Nyt om nationalbibliografien og biblioteksstandardisering

Foto: Colourbox.dk.

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Hvad der for nogle kan synes nørdet og fjernt fra den almindelige bibliotekshverdag er to vigtige søjler i og en central del af grundlaget for det samlede danske biblioteksvæsen: Nationalbibliografien og biblioteksstandardiseringen. Nu er der lejlighed til at sætte sig nærmere ind i de to begreber og deres betydning.

Det Kgl. Bibliotek har netop udgivet to e-bøger skrevet af afgående chefkonsulent Leif Andresen. Andresen, som med udgangen af januar 2023 gik på pension efter ni et halvt år på Det Kgl. Bibliotek og foregående sytten et halvt år i Biblioteksstyrelsen mv. 

Nationalbibliografi – formål og funktion: Nationalbibliografi generelt, internationale rekommandationer og en oversigt over den danske nationalbibliografi.

Ved Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2023. 59 sider.

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/467.

Tidligere udgave: Nationalbibliografi, formål og funktion af Mona Madsen, 1997, publiceret på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside 1997 – 2021.

Nationalbibliografien er fortegnelser over dokumenter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen ansvar for den nationalbibliografiske registrering, mens selve registreringen til nationalbibliografien udføres af DBC Digital og Det Kgl. Bibliotek.

Biblioteksstandardisering i Danmark: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Ved Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2022. 31 sider.

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/463.

■ Leif Andresen er ikke ukendt for Danmarks Bibliotekers læsere og vil fortsat være kommentator på biblioteks- og bogudviklingen i Danmarks Biblioteksforenings tidsskrift.

Bibliotekerne i tal – folkebiblioteksstatistikken – er siden 2016 blevet gennemgået og kommenteret af Leif Andresen; statistikken udarbejdes af Danmarks Statistik på baggrund af kommunernes oplysninger.

Andresen er også fast kommentator, når det gælder rapporten Bogen og litteraturens vilkår, som Bogpanelet (tidl. Bog- og Litteraturpanelet) nedsat af kulturministeriet, står bag. Den nye udgave af rapporten udkom i januar og kommenteres på side 24 i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2023.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...