Om eReolen og dens nye app

Skrevet af

Ove Steen Smidt

24 februar, 2015

Til Danmarks Biblioteker og til eReolen
For nogen tid siden har min kone anskaffet en iPad med det formål at kunne læse e-bøger. Mine kone har vanskeligheder med sit syn og med sin fingermotorik. Hun har hidtil været henvist til at læse magnaprintbøger, som imidlertid er vanskelige at medbringe på ferierejser over flere uger.

Anskaffelsen har været en skuffende og frustrerende oplevelse. Dette skyldes eReolens app, som – efter hvad vi kan forstå – er blevet lanceret omkring nytår som afløser for et andet system, der ikke var nær så mangelfuldt.

Vi vil alvorligt henstille, at bibliotekernes tilbud om e-bøger betragtes som en mulighed for borgere, der pga. vanskeligheder med syn og motorik har problemer med at læse almindelige bø-ger. At denne udfordring kan imødekommes på tablet, kan vi se på Apples iBooks. Dels er udvalget af relevante dansksprogede bøger til iBooks imidlertid utilstrækkeligt, dels er adgangen betalingsbaseret.

Vi vil derfor alvorligt henstille, at eReolens app hurtigst muligt forbedres eller erstattes af noget andet, der udnytter kendte teknologiske muligheder.

Vi skal pege på følgende problemer:
1)   Indstillingsknapperne er meget små og svære at få til at give respons.
2)   Skydeknap til skriftstørrelse er svær at håndtere.
3)   Indstilling af skriftstørrelse huskes ikke, når app har været lukket.
4)   Sideskift ved fingerbevægelse er en uoverstigelig udfordring for gigthæmmede fingre. Sideskift med fingerprik – som i                        iBooks – er den eneste acceptable løsning. Vi har forsøgt at kompensere med iPad'ens Assistive Touch. Men det skaber komplikationer i forhold til Ereolens indstillingsværktøj.
5)   Lånevejledningen er ufyldestgørende.
6)   Henvisning til personlige indstillinger mangler i værktøjslinien. Menu findes ikke til venstre, når det angives i teksten.
Endelig skal vi opfordre til, at udbuddet af e-bøger løbende udvides inden for alle gængse genrer og interesseområder.

Vilkårene er med den nye udgave blevet forringet for brugere med handicap på syn og motorik. Vi mener, at bibliotekerne har et særligt ansvar for denne gruppe borgere, som min kone er en del af. Det ville være særdeles fint, hvis der kunne blive skabt opmærksomhed om emnet.

Læserbrev modtaget 30. januar 2014.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...