprog”

De første sprogvideoer udkom i 2021 og udfyldte et hul ift. formidling af børns sprog- og læseudvikling, der er tale om korte videoer velegnet til sociale medier. Formålet med videoserien er at gøre voksne klogere på børns sprogudvikling, og hvordan den hænger sammen med læsning.

Et mål, der taler direkte ind i forskning i early literacy og betydningen af en tidlig indsats. Videoerne henvender sig også til fagfolk, der kan bruge dem til en hurtig genopfriskning af børns sprogudvikling eller få inspiration til, hvad og hvordan man kan læse med børnene.

På Facebook er videoerne blevet vist mere end 20.000 gange og har nået knap 18.000 profiler Samtidig har flere fagsider i Danmark delt videoerne.

Brug videoerne til opfriskning eller faglig formidling

Præcis hvilke myter og tips der er tale om, kan ses i videoerne. For som Amanda udtrykker det: “Videoerne kan både bruges af kollegaer som et kort opfriskningskursus og som et produkt, vi formidler til brugere og fagfolk.”

Se de nye sprogvideoer: Tosproget fra fødslen og Når børn lærer nye sprog. Videoserien “Styrk dit barns sprog” findes på: bibliotek.kk.dk/styrksprog


ASGER ANDERSEN, Biblioteksudvikling, Københavns Kommune.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...