Online lancering af Kulturbarometer i samarbejde med Dansk Kulturliv og Kulturmonitor

Skrevet af

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Vær med, når Applaus’ næste Kulturbarometer-måling udkommer ved en online lancering 5. september kl.10.00. Det sker i samarbejde med Dansk Kulturliv og Kulturmonitor og foregår via Zoom. Linket til lanceringen bliver tilgængeligt ugen inden via Applaus’ hjemmeside og sociale medier.

Kulturbarometer udkommer hver anden måned i samarbejde med Dansk Kulturlivs organisationer og udarbejdes af Applaus i samarbejde med Epinion. Stikprøvemålingerne belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter, og de kan således være med til at give kulturinstitutioner et aktuelt indblik i borgernes oplevede barrierer for deltagelse i kulturlivet.

I den seneste måling, der udkom 20. juni, angav 16% af respondenterne, at de på tværs af oplevelsesstørrelser bruger professionel kunst og kultur mindre i dag end før corona-pandemien. 8% angiver, at de gør det mere. Dataindsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene køn, alder, region og børnefamilie i tidsrummet 25.-31.5.2023.

Danskernes kulturvanerne har ændret sig de seneste år, og i visse områder af landet kæmper man med at få borgerne til at bruge tid og penge på kulturoplevelser i samme grad som før coronakrisen. “Corona har været med til at skubbe til vores vaner og forbrug – det stiller nye krav til kulturinstitutionernes arbejde med publikum. Det har aldrig været vigtigere at kende sit publikum”, siger Lene Struck-Madsen, direktør i Applaus, om målingen.

■ Læs hele den seneste Kulturbarometer-måling og alle Applaus’ undersøgelser på applaus.nu.

Charlotte Bliddal, applaus.nu.

Bibliotekets samfundsværdi

LEDER For mig er der er altid grund til at tale biblioteker og bøger. I sommer har begge dele fyldt godt op – bibliotekerne i medierne og bøgerne i feriebagagen. Bibliotekerne ...

Menneske- eller skærmsamfund

Hver 8. skole skruer ned for brug af computere og styrker analog læring i det nye skoleår. Knap var sommerferien slut før en rundspørge offentliggjort i bl.a. TV2 News i ...

Set fra MIN stol – Bibliotekerne er kulturens rugbrød

Vi lever i et velfærdssamfund og heldigvis for det. For det er en god og stærk samfundsmodel, som sikrer, at vi har et trygt samfund, hvor der for eksempel er adgang til ...

Barack Obama bakker bibliotekerne op

I et åbent brev 17. juli i år tager USA’s tidligere præsident til genmæle mod de krav om censur, som amerikanske bibliotekarer og folkebiblioteker har oplevet det seneste ...

Politisk prioritering af en stærk læsekultur i Roskilde Kommune

Få ting kommer af sig selv. Det er en af livets endegyldige sandheder, der særligt gør sig gældende, når det kommer til læring, dannelse og læsning. Det er i hvert fald de ...

The Library is the Place: Information, Recreation, Inspiration

Irland har fået en ny national folkebiblioteksstrategi for 2023-2027. Et par af de nye målpunkter er udrulning af det nationale “Skills for Life” paraplyprogram, der ...

Der er et valg tilbage!

Meldingen var krystalklar, da Topmødet 2023 vendte kikkerten mod grøn omstilling. Der er behov for styrket klimahandling. Borgerne, civilsamfundet og bibliotekerne skal spille ...

The Library of Things – Et bidrag til bedre lokalsamfund og øget bæredygtighed

Det traditionelle biblioteks rolle som en af de ældste deleøkonomier i verden med bogen – adgang til oplysning og oplevelse – som omdrejningspunkt bruges nu som model for ...