Om eReolen og dens nye app

Skrevet af

24. februar, 2015

Til Danmarks Biblioteker og til eReolen
For nogen tid siden har min kone anskaffet en iPad med det formål at kunne læse e-bøger. Mine kone har vanskeligheder med sit syn og med sin fingermotorik. Hun har hidtil været henvist til at læse magnaprintbøger, som imidlertid er vanskelige at medbringe på ferierejser over flere uger.

Anskaffelsen har været en skuffende og frustrerende oplevelse. Dette skyldes eReolens app, som – efter hvad vi kan forstå – er blevet lanceret omkring nytår som afløser for et andet system, der ikke var nær så mangelfuldt.

Vi vil alvorligt henstille, at bibliotekernes tilbud om e-bøger betragtes som en mulighed for borgere, der pga. vanskeligheder med syn og motorik har problemer med at læse almindelige bø-ger. At denne udfordring kan imødekommes på tablet, kan vi se på Apples iBooks. Dels er udvalget af relevante dansksprogede bøger til iBooks imidlertid utilstrækkeligt, dels er adgangen betalingsbaseret.

Vi vil derfor alvorligt henstille, at eReolens app hurtigst muligt forbedres eller erstattes af noget andet, der udnytter kendte teknologiske muligheder.

Vi skal pege på følgende problemer:
1)   Indstillingsknapperne er meget små og svære at få til at give respons.
2)   Skydeknap til skriftstørrelse er svær at håndtere.
3)   Indstilling af skriftstørrelse huskes ikke, når app har været lukket.
4)   Sideskift ved fingerbevægelse er en uoverstigelig udfordring for gigthæmmede fingre. Sideskift med fingerprik – som i                        iBooks – er den eneste acceptable løsning. Vi har forsøgt at kompensere med iPad'ens Assistive Touch. Men det skaber komplikationer i forhold til Ereolens indstillingsværktøj.
5)   Lånevejledningen er ufyldestgørende.
6)   Henvisning til personlige indstillinger mangler i værktøjslinien. Menu findes ikke til venstre, når det angives i teksten.
Endelig skal vi opfordre til, at udbuddet af e-bøger løbende udvides inden for alle gængse genrer og interesseområder.

Vilkårene er med den nye udgave blevet forringet for brugere med handicap på syn og motorik. Vi mener, at bibliotekerne har et særligt ansvar for denne gruppe borgere, som min kone er en del af. Det ville være særdeles fint, hvis der kunne blive skabt opmærksomhed om emnet.

Læserbrev modtaget 30. januar 2014.

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...