Nyt om nationalbibliografien og biblioteksstandardisering

Foto: Colourbox.dk.

Skrevet af

15. februar, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Hvad der for nogle kan synes nørdet og fjernt fra den almindelige bibliotekshverdag er to vigtige søjler i og en central del af grundlaget for det samlede danske biblioteksvæsen: Nationalbibliografien og biblioteksstandardiseringen. Nu er der lejlighed til at sætte sig nærmere ind i de to begreber og deres betydning.

Det Kgl. Bibliotek har netop udgivet to e-bøger skrevet af afgående chefkonsulent Leif Andresen. Andresen, som med udgangen af januar 2023 gik på pension efter ni et halvt år på Det Kgl. Bibliotek og foregående sytten et halvt år i Biblioteksstyrelsen mv. 

Nationalbibliografi – formål og funktion: Nationalbibliografi generelt, internationale rekommandationer og en oversigt over den danske nationalbibliografi.

Ved Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2023. 59 sider.

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/467.

Tidligere udgave: Nationalbibliografi, formål og funktion af Mona Madsen, 1997, publiceret på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside 1997 – 2021.

Nationalbibliografien er fortegnelser over dokumenter, der udgives eller er blevet udgivet i et land. I Danmark har Slots- og Kulturstyrelsen ansvar for den nationalbibliografiske registrering, mens selve registreringen til nationalbibliografien udføres af DBC Digital og Det Kgl. Bibliotek.

Biblioteksstandardisering i Danmark: Udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

Ved Leif Andresen, Det Kgl. Bibliotek. 2022. 31 sider.

https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/463.

■ Leif Andresen er ikke ukendt for Danmarks Bibliotekers læsere og vil fortsat være kommentator på biblioteks- og bogudviklingen i Danmarks Biblioteksforenings tidsskrift.

Bibliotekerne i tal – folkebiblioteksstatistikken – er siden 2016 blevet gennemgået og kommenteret af Leif Andresen; statistikken udarbejdes af Danmarks Statistik på baggrund af kommunernes oplysninger.

Andresen er også fast kommentator, når det gælder rapporten Bogen og litteraturens vilkår, som Bogpanelet (tidl. Bog- og Litteraturpanelet) nedsat af kulturministeriet, står bag. Den nye udgave af rapporten udkom i januar og kommenteres på side 24 i Danmarks Biblioteker nr. 1, 2023.

Public Library of the Year 2024

Skal jeres nye biblioteksbyggeri nomineres til årets bibliotek, eller er der et andet biblioteksbyggeri du vil nominere?

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...