Nyt expo-bibliotek i Hertugbyen Augustenborg

Skrevet af

14. juni, 2021

Fra traditionelt lokalbibliotek til innovativt expokoncept. Digitalt udstillingsmodul og tilrettelagt kuratering skaber nybrud i Augustenborg.

Biblioteket Sønderborg er i fuld færd med at nytænke og bryde med Dewey Decimal Classification som bærende opstillingsprincip. “Det er jo ikke sådan vores brugere tænker”, siger stadsbibliotekar Carsten Nicolaisen, der vil lade hele det kommende nye lokalbibliotek i Augustenborg være udstillingsbaseret. Bibliotekerne i Sønderborg vil for alvor tænke i temaer og kuratering. “Systemerne lader vi arbejde back-office. Når du shopper på Zalando, ser du jo heller ikke hele det indviklede logistiksystem eller lagerhallens funktionelle æstetik.”

Fra decimaltal til udtryk og indtryk
De danske biblioteker har benyttet sig af Dewey Decimal Classification til at inddele og fremsøge faglitteraturen siden Bogsamlingskomiteens første udgave i 1915. Det er derfor et dybt forankret system, der har sat sit stærke præg på de danske folkebiblioteker. Systemet er på mange måder fortsat uinspirerende, uforståeligt og ulogisk for mange brugere og flere steder også forældet, men alligevel er det meget sjældent blevet fagligt systematisk udfordret som princip – måske fordi andre opstillingssystemer anses som useriøse eller næsten helligbrøde i en faglig bibliotekskontekst. Ved den kommende nye indretning i Augustenborg går biblioteket hele vejen og bryder grundlæggende med decimalklasseprincippet, forlader det traditionelle universalbibliotek og overgår til et rent expokoncept med Lyngsøes IMS system som styringsværktøj.

På hovedbiblioteket i Sønderborg er der i flere år eksperimenteret og arbejdet med et expokoncept, særligt i det nybyggede Multikulturhus. Expokonceptet videreføres og udvides nu til at være grundlaget for de nye materialesamlinger i Augustenborg. Alle materialer vil blive placeret og præsenteret ud fra et grundlæggende udstillingsprincip med temagrupperinger og blikfang som udstillingsgenstande, infografik og forsider. Alle fagområder og alle typer af materialer vil derfor ikke længere være repræsenteret som hidtil i bibliotekerne. Det gennemgående opstillingssystem vil være de kuraterede udstillinger.

Kuratering, programmering og logistik
Kuraterede udstillinger vil konkret udgøre 25 expolokationer i biblioteket med op til 200 materialeenheder i hver udstilling. Et særligt nyudviklet udstillingsmodul i logistiksystemet IMS (Intelligent Materiale System) vil styre og løbende automatisk opfylde udstillingerne. Udstillingerne vil have en varighed på 2-3 måneder, hvorefter expolokationerne bliver udskiftet med nye emner.

De kuraterede udstillinger planlægges, sammensættes og emnesøges i bibliotekssystemet, inden det overføres til logistiksystemet. Udstillinger bliver bestilt og leveret samlet via sorteringsanlægget i kasser til en given dato. Bibliotekets flydende materialesamling kan udnyttes optimalt, og i det daglige udstillingsarbejde undgås tvivl hos medarbejderne eller tilfældighed som placeringsprincip. Overordnet styres udstillingernes kadence via et årshjul, der også favner f.eks. arrangementer, særlige indsatsområder og kampagner.

Expokonceptets planlægning og tilrettelæggelse betyder, at der kan tages højde for målgrupper, relevans, aktualitet og alsidighed i emnesammensætningen. Udstillingerne kan forberedes med blik for nye og varierende formidlingstiltag. Ressourcer afsættes til grafisk arbejde, desk-research og kreative shout-outs med inspiration og oplevelse som effekt hos brugerne.

Digital og analog wayfinding
Målet er at brugerne får spændende biblioteksrum, der stimulerer og inspirerer, men man skal også huske at tage højde for dem, der ved præcist, hvad de vil have, og måske allerede har undersøgt hjemmefra om materialet er på lokationen.

Navigationsbehovet vil blive løst både digitalt og fysisk. Digital navigation er der allerede erfaringer med fra Multikulturhuset med Redias nye wayfinding løsning, hvor en dynamisk visning af en rute i biblioteksapp’en fører låneren hen til det ønskede materiale. Wayfinding fungerer i kraft af beacons, som er placeret på expolokationer og andre centrale punkter i bygningen. Beacons angiver den nøjagtige position for hvert materiale. Det er kombinationen af de ‘nye’ digitale teknologier som smartphones, wayfinding, Intelligent Materiale System (IMS), infoskærme og RFID-tags, der er forudsætningen for nybruddet med decimalklasse-opstillingen. Expokonceptets nye opstillingsprincip vil i kombination med den digitale wayfinding også anvende analoge navigationsprincipper, som f.eks. tydelige farver eller anden form for visuel markering, ligesom brugerne kender fra IKEA eller Bauhaus. 

  Med kuratering og Expolokationer vil borgerne opleve det meget enklere at finde frem til aktuelle og spændende materialer.
 

SOFIE MILRED SØNDERGAARD, Biblioteket Sønderborg

 

begreber
IMS Intelligent Materiale System styrer f.eks. hvor mange materialer, der skal disponeres på hver hylde. Med et udstillingsmodul generes udstillinger fra emnesøgninger i bibliotekssystemet, som overføres til pluklister i lighed med bestillinger/reserveringer. Udstillingerne kan bestilles til et bestemt tidspunkt, hvor de skal sættes op og blev etableret i 2020 i Sønderborg.

Wayfinding
Aarhus, Sønderborg og Redia har i samarbejde og med støtte fra udviklingspuljen fra det tidligere DDB udviklet en wayfinding feature, som er integreret i app’en Biblioteket. Denne wayfinding kan anvise en dynamisk rute til det ønskede materiale i biblioteket. Alle lokaliteter og hylder er forsynet med små microchips, kaldet beacons. Beacons sender nøjagtige signaler til app’en om brugerens position i forhold til materialets placering.

Expolokation
Expolokation er en samlingsenhed, der består af inventar, skærm, grafikprodukter, udstillingsgenstande mm. plus anviste materialer. Den enkelte expolokation styres via IMS. IMS sikrer f.eks. at expolokationerne dagligt får en refill af nye materialer.

 

 

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...