Nyt Europa Netværk: Public Libraries 2030

Skrevet af

8. april, 2019

Public Libraries 2030 er en fortsættelse af Public Libraries 2020, en lobbyorganisation grundlagt i 2015 med midler fra Bill and Melinda Gates Foundation. Organisationen står nu på egne ben og prøver at skabe en ny forretningsmodel. De vil gerne både henvende sig til Europæiske biblioteker for at rette opmærksomhed på de muligheder, EU rummer og til EU-politikerne for at vise, hvad bibliotekerne kan.

En af de måder, de arbejder på, er at forsøge at skabe et kredsløb. De overvåger de fondsmuligheder, der opstår i EU-regi, laver ansøgninger og finder partnerbiblioteker i Europa, der vil deltage i projekter. Resultaterne af projekterne kan derefter bruges til at skabe opmærksomhed om de ret store sko, biblioteker udfylder i samfundet, og de dagsordener de er med til at løfte. Den opmærksomhed kan så igen bruges til at skaffe mulighed for flere midler.

Som kick-off afholdt Public Libraries i marts en idé-genereringsworkshop med inviterede fra biblioteker og biblioteks-organisationer i hele Europa. Emnerne var både fremtidige projekter, egnede fonde, samarbejde på tværs af grænser og netværksdannelse.

Formålet er at have en gruppe af biblioteker i hele Europa, som kan række ud til mulige partnere på projekter, men også fungere som en rugekasse for nye idéer og inspiration for andre Europæiske biblioteker. I de kommende måneder vil de føje flere biblioteker til puljen. PL2030 leder efter biblioteker, der er interesserede i både at være med til at udvikle projekter og deltage i andres.

The MEP library lovers
Et eksempel på et projekt, som organisationen allerede udfører, er The MEP library lovers. MEP Library Lovers er en sammenslutning af medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’er) fra hele EU og fra forskellige ståsteder på tværs af det politiske spektrum, som mener at:
•  Biblioteker understøtter læsefærdigheder og livslang læring
•  Biblioteker skaber gode lokalsamfund
•  Biblioteker giver borgere større chance-lighed
•  Biblioteker beskytter individets ret til adgang til viden
•  Biblioteker understøtter forfattere og læselyst.

MEP Library Lovers sponsorerer også Generation Code, den årlige interaktive digitale udstilling fra biblioteker i EU-parlamentet, og udarbejder desuden læselisten 60 Books for Summer, hvor Europa-Parlamentsmedlemmer anbefaler som-mmerlæsning.

■ Call for examples: I forbindelse med Europa-Parlamentsvalgene leder Public Libraries 2030 efter eksempler på, hvad lokale biblioteker laver af aktiviteter, udstillinger, oplysningskampagner om valget. Hvis jeres bibliotek laver noget spændende, så send det meget gerne til info@ pl2030.eu. Public Libraries skal bruge eksemplerne både til at fortælle politikerne om det arbejde bibliotekerne gør, men også til at inspirere andre biblioteker til gode koncepter mm.

Husk at følge Public Libraries 2030 på Facebook, LinkedIn og twitter.

 

MARIE ENGBERG EIRIKSSON, udviklingskonsulent, Gladsaxe Bibliotek.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek? Der er nu åbnet for ansøgning om nominering til IFLA’s internationale bibliotekspris – til og med fredag ...

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...