Om frivillige, dagpenge, organisering og skattefradrag

Skrevet af

Mona Madsen

15. juni, 2012

Gentofte Kommune har ifølge Danmarks Biblioteker nr. 3/2012 udarbejdet en Frivillig Guide – “Kom godt i gang med frivillige”. Guiden tager udgangspunkt i, at den frivillige tilknyttes en kommunal arbejdsplads – men selv om der angives en juridisk medarbejder som medophavskvinde, mangler der vigtige oplysninger for kommunale arbejdsgivere.

Eksempelvis står der på den allerførste side om Efterløn eller dagpenge, at: “Frivilligt arbejde kan medføre fradrag i efterløn/dagpenge. Det er A-kasserne/ kommunen, der træffer konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde med hensyn til, hvilken form for frivillig indsats den enkelte må udføre, uden at det medfører fradrag.”

Men nej – hvis den frivillige arbejder for en kommune, så er der ikke spillerum for en vurdering.

  •  Frivilligt arbejde for en kommune eller en kommunal institution vil altid medføre fratræk i dagpenge eller efterløn, lige fra den første time.
  •  Frivilligt arbejde for en forening eller organisation, hvor man som frivillig indgår i aktiviteter, der ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, medfører ikke fratræk i dagpengene eller efterlønnen.Hvis man laver frivilligt, ulønnet arbejde, der ville kunne udbydes som almindeligt lønarbejde, må man derimod kun arbejde op til fire timer om ugen uden fratræk. Hvis det frivillige arbejde består af primært drift eller vedligeholdelse i foreningen, sker der fratræk for alle timerne – også de fire første hver uge.

Disse forhold står heldigvis bedre beskrevet på side 9 i folderen, men det er meget uheldigt, hvis de kommunale institutioner kaster sig ud i et frivilligprojekt på baggrund af det oven for gengivne citat fra side 1. Jeg kan anbefale at læse mere om reglerne for frivillige på dagpenge eller efterløn på frivillighed.dk.

På grund af disse særregler skal kommunerne altså grundigt overveje, hvordan frivillige i kommunale projekter organiseres. Der er flere muligheder: De frivillige organiseres i en eksisterende forening, f.eks. Røde Kors. Alternativt kan man oprette et selvstyrende netværk eller en mini-forening for de frivillige, der skal være med i projektet. Frivillige kan også organiseres i et frivilligcenter, hvis det er en selvstændig forening (ikke kommunalt).

Gentoftes guide nævner i øvrigt ikke muligheden for skattefrie godtgørelser til frivillige. Frivillige kan normalt få godtgørelser for faktiske udgifter af forskellig art som kørsel/befordring, rejseudgifter, telefon- og internet o.a. Ligningsloven giver også mulighed for, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer i en forening eller frivillige, ulønnede medhjælpere kan modtage skattefrie godtgørelser. Men også her er der fra statsligt hold lagt an til et benspænd over for kommunerne, for:

  •  Godtgørelser kan ikke udbetales skattefrit, hvis den frivillige udfører arbejdet direkte for en kommune eller en kommunal institution. Ifølge SKAT kan skattefrie godtgørelser kun gives til ulønnede medarbejdere i kommunen, hvis de er en del af eller arbejder for et lovpligtigt råd i kommunen.

Man kan undre sig over, at der er sådanne hindringer for at anvende frivillige i den offentlige virksomhed, samtidig med at frivillighed er et stort tema i den politiske diskurs. Men så længe reglerne er som de er, er det vigtigt for os som kommunale arbejdsgivere at kende dem grundigt.

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...