Nyt brugervenligt bibliotek.dk på vej

Foto: colourbox.dk.

Skrevet af

Hellen Niegaard

27 juni, 2022
Download hele magasinet som pdf:

Få lande har noget, der ligner, og herhjemme bruges det flittigt af folk i alle aldre og sammenhænge. Bibliotek.dk er borgernes direkte vej til viden og kultur – og online-vejen til at: Søge i, identificere og finde frem til relevant materiale og ressourcer på landets biblioteker 24/7 – og herefter til at reservere det til afhentning ‘på eget bibliotek’.

Her får borgerne et samlet overblik over materialer ved de offentlige danske biblioteker. Når man bestiller bøger eller andet via bibliotek.dk, leveres materialet til ens lokale bibliotek. Der leveres materialer fra både landets folkebiblioteker, Det Kgl. Bibliotek og andre offentlige biblioteker, som f.eks. forskningsbiblioteker.

Tiden er kommet til at opdatere den nationale biblioteksservice. Det bliver lettere for brugerne at orientere sig i bibliotekernes mange formidlingsservices og vælge bøger og andet indhold fra landets biblioteker, oplyser DBC Digital A/S.

Platformen har over 20 år bag sig. Den er skabt over og bygger på den professionelle database Danbib, og det mærkes i dens tilgang og udformning. Nu nytænkes bibliotek.dk med borgeren i centrum, så det bliver enklere for alle at bruge den. 

Let vej til viden

I udviklingsarbejdet lægges vægt på, at de mange millioner fysiske og digitale materialer, der findes i bibliotek.dk også kan anvendes i andre bibliotekstilbud, og at man straks kan se, om en bog er tilgængelig og enten bestille den fysisk eller som e-bog. Ny teknologi sikrer samtidig, at de basale grundfunktioner bliver stærkt forbedrede og præsenteres i et moderne webdesign. Det nye bibliotek.dk udvikles agilt, så brugere kan allerede nu via beta.bibliotek.dk gå på jagt efter f.eks. bøger, musik og artikler på en ny og nemmere måde.

Udviklingen sker i tæt samspil med brugere og biblioteker og gennem løbende analyser af anvendelsen. Hvad søger brugerne efter? Fandt brugerne de ønskede materialer, og blev de bestilt? Svarene er med til at sikre, at bibliotekerne er et solidt alternativ til den kommercielle verden præget af tech-giganter og skjulte algoritmer, fortæller DBC Digital i sin netop udsendte årsberetning for 2021.

Bagom platformen Bibliotek.dk

En del af 2000-loven. Danmarks bibliotekslov har mere end 100 år bag sig. Den første kom i 1920 og den nyeste udgave Lov om biblioteksvirksomhed i 2000. Enestående for den gældende lov, er, ikke bare i dansk men også set i international sammenhæng, at her kom elektroniske ressourcer, musik og adgang til internettet på linje med bøger og trykte materialer som adgang til at ‘fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet’ for landets borgere. Men en anden vigtig ting var også, at “Staten bidrager til, at den nationale fælles bibliotekskatalog i videst muligt omfang stilles til rådighed for enhver ved adgang via internet” (§ 16 stk. 2). Slut oktober samme år gik bibliotek.dk så online.

En ændring af bibliotekslovens §16 i 2019 og statens salg af sine DBC-aktier pr. 1. januar 2020 giver kommunerne i fællesskab ansvar for en række nationale opgaver på biblioteksområdet, der hidtil har ligget i statsligt regi. KL står således siden 1. januar 2020 som eneejer af DBC. Samtidig overtog KOMBIT bestillerfunktionen over for DBC og har nu altså bestilt en by tidssvarende version af bibliotek.dk.

■ Forhåbentlig bliver 2022 året, hvor KOMBIT og DBC sender det nye bibliotek.dk ud i verden til glæde for brugere og biblioteker, følg med på www.dbc.dk/news.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger man ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...