Om eReolen og dens nye app

Skrevet af

Ove Steen Smidt

24 februar, 2015

Til Danmarks Biblioteker og til eReolen
For nogen tid siden har min kone anskaffet en iPad med det formål at kunne læse e-bøger. Mine kone har vanskeligheder med sit syn og med sin fingermotorik. Hun har hidtil været henvist til at læse magnaprintbøger, som imidlertid er vanskelige at medbringe på ferierejser over flere uger.

Anskaffelsen har været en skuffende og frustrerende oplevelse. Dette skyldes eReolens app, som – efter hvad vi kan forstå – er blevet lanceret omkring nytår som afløser for et andet system, der ikke var nær så mangelfuldt.

Vi vil alvorligt henstille, at bibliotekernes tilbud om e-bøger betragtes som en mulighed for borgere, der pga. vanskeligheder med syn og motorik har problemer med at læse almindelige bø-ger. At denne udfordring kan imødekommes på tablet, kan vi se på Apples iBooks. Dels er udvalget af relevante dansksprogede bøger til iBooks imidlertid utilstrækkeligt, dels er adgangen betalingsbaseret.

Vi vil derfor alvorligt henstille, at eReolens app hurtigst muligt forbedres eller erstattes af noget andet, der udnytter kendte teknologiske muligheder.

Vi skal pege på følgende problemer:
1)   Indstillingsknapperne er meget små og svære at få til at give respons.
2)   Skydeknap til skriftstørrelse er svær at håndtere.
3)   Indstilling af skriftstørrelse huskes ikke, når app har været lukket.
4)   Sideskift ved fingerbevægelse er en uoverstigelig udfordring for gigthæmmede fingre. Sideskift med fingerprik – som i                        iBooks – er den eneste acceptable løsning. Vi har forsøgt at kompensere med iPad'ens Assistive Touch. Men det skaber komplikationer i forhold til Ereolens indstillingsværktøj.
5)   Lånevejledningen er ufyldestgørende.
6)   Henvisning til personlige indstillinger mangler i værktøjslinien. Menu findes ikke til venstre, når det angives i teksten.
Endelig skal vi opfordre til, at udbuddet af e-bøger løbende udvides inden for alle gængse genrer og interesseområder.

Vilkårene er med den nye udgave blevet forringet for brugere med handicap på syn og motorik. Vi mener, at bibliotekerne har et særligt ansvar for denne gruppe borgere, som min kone er en del af. Det ville være særdeles fint, hvis der kunne blive skabt opmærksomhed om emnet.

Læserbrev modtaget 30. januar 2014.

Regeringen er i arbejdstøjet… holder løfterne?

Trods kun relativt få måneder bag sig kan ingen sige, at regeringen ikke er trukket i arbejdstøjet, som lovet ved tiltrædelsen i december 2022. En del meningsdannere og andre ...

Paw Østergaard Jense, formand for Danmarks Biblioteksforening, 2022 -

Kære kulturminister, tillykke med jobbet

LEDER Der er megen ære i at være minister for kultur. Jakob; du har været ude og titulere dig selv som minister for demokrati og dannelse. Det er stærkt og det forpligter. ...