Ørestadens nye kraftcenter

Skrevet af

Hellen Niegaard

12. oktober, 2012

Multifunktionalitet og partnerskaber er kodeord for det nye Ørestad Bibliotek, der blev indviet 7. juni 2012.

Ørestad Bibliotek, et kombineret folke- og skolebibliotek, under ledelse af Jakob Lærkes, dækker dels betjeningsområdet Ørestad som p.t. har 7.445 indbyggere og et villakvarter på Vestamager med ca. 3.000 indbyggere. Ifølge By&Havn vokser området i løbet af de næste 15 år desuden så meget, at 80.000 mennesker vil komme til at arbejde i Ørestad, mens 20.000 mennesker kommer til at bo dér.

En frodig bjerglandsby med hængende haver, karnapper og små piazzaer, udformet efter inspiration fra den toscanske middelalderby Barga. Sådan beskriver KHR Arkitekter selv deres otte etagers skolebygning i Ørestaden, placeret på en relativt lille grund tæt på Ørestad Gymnasium, kanalen og metroen. Bygningens skoledel ligner ikke traditionelle klasserum men udgøres af en mangfoldighed af opholdsrum, som åbner og lukker sig i karnapper, terrasser og gyder på både inderside og yderside – og af trapper. Og med legeplads og urtehave på tagterrassen. Bydelens nye bibliotek er beliggende i det usædvanlige karnap- og trappebyggeris stueetage og på en del af dets 1.sal i forbindelse med skolens Pædagogiske Center. Læs omtale og anmeldelse af biblioteket ved Nan Dahlkild i Danmarks Biblioteker nr. 5, 2012.

Spydspids for innovativ it-udvikling og bæredygtighed
Biblioteket skal udover skolen også betjene gymnasiet, andre institutioner og virksomheder samt fungere som bydelens åbne folkebibliotek.

Et moderne gymnasium med en medieprofil – sådan betegner Ørestad Gymnasium sig selv. Det ønsker at være ‘det oplagte gymnasievalg for elever, der især ønsker at forberede sig til videreuddannelse og erhverv inden for medier, kommunikation og kultur’, mens Ørestad Skole lægger særlig vægt på æstetiske læreprocesser og virtuelle medier fra billedkunst, drama, musik, sløjd til materiel. Og her siger skolen selv, ‘internettets og digitale mediers virtuelle virkelighed skal ikke være en konkurrent i forhold til elevernes opmærksomhed, men derimod være en drivkraft for læringen’. Som både gymnasiet og skolen har meldt ud, er det også tanken, at biblioteket skal eksperimentere og være blandt de fremmeste, når det handler om informations- og kommunikationsteknologi. Det nye bibliotek tilbyder ifølge dets leder, Jakob Lærkes: “Den store pakke med masser af plads, lækker indretning, selvbetjening uden for åbningstiden og innovative it-faciliteter af forskellig art”.

Byggeriet er i øvrigt udpeget som spydspids i Københavns Kommunens klimaindsats, hvilket indebærer anvendelsen af materialer, der sikrer lavt energiforbrug og et fokus på bæredygtighedstiltag som affaldssortering, energiforbrug og CO2-belastning.

En helt ny kulturinstitution og et kraftcenter
Udviklingen af den nye skole og biblioteket er blevet til i et fler-årigt, nært samarbejde mellem de mange interessenter: arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter på den ene side, og Købehavns Kommune og biblioteker og naboer, skolen og gymnasiet, samt beboere på den anden. Og der er store forventninger til bibliotekets rolle.

"At det netop er et bibliotek, er en fantastisk ting. Et bibliotek i dag er ikke bare et sted, hvor man låner bøger ud. Det er et center for aktivitet, et sted hvor man bidrager, og selv og andre kan sætte noget i gang. At det sker her i tilknytning til både en skole og et gymnasium, og i hjertet af bydelen, betyder utrolig meget for dét at forme en ny by", sagde Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i By&Havn, der udvikler Ørestaden, om det nye bibliotek.

Rektor for Ørestad Gymnasium, Allan Kjær Andersen, siger om biblioteket: “Vi har set rigtig meget frem til, at biblioteket skulle åbne. For vi har fra starten bestemt, at vi ikke skulle have vores eget bibliotek, og at vi skulle spille sammen med folkebiblioteket. Ørestadens city får med både et bibliotek, en skole og et gymnasium et afgørende og betydningsfuldt kraftcenter, der sikrer, at det hele ikke bare bliver til beton og glas. Og han sekunderes af Ørestad Skolens leder, Henrik Carlsen:“Det nye bibliotek og læringscenter betyder rigtigt meget for vores skole og vores udvikling. Og på grund af kombinationen betyder det også, at vores børn kan få nogle ekstra tilbud og adgang til nogle kompetencer, som vores lærere ikke ville kunne have givet dem”.

Mon ikke forventningerne indfries. Det tyder i alle tilfælde, biblioteksfaglig chef for Købehavns Biblioteker og chef for Københavns Hovedbibliotek, Jens Steen Andersens ord om de mange nye udviklingsmuligheder ved indvielsen på. Han sagde bl.a.: “Det er et super, toptunet bibliotek, der er under opbygning herude. Her er så mange muligheder for at eksperimentere i samarbejde med skolen og andre, og for at bygge noget op om ‘fremtidens bibliotek’. København får helt konkret udviklet nogle nye IT-biblioteksprodukter og løsninger”.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...