Nyeste skud på Frederiksbergs bibliotekstræ

Skrevet af

Hellen Niegaard

16 august, 2017

I Danmark er vi traditionelt ikke så vilde med højhuse, men alligevel ret stolte af dem, vi har. I et af dem, Frederiksbergs vartegn, Domus Vista (1969) på Nordens Plads, og et landets p.t. 10 højeste bygninger på 102 meter ifølge Wikipedia, fes-tes der på livet løs lørdag den 16. september. Her har det nye Medborgercenter Nordens Plads – med bøger – sin officielle åbning.

Centret på 500 m2 afløser en gammel biblioteksfilial i bygningen og vil fremover fungere som ’omdrejningspunkt for det lokale liv omkring Nordens Plads’. Biblioteket Frederiksberg står for drift og udvikling, mens områdets beboere selv er med til at skabe og fylde noget i rammerne.

Tre ansatte, hvoraf Jacob Brønnum er daglig leder, har opgaven som værter i de bemandede timer. På sigt er der også åbent ud over disse timer, nemlig fra klokken 8 til 23.

Pang-farver på væggene, anderledes og skægge møbler, gratis kaffe og store skærme, der hele tiden fortæller om lokale aktiviteter og om alt, hvad der sker på Frederiksbergs biblioteker, kendetegner sammen med anden teknologi og bøgerne det nye sted. Indretningsarkitekt Pernille Pals fra arkitektfirmaet mtre har i samarbejde Biblioteket Frederiksberg stået for farvevalget.

En wow-oplevelse, mener Jacob Brønnum. Stedets aktiviteter tilrettelægges og styres efter fire pejlemærker: Det nære og lokale, frivillighed, mangfoldighed og kultur.

Stedet bakkes op lokalt, og allerede for et år siden blev de gamle biblioteksbrugere informeret om planerne. ”Her er en særlig landsbystemning. Alle de eksisterende aktiviteter, drevet af borgerne, er lige som lektie-og IT-caféen, nørkledamerne og Fortælleklubben rykket med. De og nogle af de faste brugere bliver video-og filmklubben Zoom, Domusklubben og Mænds Mødesteder. Også andre frivillige er klar til at bruge det nye tilbud, der bl.a. har et stort multirum, Hjerterummet, midt i lokalet, et mindre mødelokale og et stort lokale med plads til 40-50 personer”, siger den daglige leder og inviterer alle til at kigge forbi.

Kultur- og bevægelseshus med bibliotek
Også sidste år åbnede Frederiksberg Kommune et nyt og anderledes bibliotekstilbud. I KU.BE, et 3.800 m2 nyt mødested for de af byens borgere, der ’udforsker grænserne mellem kultur, sundhed og bevægelse’.


Byggeriet tilbyder ud over café fantastiske legefaciliteter for alle aldre bl.a. også BIBLIOTEKET med Tankeområde til fordybelse og masser af inspiration i form af samling af udvalgte bøger. Projektet er gennemført med støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...