Nyt fra byggefronten – juni 2012

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 juni, 2012

 Vejen satser på et nyt bibliotek i Alfa-højhus, skriver 'Jydske Vestkysten' 21. maj 2012. Fremtidens bibliotek har fokus på borgeren og et bredviftet kulturtilbud, hvilket kræver en fleksibel indretning, der langt fra kan honoreres i det nuværende hovedbibliotek, fastslog en rapport i 2007. Nu ser det ud til, at der kommer gang i realiseringen. “I 2007 blev rapporten skudt til hjørne på grund af økonomien. Nu er vi bedre stillet”, siger Jørgen Thøgersen (A), formand for Vejen Kommunes Udvalg for Sundhed, Kultur og Fritid til avisen.

I august sidste år afsattes 32 millioner kroner til de 3.400 kvadratmeter, som en arbejdsgruppe anslår, der er brug for. “Nu vil vi se på, hvad vi kan få for de 32 millioner, vi har. Så må projektets styregruppe tage stilling til, om vi skal skære ned på ønskerne eller skaffe flere penge. Vi har jo et overskud i 2011, som nu indgår i budgetforhandlingerne”, oplyser formanden.

Styregruppen, som bl.a. omfatter borg-mester Egon Fræhr (V), kommunaldirektør Ole Slot, kulturchef Henning Steen Jensen og biblioteksleder Anette Månsson skal også se på placeringen. En temamødedrøftelse i byrådet har vist, at et flertal mener, det nye bibliotek skal ligge så bynært som muligt. “Kan vi få det lige ved siden af jernbanen, vil det være et scoop”, mener Thøgersen, der oplyser, at det lokale byggefirma Oxdal A/S har planer om at bygge et højhus ved Alfa, den gamle landskendte margarinefabrik (1898-1992). Det kan komme i spil, mener udvalgsformanden.
 

Afgørelse på vej om nyt hovedbibliotek i Frederikssund, kunne 'Frederiksborg Amts Avis' oplyse 24. maj 2012. Tirsdag den 12. juni skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget tage stilling til, hvad der skal ske med hensyn til et nyt hovedbibliotek i Frederikssund. Byrådet har fået forelagt to inspirationsoplæg til et nyt bibliotek fra arkitektfirmaerne Mangor & Nagel og Schmidt, Hammer og Lassen, og ifølge borgmester Ole Find Jensen (A) skal der snart ske en politisk beslutning om det skal være nu, der skal bygges nyt bibliotek, hvor det skal være, og hvordan det skal se ud.
 

Nyt bibliotek for hjerne og hjerte åbner 2. juli i Karlslunde i Greve Kommune, skrev 'Sydkysten' 15. maj 2012. Det nye profilbibliotek i Karlslunde Stationscenter er indrettet efter et overordnet tema: “Sundhed og kultur”. Det vil være åbent hele ugen kl. 7-21 med selvbetjening. Biblioteket er dog fortsat bemandet i den nuværende og velkendte åbningstid: 34 timer om ugen.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...