Nyt Center for Oplyst Offentlighed. Set fra Seattle…

Skrevet af

Rolf Hapel

13 august, 2019

Misinformation er et voksende problem og en af de største udfordringer for meningsdannelse i den offentlige debat både i USA og internationalt.  Selvom historisk nye måder, hvorpå individer, grupper og organisationer producerer og deler information via sociale og andre medier, har skabt plads til sjældent hørte stemmer og til positive kollektive handlinger, så har det informationsteknologiske miljø gjort det muligt at manipulere og misinformere på stadig flere måder.

Resultatet er, at tilliden til demokratiske institutioner som videnskab og journalistik eroderes, og mistilliden i samfundet stiger.

For at imødegå denne udvikling har Knight Foundation, en af de store fonde i USA,  fornylig meddelt, at den støtter oprettelsen af fem forskningscentre fordelt over hele USA. Information School på UW bliver hjem-sted for et af dem, ”Center for an Informed Public”. I lyset af at der var over 100 ansøgninger, er vi ret stolte over, at vi blev tilgodeset, ligesom det allerede er lykkedes at skaffe yderligere finansiering, så startkapitalen er på over 37 mio. kroner.

Et af de elementer, der adskiller vor tilgang fra de øvrige centre, er den rolle, vi tiltænker bibliotekerne. Vi vil etablere en række ‘labs’ på større urbane og især på nogle af de mange mindre biblioteker, der ligger i rural USA. Her vil vi i et samarbejde mellem forskere, biblioteksfolk og lokale kræfter udvikle og teste forskellige formater for biblioteksaktiviteter og services, der har som formål at afdække og imødegå misinformation og opbygge tillid og social kapital.

Inspirationen til disse labs er kommet dels fra dansk bibliotekspraksis, dels fra den nyere bibliotekslovgivning i Holland, Finland og Norge, hvor forpligtelsen til at fremme samfundsmæssig debat er blevet fastslået. Mit eget forskningsprojekt, som er en del af min kontrakt med universitetet, er et pilotprojet om et ”transformation lab”, der leder hen mod centeret. Mere om det senere.

 

Klummen er bragt i Danmarks Biblioteker nr. 4, 2019.

 

 

 

 

 

ROLF HAPEL, Professor, University of Washington’s Information School, Seattle.

Klimakrisen er konkret, nærværende og højaktuel

LEDER Klimakrisen, den globale opvarmning mv. er almindeligt anerkendt… efterhånden. COP27, klimakonferencen, er netop afsluttet med et magert resultat. En erklæring fra ...

Set fra MIN stol – Vi udvikler boligområder og fællesskaber med kultur

Vi har et højt velfærdsniveau i Gladsaxe Kommune, men vi kan altid blive bedre og arbejder på forskellige måder med styrkelse af kernevelfærden bl.a. ved at medtænke ...