Oplysningskampagne om e-bøger

Skrevet af

26. marts, 2014

Under overskriften ‘Ready? Read ‘e’ – E-services in Libraries, from European thinking to local Actions’ holdt den europæiske biblioteksorganisation EBLIDA sin 21. generalforsamling og konference i dagene 14. til 15. maj i Milano.

Nyt fra e-actiongruppen
Gerald Leitner, formand for EBLIDA’s ‘e-Actiongruppen’ og direktør for den østrigske biblioteksforening, var på talerstolen på EBLIDA’s generalforsamling den 14. maj med en rapport om udviklingen, siden gruppen blev nedsat sidste år på Den Sorte Diamant i København. I lighed med sidste års council-diskussioner havde generalforsamlingen også i år stort fokus på e-bøgerne. Gerald Leitner ridsede situationen meget klart op.

Der er i øjeblikket en kamp i hele Europa om e-bogsmarkedet, om ophavsret og køb og salg. Leitner hæftede sig ved EU-rettens dom i juli sidste år, der fastslog, at det er lovligt at handle med “brugte” softwarelicenser (downloadet, købt som cd eller dvd) – også selv om den oprindelige producent af softwaren modsætter sig videresalg. Kendelsen forventes også at få indflydelse på f.eks. e-bøger. Derudover talte han om forskellige e-indsatser o.l. gennem EBLIDA’s historie. Han gjorde det også klart, at EU-Parlamentet ikke har eller heller ikke vil forholde sig aktivt til e-bogspørgsmålet endnu.

E-bogskampagne på vej
Ekspertgruppen var nået til den erkendelse, at en kampagne initieret af EBLIDA til de enkelte medlemslandes organisationer vil kunne skabe/forny opmærksomheden omkring biblioteksorganisationernes krav, som jo skal tilgodese brugernes adgang til e-bøger også i bibliotekerne i lighed med de trykte bøger. Kampagnens slogan er “Rights to e-read”. Kampagnen skal gerne have en alliancepartner som f.eks. forbrugerorganisationerne, som efter hans opfattelse måske har en stærkere gennemslagskraft i EU-Parlamentet, de er generelt meget stærke f.eks. i Tyskland. I øvrigt fremhævede Leitner den e-bogs politik for bibliotekerne i Europa, som blev vedtaget i København, og som understreger, at “European Citizens have a right to e-read”, se den bl.a. på http://db. dk/copenhagen2012.

Et udmærket og klart indlæg, som måske ikke skabte noget nyt ift. de mest kildne spørgsmål. Ikke fordi, der ikke er blevet arbejdet med dem, men simpelt og enkelt er det ikke, og forretningsmodeller er desværre ikke lavthængende frugter. Men ingen tvivl for mig at se, en kampagne kan være ganske udmærket. Især hvis den følges op meget massivt af møder med interessenter og politikere – både i EU-kontekst af EBLIDA, men også nationalt af de enkelte medlemslande. Spændende at se om det kan lykkes.

Blandt mødets andre emner og indslag var det mest spændende og perspektivrige nok Robin Knoles. Han fremlagde en europæisk rapport (Cross-European survey to measure Users’ perceptions of the benefits of ICT in public libraries) om brug af biblioteker og deres internetbrugere, hvor Danmark sammen med Finland lå i top, det er da dejligt. Undersø-gelsen er omtalt i sidste nummer af Danmarks Biblioteker i en artikel skrevet af Mikkel Christoffersen, Kulturstyrelsen. Rapporten, der er sponseret af Bill Gates fonden, er i Danmark udført af Mikkel Christoffersen.

På konferencen tirsdag den 15. maj 2013, som både EBLIDA og NAPLE (de europæiske biblioteksmyndigheder à la Kulturstyrelsen) uddybede Gerald Leitner sin bekymring for udviklingen i Europa mht. e-bøger og copyright og forlagene. En særlig torn i øjet var en afvisning fra den europæiske forlæggerforening om et uformelt møde med fælles drøftelse af emnet. Begrundelsen blæste i vinden, til nogen frustration i EBLIDA’s e-Actionsgruppe: Taskforcen vedr. e-bøger og digitalisering – men understøttede blot behovet for en e-kampagne i den brede offentlighed.

Bedre digital ophavsretsbalance og flere penge til kulturarven
Lød målet for konferencens to keynote-talere, hvoraf den ene deltog på stedet, den anden havde sendt sin hilsen pr. video. Luigi Berlinguer, italiensk medlem af EU-Parlamentet, talte for en bedre balance, når det gælder digitalisering og medier.

Et øjeblik troede jeg, han var på vej til at ville have copyright og ophavsret afskaffet, men han blev på jorden og talte varmt for en bedre balance. Om han har magt, som han har agt, er svært at spå om, men han italesatte problemstillingerne og var inde i materien – også i bibliotekernes vinkel. Man må så håbe, det fører til noget i EU’s aktuelle arbejde omkring digitalisering.

Androulla Vassiliou, EU’s kommisær for uddannelse, kultur og unge (på video), gik i sit oplæg varmt ind for den helt nødvendige digitalisering af kulturarven, herunder for tildeling af yderligere midler til opgaven i EU, samtidig med hun opfordrede til, at nationalstaterne gjorde det samme. Den tager vi op med kulturminister Marianne Jelved.

På det punkt ligger vi herhjemme meget langt fra det, vi kunne ønske os, med bare 7 millioner kroner bevilget. Helt perspektivløst, når alene digitaliseringen af bøger øjensynlig kræver trecifrede millionbevillinger.

 

 

De kommunale budgetter og bibliotekets samfundskraft

Biblioteket skal rykkes op på dagsordenen. Budgetkataloger er på vej, og i kommunerne går drøftelserne om midler og muligheder på drift og anlæg i 2025 i gang fra april. ...

Sønderborg Værtsby Bibliotekspolitisk Topmøde 2024

BESØG MULTIKULTURHUSET! Folk stod i kø på havnen for at være med til åbningen af Multikulturhuset. “Vi har nu fået nogle helt fantastiske faciliteter for kultur og kunst. ...

Interview – EBLIDA står et godt sted

Vi bliver involveret i flere EU-projekter, vi laver vores egen EU-ansøgning, og vi øger vores tilstedeværelse i Bruxelles, fortæller Mikkel Christoffersen, den nye direktør ...

Man kan regne med bibliotekerne

Også i AI-tider, fastslår Annette W. Godt i forlængelse af “Er der nogen, der vil være med” – debatten om bibliotekernes informationsopgave i dag. Men med ...

Set fra MIN stol: Kalundborg – vejen til en moderne innovativ videns- og oplevelseskommune

Kalundborg Kommune er inde i en gennemgribende udvikling! Fra at have været en mindre havneby i Vestsjælland til at være den største havneby på Sjælland med ny industri og ...

Grundloven har 175-års jubilæum

Og bibliotekerne er indbudt til fejringen. Med en bevilling på 9,7 millioner over fire år fra Nordea-fonden vil GRUNDLOVSFESTEN.dk engagere skoler, biblioteker, boligforeninger ...

Havneparken og Pakhuset i Kalundborg tager form

Nye rammer om kultur og bibliotek på vej i den gamle købstad i Nordvestsjælland. I 2015 blev en kornsilo fra 1903 på havnen i Kalundborg revet ned, og det skabte et nyt åbent ...

Faglitteraturens udfordringer

Faglitteratur er et absolut nødvendigt element i vores fælles viden om verdenen, som den er og var. Den er forudsætningen for, at vi kan deltage i den demokratiske samtale, den ...