Odenses Gyldne Løsning

Skrevet af

13. december, 2017

Odense hovedbibliotek har længe lidt af pladsmangel og af en usynlig placering, som en del af banegårdskomplekset. Med AI Arkitekter ved roret har Odense Kommune nu genskabt biblioteket for at styrke bibliotekstilbuddet og samtidig oprette et nyt mødested med nye aktiviteter til borgerne. Midt i byen. Grebene er mange.

Indgangen er flyttet fra banegårdscentret til Østre Stationsvej og vender nu ind mod centrum. Facaden mod byen er transformeret og fremstår med gyldent metal, tombak, som en selvstændig bygning i bybilledet med 22 nye store vinduespartier. Arealet er øget med omkring 1.500 m2. Musikbiblioteket er rykket ind. Det samme er Borgerservice på 1. sal, og FrivilligCenter Odense og Center for Civilsamfund på 2.sal. Samtidig er to caféer etableret, én i gadeniveau og én på 2. sal som nabo til børneafdelingen og bibliotekets skønlitterære samlinger. På 3. sal har man fået nye mødemuligheder.

Eventyrligt trapperum åbner bygningen
Kuppet i ‘det nye hovedbibliotek’ er etablering af en skulpturel trappe i bygningens fulde højde. Ved åbning af etagedækkene er der blevet plads til Danmarks nok mest fantastiske bibliotekstrappe. Mange biblioteker etablerer i disse år fine fortælle- og opholdstrapper. Med inspiration fra Hogwarts skoleverden og som en hilsen til byens årlige, vidt omtalte Harry Potter-festival går trappestykkerne her på kryds og tværs gennem bygningen og åbner op for dens mange universer på de fire etager. Lyder det skørt? Det opleves ikke sådan – snarere som lidt af en eventyrtrappe, meget passende i H.C. Andersens egen by. Lykkeligvis har man samtidig etableret en elevator, så de der har svært ved at gå alligevel let og ubesværet kan komme til både bibliotekets afdelinger og til husets andre beboere.

Dét, der samler indtrykket og skaber en ny helhed over de mange etager, er brugen af gyldne metal-lameller over alt. Metallet, også brugt på facaden, vil med tiden patinere og fremstå mere mat kobberagtigt og knap så lysende, eventyrligt guldagtigt som fredag den 24. november 2017, da byen slog dørene op til den nye herlighed.

Et hus for bøger og aktivt liv
“Er alt så bare godt”, spørger jeg bibliotekschef Kent Skov Andreasen. “Svært at sige endnu. Men indrømmet, vi har vanskeligt ved at styre vores glæde og begejstring. Det vil vise sig, når det bliver hverdag. I dag virker det som om borgerne tager godt imod det nye bibliotek og de nye tilbud. Med ombygningen åbner huset sig nu op mod bykernen og fremstår for alvor som ét kultur-, viden- og mødested for alle byens borgere!” Og sandt nok kom borgerne i stimer denne fredag for at besigtige det hele efter knap et års ombygning og lukning og for igen at bruge deres hovedbibliotek.

Under hele åbningsweekenden 24.-26. november kunne man opleve en masse forskellige tilbud til både store og små. Hele byen var inviteret: “Noget er planlagt og andet sker i rummet dagen igennem. Tag børnene, bedste, naboen eller dit livs kærlighed under armen og kom og se, hvad Borgernes Hus har til dig”, lød invitationen. Her vil man fremover opleve nye muligheder, både når det gælder inspiration fra bøger, musik og andre kulturtilbud over adgang til viden, frivillighed, foreningsliv og medborgerskab.

Danmarks Biblioteker lover at vende tilbage i 2018 og se nærmere på, hvordan det hele fungerer. Også på en hverdag. Transformationen omfatter ca. 6.500 m² fordelt over fire etager. Alle husets fire forskellige aktører arbejder på at styrke formidling, læring og civilsamfund.

Borgernes Hus – en unik kombination
Byens politiske top er glade for Borgernes Hus. En borgmester og to rådmænd var på trappen for at holde tale til de mange tilstrømmende gæster og borgere blandt dem bl.a. tidligere borgmester Anker Boye (A). Netop genvalgte borgmester, Peter Rahbæk Juel (A), lød som en meget glad mand, da han lagde for og med stort smil overgav huset til byens borgere. Han kom i sin velkomst bl.a. ind på Odenses udvikling henimod en storby. “Vi skal huske ikke blive fremmede for hinanden. Derfor er Borgernes Hus også vigtigt som et åbent fælles mødested.”

Også rådmand Steen Møller (C), Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, var glad for Borgerservices nye placering sammen med biblioteket og mindedes i øvrigt, hvordan universitetets ønske år tilbage om at bruge det daværende musikbibliotek til nyt Studenterhus i Odense havde foranlediget debat om hovedbibliotekets placering i det hele taget. En gylden løsning, kaldte han Borgernes Hus.

Kulturrådmand Jane Jegind (V) var ikke mindre tilfreds i sin velkomst til Borgernes Hus “– jeres, vores alle sammens hus. Et moderne forsamlingshus, hvor man mødes om fælles interesser på tværs af samfundslag, aldersgrupper, kulturer og religioner. Et sted, hvor man kan mødes med venner og interessefæller. Et sted, hvor man både kan låne f.eks. bøger, musik og kunst og få fornyet pas og kørekort og få hjælp til at blive frivillig.”

Netop det med frivilligheden og civilsamfundet lagde hun stor vægt på som en helt ny og unik kombination i det kommunale landskab. Kulturrådmanden lagde også stor vægt på biblioteket. Både at det kan låne ud og fastholde et højt besøgstal, men også fordi “– biblioteket kan mere end blot stille materialer til rådighed. Dette ‘mere’ vil vi rigtig gerne understøtte og styrke. Og det er derfor, vi i dag flytter Hovedbiblioteket, Musikbiblioteket, Center for Civilsamfund, FrivilligCenter Odense og dele af Borgerservice sammen i Borgernes Hus. Den unikke kombination skal skabe noget ‘mere’ og ‘større’ sammen med byens borgere.”

Og så blev snoren klippet med tre sakse i en regn af guldglimmer.

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...