Nyt brugervenligt bibliotek.dk på vej

Foto: colourbox.dk.

Skrevet af

27. juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Få lande har noget, der ligner, og herhjemme bruges det flittigt af folk i alle aldre og sammenhænge. Bibliotek.dk er borgernes direkte vej til viden og kultur – og online-vejen til at: Søge i, identificere og finde frem til relevant materiale og ressourcer på landets biblioteker 24/7 – og herefter til at reservere det til afhentning ‘på eget bibliotek’.

Her får borgerne et samlet overblik over materialer ved de offentlige danske biblioteker. Når man bestiller bøger eller andet via bibliotek.dk, leveres materialet til ens lokale bibliotek. Der leveres materialer fra både landets folkebiblioteker, Det Kgl. Bibliotek og andre offentlige biblioteker, som f.eks. forskningsbiblioteker.

Tiden er kommet til at opdatere den nationale biblioteksservice. Det bliver lettere for brugerne at orientere sig i bibliotekernes mange formidlingsservices og vælge bøger og andet indhold fra landets biblioteker, oplyser DBC Digital A/S.

Platformen har over 20 år bag sig. Den er skabt over og bygger på den professionelle database Danbib, og det mærkes i dens tilgang og udformning. Nu nytænkes bibliotek.dk med borgeren i centrum, så det bliver enklere for alle at bruge den. 

Let vej til viden

I udviklingsarbejdet lægges vægt på, at de mange millioner fysiske og digitale materialer, der findes i bibliotek.dk også kan anvendes i andre bibliotekstilbud, og at man straks kan se, om en bog er tilgængelig og enten bestille den fysisk eller som e-bog. Ny teknologi sikrer samtidig, at de basale grundfunktioner bliver stærkt forbedrede og præsenteres i et moderne webdesign. Det nye bibliotek.dk udvikles agilt, så brugere kan allerede nu via beta.bibliotek.dk gå på jagt efter f.eks. bøger, musik og artikler på en ny og nemmere måde.

Udviklingen sker i tæt samspil med brugere og biblioteker og gennem løbende analyser af anvendelsen. Hvad søger brugerne efter? Fandt brugerne de ønskede materialer, og blev de bestilt? Svarene er med til at sikre, at bibliotekerne er et solidt alternativ til den kommercielle verden præget af tech-giganter og skjulte algoritmer, fortæller DBC Digital i sin netop udsendte årsberetning for 2021.

Bagom platformen Bibliotek.dk

En del af 2000-loven. Danmarks bibliotekslov har mere end 100 år bag sig. Den første kom i 1920 og den nyeste udgave Lov om biblioteksvirksomhed i 2000. Enestående for den gældende lov, er, ikke bare i dansk men også set i international sammenhæng, at her kom elektroniske ressourcer, musik og adgang til internettet på linje med bøger og trykte materialer som adgang til at ‘fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet’ for landets borgere. Men en anden vigtig ting var også, at “Staten bidrager til, at den nationale fælles bibliotekskatalog i videst muligt omfang stilles til rådighed for enhver ved adgang via internet” (§ 16 stk. 2). Slut oktober samme år gik bibliotek.dk så online.

En ændring af bibliotekslovens §16 i 2019 og statens salg af sine DBC-aktier pr. 1. januar 2020 giver kommunerne i fællesskab ansvar for en række nationale opgaver på biblioteksområdet, der hidtil har ligget i statsligt regi. KL står således siden 1. januar 2020 som eneejer af DBC. Samtidig overtog KOMBIT bestillerfunktionen over for DBC og har nu altså bestilt en by tidssvarende version af bibliotek.dk.

■ Forhåbentlig bliver 2022 året, hvor KOMBIT og DBC sender det nye bibliotek.dk ud i verden til glæde for brugere og biblioteker, følg med på www.dbc.dk/news.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...