Oplysningskampagne om e-bøger

Skrevet af

Vagn Ytte Larsen

26. marts, 2014

Under overskriften ‘Ready? Read ‘e’ – E-services in Libraries, from European thinking to local Actions’ holdt den europæiske biblioteksorganisation EBLIDA sin 21. generalforsamling og konference i dagene 14. til 15. maj i Milano.

Nyt fra e-actiongruppen
Gerald Leitner, formand for EBLIDA’s ‘e-Actiongruppen’ og direktør for den østrigske biblioteksforening, var på talerstolen på EBLIDA’s generalforsamling den 14. maj med en rapport om udviklingen, siden gruppen blev nedsat sidste år på Den Sorte Diamant i København. I lighed med sidste års council-diskussioner havde generalforsamlingen også i år stort fokus på e-bøgerne. Gerald Leitner ridsede situationen meget klart op.

Der er i øjeblikket en kamp i hele Europa om e-bogsmarkedet, om ophavsret og køb og salg. Leitner hæftede sig ved EU-rettens dom i juli sidste år, der fastslog, at det er lovligt at handle med “brugte” softwarelicenser (downloadet, købt som cd eller dvd) – også selv om den oprindelige producent af softwaren modsætter sig videresalg. Kendelsen forventes også at få indflydelse på f.eks. e-bøger. Derudover talte han om forskellige e-indsatser o.l. gennem EBLIDA’s historie. Han gjorde det også klart, at EU-Parlamentet ikke har eller heller ikke vil forholde sig aktivt til e-bogspørgsmålet endnu.

E-bogskampagne på vej
Ekspertgruppen var nået til den erkendelse, at en kampagne initieret af EBLIDA til de enkelte medlemslandes organisationer vil kunne skabe/forny opmærksomheden omkring biblioteksorganisationernes krav, som jo skal tilgodese brugernes adgang til e-bøger også i bibliotekerne i lighed med de trykte bøger. Kampagnens slogan er “Rights to e-read”. Kampagnen skal gerne have en alliancepartner som f.eks. forbrugerorganisationerne, som efter hans opfattelse måske har en stærkere gennemslagskraft i EU-Parlamentet, de er generelt meget stærke f.eks. i Tyskland. I øvrigt fremhævede Leitner den e-bogs politik for bibliotekerne i Europa, som blev vedtaget i København, og som understreger, at “European Citizens have a right to e-read”, se den bl.a. på http://db. dk/copenhagen2012.

Et udmærket og klart indlæg, som måske ikke skabte noget nyt ift. de mest kildne spørgsmål. Ikke fordi, der ikke er blevet arbejdet med dem, men simpelt og enkelt er det ikke, og forretningsmodeller er desværre ikke lavthængende frugter. Men ingen tvivl for mig at se, en kampagne kan være ganske udmærket. Især hvis den følges op meget massivt af møder med interessenter og politikere – både i EU-kontekst af EBLIDA, men også nationalt af de enkelte medlemslande. Spændende at se om det kan lykkes.

Blandt mødets andre emner og indslag var det mest spændende og perspektivrige nok Robin Knoles. Han fremlagde en europæisk rapport (Cross-European survey to measure Users’ perceptions of the benefits of ICT in public libraries) om brug af biblioteker og deres internetbrugere, hvor Danmark sammen med Finland lå i top, det er da dejligt. Undersø-gelsen er omtalt i sidste nummer af Danmarks Biblioteker i en artikel skrevet af Mikkel Christoffersen, Kulturstyrelsen. Rapporten, der er sponseret af Bill Gates fonden, er i Danmark udført af Mikkel Christoffersen.

På konferencen tirsdag den 15. maj 2013, som både EBLIDA og NAPLE (de europæiske biblioteksmyndigheder à la Kulturstyrelsen) uddybede Gerald Leitner sin bekymring for udviklingen i Europa mht. e-bøger og copyright og forlagene. En særlig torn i øjet var en afvisning fra den europæiske forlæggerforening om et uformelt møde med fælles drøftelse af emnet. Begrundelsen blæste i vinden, til nogen frustration i EBLIDA’s e-Actionsgruppe: Taskforcen vedr. e-bøger og digitalisering – men understøttede blot behovet for en e-kampagne i den brede offentlighed.

Bedre digital ophavsretsbalance og flere penge til kulturarven
Lød målet for konferencens to keynote-talere, hvoraf den ene deltog på stedet, den anden havde sendt sin hilsen pr. video. Luigi Berlinguer, italiensk medlem af EU-Parlamentet, talte for en bedre balance, når det gælder digitalisering og medier.

Et øjeblik troede jeg, han var på vej til at ville have copyright og ophavsret afskaffet, men han blev på jorden og talte varmt for en bedre balance. Om han har magt, som han har agt, er svært at spå om, men han italesatte problemstillingerne og var inde i materien – også i bibliotekernes vinkel. Man må så håbe, det fører til noget i EU’s aktuelle arbejde omkring digitalisering.

Androulla Vassiliou, EU’s kommisær for uddannelse, kultur og unge (på video), gik i sit oplæg varmt ind for den helt nødvendige digitalisering af kulturarven, herunder for tildeling af yderligere midler til opgaven i EU, samtidig med hun opfordrede til, at nationalstaterne gjorde det samme. Den tager vi op med kulturminister Marianne Jelved.

På det punkt ligger vi herhjemme meget langt fra det, vi kunne ønske os, med bare 7 millioner kroner bevilget. Helt perspektivløst, når alene digitaliseringen af bøger øjensynlig kræver trecifrede millionbevillinger.

 

 

Samfundets udfordring – biblioteket som svar

Folkebiblioteket er en kerneopgave for samfundet. Lige om lidt tager vi hul på 2024, og her vil vi i Danmarks Biblioteksforening for alvor kigge bag om biblioteksloven fra 2000 ...

[Biblioteket] Adgangen til bogen

I den stort anlagte Dansk Bibliotekshistorie 1-2 (2021) fortælles en både opløftende og læseværdig historie om bibliotekernes centrale betydning for dansk folkeoplysning og ...

Over halvdelen af danskerne bruger biblioteket

Mere end 7 ud af 10 mener biblioteket har en stor samfundsværdi, uanset om de er brugere eller ej. Bliv klogere på borgerne og deres brug af biblioteket. Ny viden er klar til at ...

Vi har alle magt til at gøre en forskel

Vi har alle en magt. Især os, der arbejder på kulturelle institutioner som biblioteker. Det kan vi ofte glemme. Men vi har en magt. Til at formidle. Til at gøre folk klogere. ...

Folkebibliotekernes betydning i kroner, ører og meget mere

Ny engelsk undersøgelse bør nærlæses! Henrik Jochumsen, lektor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet, om biblioteker, måling af værdi og ...

Vi har en regulær læsekrise

DEBAT – Stærk læsekultur skal prioriteres politisk! Danmarks Biblioteksforening skabte debat på Bogforum om et af de store samfundsproblemer. Vi har en regulær ...

Hvorfor fanden læser de ikke?

POLITISK KOMMENTAR Det var titlen på en debat på årets Bogforum i Bellacentret, arrangeret af Danmarks Biblioteksforening med lektor på DPU ved Århus Universitet, Simon Skov ...

Vi skal tilbage på sporet, kære sektor!

DEBAT Folkebibliotekernes kerneopgave med information: De danske folkebiblioteker skal holde fast i, at der ér noget, der er sandt, og at der kun er én virkelig virkelighed, som ...