OPP-samarbejde i Sønderborg fører til unik bydel med nyt hovedbibliotek

Skrevet af

Hellen Niegaard

17 december, 2013

Som i mange andre købstæder og byer står også Sønderborg med en industrihavn, som ikke længere er i brug. I Sønderborgs tilfælde på ca. 50.000 kvadratmeter og beliggende tæt på den gamle bydel og bykernen. I 2002 bad en lokal idégruppe Kunstfonden om støtte til at se nærmere på mulighederne i det gamle havneområde. En arbejdsgruppe bestående af arkitekter og andre blev nedsat og i 2004 udkom rapporten Byens Havn. Forslag til udvikling af Sønderborg Havn udarbejdet for Statens Kunstfond. Her beskriver gruppen med arkitekt Jens Bertelsen som projektleder, hvordan landets industrihistoriske områder, og specifikt Sønderborg, kan nyudvikles.

Et par af bogens væsentlige pointer er, at man skal tænke i helheder og sikre historien og et områdes særlige identitet også i relation til nye byområder. Man skal undgå kortsigtede løsninger og modeluner – og hedder det: “Giv mulighed for at improvisere og lad tiden arbejde”. De sidste par anbefalinger har Sønderborg til fulde formået at følge. For det er først nu, et lille årti senere, at udviklingen af den gamle industrihavn for alvor rykker. Processen har været lang og grundig.

Et offentlig-privat partnerskab, Sønderborg Havneselskab, etableredes i 2006 af Sønderborg Kommune og af Bitten og Mads Clausens Fond. Selskabets vision er med Byens Havn at bidrage til, at “Sønderborg by er levende med høj kvalitet og stor tiltrækningskraft”. Det vil selskabet gøre ved at “skabe et område, der er unikt i Danmark og Europa, et område der er præget af enestående arkitektur, høj kvalitet og mange aktiviteter”, herunder boliger og faciliteter til erhvervslivet.

En masterplan er et afgørende udviklingstrin. Til at lave en sådan indgik Havneselskabet aftale med den internationale arkitekt Frank Gehry i 2007. Hans plan bygger på Byens Havn-rapportens anbefalinger og viser, hvordan det gamle havneområde transformeres til en ny stor bydel med boliger, erhverv og med kulturelle institutioner og tilbud. Her satses på et nyt kvarter med varierende bygningsstørrelser og bebyggelser, og på byrum i form af forskellige typer af åbne pladser.

Bæredygtighed er en anden ambition i projektet. Sønderborg Kommune har som vision i initiativet ProjectZero det mål at skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området byggende på en CO2-neutral udvikling, således at Sønderborg-området i det hele taget i 2029 er selvforsynende med vedvarende energi, bl.a. opnået gennem markante energieffektiviseringer og interaktivitet – dvs. alle skal bidrage ikke bare kommunen, men også virksomheder og borgere. Det skal den nye bydel også leve op til. Byens Havn-området forventes at blive fuldt udbygget i årene forinden. Den skal så fungere som en ‘væsentlig show-case’ for bæredygtigheden.

Pladser og kvalitetsarkitektur skaber ikke automatisk liv og tiltrækker ikke uden videre borgere og turister. Det ses i mange havneområder landet over i dag. Flere ligger pæne og døde hen. Kulturinstitutioner og kulturtilbud skaber liv, og biblioteker oven i købet daglig aktivitet. Derfor indgår der også i Sønderborgs havneprojekt både nyt hovedbibliotek i et multikulturhusbyggeri, en kunsthal og et superhotel med en såkaldt waterpark.

På havnen er der allerede nu bygget enkelte boliger og kon­torhuse. Og udvælgelsen af hotel-projektets arkitekt skete for nylig. Henning Larsen Architects skal udvikle det nye hotelkoncept, som kan imødekomme byens opgradering i forhold til internationale kongresser, samt – navnlig – til morgendagens turister, som i stigende grad efterspørger to-tre dages ophold i attraktive miljøer og byer fremfor ugelange ophold.
Charlotte Sahl-Madsen, tidl. konservativ politiker og bl.a. minister for videnskab, teknologi og udvikling 2010-2011 i Fogh-regeringen og før det direktør for Danfoss Universe, står i spidsen for Kunsthal-projektet, og hun er nu i færd med at rejse de flere hundrede millioner, det kræver. Kunst og ny teknologi – New Media Art – bliver udstillingsstedets hovedfokus, men andre formidlingsaktiviteter som konferencer, workshops o.l. skal også kunne foregå her.

Multikulturhuset med nyt bibliotek som hovedaktør, er kommunens andel til havneområdets udvikling, og forberedelserne er nu for alvor gået i gang. Læs mere om det både i dette nummers interview med byrådspolitiker Stephan Kleinschmidt, formand for Sønderborgs Kultur- og Erhvervsudvalg, og i stadsbibliotekar Carsten Nicolaisens introduktion til det nye hovedbibliotek.
Se www.byenshavn.dk/Gehrys-masterplan-363.aspx. Og www.projectzero.dk/page96.aspx.

Styrk bibliotekerne og Dansk Kulturliv

LEDER Endnu et budget er netop blevet vedtaget i de danske kommuner. Kort tid efter vi kunne glæde os over, at der var afsat lidt flere midler til kultur i finanslovsforslaget, ...

Ansvar for Danmark – Budgetter, besparelser og biblioteker

Alle kommuner har netop været ude i flere måneders hårde 2024 budget- forhandlinger. Besparelser langt ind i velfærden tegner sig. Nærmest bizart at se på i en tid, hvor ...

Biblioteksbrug i dag og i morgen

Hvordan bruges bibliotekerne? Det er ti år siden, at Tænketanken Fremtidens Biblioteker udkom med sin første brugeranalyse, og der er sket meget i biblioteksverdenen siden. Ti ...

Uro om Københavns biblioteker

Flere efterspurgte og populære bøger i udstillinger og udvidet onlinebetjening, men færre bøger på reolerne og færre timer med bibliotekarbetjening. Bibliotekernes aktuelle ...

Hvad mener borgmesteren?

INTERVIEW – I kølvandet på den aktuelle debat om færre bøger og ringere bemanding i Københavns biblioteker fortæller kultur- og fritidsborgmester Mia Nyegaard (B) som ...

Regeringen i Norge styrker bibliotekerne

Litteratur og læsning for alle er sammen med lige adgang til digitalt indhold er vigtigt for den norske regering. Kultur- og Ligestillingsdepartementet udvider den norske ...

Set fra MIN stol – Behov for fællesskaber: Ikke mere mere snak – nu handler vi

600.000 danskere føler sig ensomme, og tallet er stigende. Det er en stor samfundsmæssig udfordring, som bibliotekerne i Danmark har en unik mulighed for at gøre noget ved. Set ...

Nekrolog: Biblioteksvagten (1999-2023) gav borgerne svar

Biblioteksvagten afgår ved døden. De danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste – en fælles læsesal på nettet – er snart en saga blot. En af de mest succesfulde ...