Online lancering af Kulturbarometer i samarbejde med Dansk Kulturliv og Kulturmonitor

Skrevet af

14 august, 2023
Download hele magasinet som pdf:

Vær med, når Applaus’ næste Kulturbarometer-måling udkommer ved en online lancering 5. september kl.10.00. Det sker i samarbejde med Dansk Kulturliv og Kulturmonitor og foregår via Zoom. Linket til lanceringen bliver tilgængeligt ugen inden via Applaus’ hjemmeside og sociale medier.

Kulturbarometer udkommer hver anden måned i samarbejde med Dansk Kulturlivs organisationer og udarbejdes af Applaus i samarbejde med Epinion. Stikprøvemålingerne belyser borgernes kulturforbrug, købevillighed og tryghed i forhold til at opleve professionelle, publikumsrettede kulturaktiviteter, og de kan således være med til at give kulturinstitutioner et aktuelt indblik i borgernes oplevede barrierer for deltagelse i kulturlivet.

I den seneste måling, der udkom 20. juni, angav 16% af respondenterne, at de på tværs af oplevelsesstørrelser bruger professionel kunst og kultur mindre i dag end før corona-pandemien. 8% angiver, at de gør det mere. Dataindsamlingen blev foretaget efter nationalt repræsentative kvoter på parametrene køn, alder, region og børnefamilie i tidsrummet 25.-31.5.2023.

Danskernes kulturvanerne har ændret sig de seneste år, og i visse områder af landet kæmper man med at få borgerne til at bruge tid og penge på kulturoplevelser i samme grad som før coronakrisen. “Corona har været med til at skubbe til vores vaner og forbrug – det stiller nye krav til kulturinstitutionernes arbejde med publikum. Det har aldrig været vigtigere at kende sit publikum”, siger Lene Struck-Madsen, direktør i Applaus, om målingen.

■ Læs hele den seneste Kulturbarometer-måling og alle Applaus’ undersøgelser på applaus.nu.

Charlotte Bliddal, applaus.nu.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...