Nyt om nationalbibliografien og biblioteksstandardisering

Foto: Colourbox.dk.

Skrevet af

Hellen Niegaard

15 februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Hvad der for nogle kan synes nørdet og fjernt fra den almindelige bibliotekshverdag er to vigtige søjler i og en central del af grundlaget for det samlede danske biblioteksvæsen: Nationalbibliografien og biblioteksstandardiseringen. Nu er der lejlighed til at sætte sig nærmere ind i de to begreber og deres betydning.

Det Kgl. Bibliotek har netop udgivet to e-bøger skrevet af afgående chefkonsulent Leif Andresen. Andresen, som med udgangen af januar 2023 gik på pension efter ni et halvt år på Det Kgl. Bibliotek og foregående sytten et halvt år i Biblioteksstyrelsen mv. 

Nationalbibliografi – formål og funktion: Nationalbibliografi generelt, internationale rekommandationer og en oversigt over den danske nationalbibliografi.

Ved Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2023. 59 sider.

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/467.

Tidligere udgave: Nationalbibliografi, formål og funktion af Mona Madsen, 1997, publiceret på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside 1997 – 2021.

Nationalbibliografien er fortegnelser over dokumenter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen ansvar for den nationalbibliografiske registrering, mens selve registreringen til nationalbibliografien udføres af DBC Digital og Det Kgl. Bibliotek.

Biblioteksstandardisering i Danmark: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Ved Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2022. 31 sider.

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/463.

■ Leif Andresen er ikke ukendt for Danmarks Bibliotekers læsere og vil fortsat være kommentator på biblioteks- og bogudviklingen i Danmarks Biblioteksforenings tidsskrift.

Bibliotekerne i tal – folkebiblioteksstatistikken – er siden 2016 blevet gennemgået og kommenteret af Leif Andresen; statistikken udarbejdes af Danmarks Statistik på baggrund af kommunernes oplysninger.

Andresen er også fast kommentator, når det gælder rapporten Bogen og litteraturens vilkår, som Bogpanelet (tidl. Bog- og Litteraturpanelet) nedsat af kulturministeriet, står bag. Den nye udgave af rapporten udkom i januar og kommenteres på side 24 i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2023.

SVM-regeringen og kulturen

Den ny regering har snart sine første 100 dage bag sig. Hvad er dens mål for kulturen – står vi foran en regulær storhedstid, nye penge og et styrket politisk fokus? Kigger ...

Rusland er en kulturnation

LEDER Det er nu et år siden den russiske invasion af nabolandet Ukraine tog sin begyndelse. Heldigvis er krigen en fiasko for Rusland. Med hjælp fra nye og gamle venner i Vesten ...