Opsøg de studerende og de unge. DB Bibliotekspolitisk Topmøde 2018

Skrevet af

13. juni, 2018

VI sidder i toget fra København til Herning, Fanden har ikke fået sko på og vi har stadig søvn i øjnene. Hverken Oskar eller jeg har været med på DB’s topmøde før, og vi er spændte, fortæller Maria Sofie Jensen

Vi ankommer og folk er allerede i fuld gang med at networke, besøge stande og deltage i oplæg. Fokus på oplæggene er bibliotekets udfordringer og fremtidsudsigter, og det bliver hurtigt klart, at der er en udbredt enighed om, at biblioteket (også) i fremtiden skal være et mødested. Men vejen dertil bliver ikke diskuteret i samme grad, og man skal se langt efter de konkrete løsningsforslag på problemstillingerne.

Abstrakt overflade-diskussion
Så da vi nåede oplægget om Kulturpolitik som værdiskaber, og Niels Krause-Kjær indledte spørgerunden med et: ”Det kommer til at lyde meget uvenligt,” tænkte jeg: ”Så for Søren – nu rykker det.” Men diskussionen blev ved med at bevæge sig på et abstrakt og overfladisk plan, hvor floskler som ”vi skal tænke innovativt”, ”tænke ud af boksen” og ”være offensive” blev brugt i flæng.

Gør det konkret, brug os
Jeg underkender på ingen måde, hvor stor og svær en opgave biblioteket står overfor, og hvorfor det er svært at blive konkret i diskussionen. Så at skulle identificere et behov – eller i værste fald at skulle opfinde og skabe et behov – som har et samfundsmæssigt gavn er i min optik kun første skridt på vejen til at etablere biblioteket som et nyt mødested. Andet skridt er, når bibliotekerne rent faktisk står klar i sin mere eller mindre nye form som mødested. Det er der, der så skal gøres op med borgernes hidtidige opfattelse af, hvad biblioteket kan og ikke kan, og så få brugere ind ad døren. Og måske er det egentlig en større opgave end at finde behovet for bibliotekerne til at starte med.

Lad mig slå et slag for os to studerende af den gamle biblioteksskole. Vi drømmer vi om at få lov at omsætte vores viden til praksis og erfaring, udforske ideer og prøve kræfter med den virkelige verden uden for den teoretiske boble – alt bibliotekerne skal gøre er at udnytte det.

VORES hovedbudskab på topmødet var: Opsøg de studerende! Mulighederne og lysten er der, så det er bare om at være aktiv i søgningen efter praktikanter, skriver Oskar Marthedal.

På instituttets stand på topmødet snakkede jeg og min medstuderende, Maria, med bibliotekarer og andre ansatte i biblioteksfeltet. Jeg blev bekræftet i min opfattelse af, at der i sektoren eksisterer en selvforståelse forankret i en faglig stolthed, og at det er vigtigt, at denne selvforståelse driver forandringer og tilpasninger i den rigtige retning.

Tænk ud af boksen
DB’s 1. næstformand Jane Jegind havde til topmødets sidste paneldebat et budskab, som jeg synes er vigtigt: Når snakken går på udfordringerne, bliver vi nødt til at invitere de generationer med, som i fremtiden skal benytte sig af biblioteket. De skal, som hun pointerede, hjælpe med at ”tænke langt nok ud af boksen”. For den faglige stolthed og de traditioner, som gennemsyrer biblioteket som institution, synes nemlig også at have den uheldige bagside, at den fungerer som stopklods for, hvor langt der tænkes ud af boksen.

INF – ikke blot en IVA 2.0
Mange af mine snakke på standen handlede en bekymring over den udvikling, instituttet har gennemgået de sidste par år. Men det gearskifte, der er sat i gang på instituttet, giver eksempelvis langt større mulighed for at dyrke et praksis-kendskab, som kun kan være en styrke. På BA-niveau er det muligt at tage et halvt semesters praktikforløb, og på kandidaten er det et helt semester. Det påvirker positivt i begge retninger: De studerende kan med opdateret viden og metodekendskab, deres ungdommelige idealisme, et naturligt forhold til digitale platforme samt ideer i tråd med samtidstrends få lov at opleve en praksis, som kan påvirke og inspirere til et fremadrettet studieforløb og en mulig karrierevej.

Mit indtryk var, at mange biblioteker ser muligheder i at have praktikanter, men at de ikke aktivt søger dem. Og det er ærgerligt, hvis det betyder færre praktikanter på bibliotekerne. For tendensen er, at vi studerende begrænser vores praktiksøgning til platforme, som formidler opslåede praktikstillinger.

 

De to bidrag kan ses uredigerede på db.dk/topmode-2018-tilbageblik.

Børn fortjener bedre end en læsekrise

LEDER Det er en foruroligende kendsgerning, at mange børn i Danmark mangler evne og lyst til at læse. Ifølge de seneste PIRLS og PISA undersøgelser blandt elever på ...

2024: Hvad er opgaven

På den store klinge er det på mange måder fremtiden, der skal tages stilling til i 2024. Fra massive klimaproblemer til digitale udfordringer omkring kunstig intelligens og ...

Sæt gang i lokal brugerudvikling

Få den store brugerundersøgelse Biblioteksbrug i dag og i morgen som PIXI. Undersøgelsen skaber et overblik og giver ny indsigt i bibliotekernes virksomhed, samt peger på veje ...

Er der nogen, der vil være med?

Vi skal tilbage på sporet kære sektor, opfordrede Pernille Schaltz, biblioteks- og borgerservicechef i Herning, i et debatindlæg i Danmarks Biblioteker nr. 6, 2023. Debatten ...

Set fra MIN stol – Vejen til Vejle Bibliotek og Kulturhus

Biblioteker kan noget særligt for en by og dens borgere, alligevel har vejen til et tidssvarende bibliotek i Vejle været lang. Nu sættes turbo på planerne. Aktuelt er vi gået ...

Velfærd skaber vi sammen

Ny vision undervejs: Roskilde Kommune skal være alle tiders sted at bo og leve i. Borgerne er inviteret med i processen. Det bedste liv er dem, vi deler med andre. Det kræver ...

En stærk læsekultur – en del af løsningen

I Roskilde Kommune er der politisk fokus på at arbejde strategisk med at skabe en stærk læsekultur. Fordi vi ved, at læsning kan være indgangen til et fællesskab, den kan ...

Demokratisk debat og samtale under pres: Hvad er bibliotekets rolle?

Lokaldemokratiet er udfordret, hvordan skaber vi et fælles åbent rum for debat og samtale? Hvordan kan alle komme til orde? Demokratiet lever og har det godt på bibliotekerne. ...