Ordblinde er velkomne på biblioteket

Skrevet af

1. juli, 2015

Tidligere blev ordblindhed opfattet som et uddannelsesmæssigt problem, som kunne ‘behandles’ ved hjælp af specialundervisning. Nyere forskning har været med til at ændre for-ståelsen af ordblindhed til at være mindre medicinsk og mere social.

Nu forsøger man i højere grad at støtte med mere kreative løsninger og alternative måder at læse og skrive på i stedet for at fokusere på at lære at læse og stave korrekt – i mange tilfælde til ingen nytte.  

I et sæt nye guidelines fra IFLA kan man få idéer, finde eksempler og forslag til, hvordan man identificerer biblioteksbrugere med ordblindhed, hvordan man henvender sig til dem, og hvordan man forbedrer biblioteksbetjeningen. Fokus er folkebiblioteker, men mange af forslagene og anbefalingerne kan forhåbentlig også inspirere andre bibliotekstyper.

Det er IFLA-sektionerne Library Services to People with Special Needs (LSN) og Libraries Serving Persons with Print Disabilities (LPD, som har udviklet et sæt nye guidelines. Der er tale om en helt ny udgave af de tidligere guidelines fra 2001. Projektet er godkendt og støttet af IFLA projektmidler.

Vidensbank
Formålet med de nye guidelines er at hjælpe biblioteker med at etablere biblioteksbetjening af mennesker med ordblindhed og andre grupper med læsevanskeligheder. De er tænkt som et arbejdsredskab til både det erfarne og mindre erfarne bibliotekspersonale med eksempler på god praksis samt en vidensbank med baggrundsinformation. Vidensbanken vil blive løbende opdateret med nye eksempler på god praksis og ny viden om ordblindhed. Oplysningerne vil være tilgængelige via IFLA’s hjemmeside på www.ifla.org/lsn

Praktisk værktøj
Start med at få et hurtigt overblik ved at bruge tjeklisten. Her præsenteres en oversigt over de læsevanskeligheder, der er forbundet med ordblindhed, og hvad man skal lægge vægt på i biblioteksbetjeningen. Herefter kan man dykke ned i rapporten og få en mere detaljeret beskrivelse af ideerne. Målsætningen har været at udvikle et praktisk værktøj, at videregive og samle information og at beskrive de udfordringer, mennesker med ordblindhed støder på.

De nye guidelines er baseret på accept og respekt. Håbet er, at mennesker med læsevanskeligheder får en anden opfattelse af biblioteker, at de får lyst til at læse og til at bruge alle de tilbud, bibliotekerne har.

Det har været spændende at være med i arbejdsgruppen bag de nye guidelines. Danmark har meget at bidrage med – ikke mindst letbib.dk har været en inspirationskilde ligesom de tidligere guidelines, som den danske bibliotekar Gyda Skat Nielsen blandt andet står bag.

Dansk oversættelse
I løbet af 2015 udsendes en dansk oversættelse i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening. Den engelske udgave af rapporten og tjek-listen kan downloades fra IFLAs hjemmeside.

Mit håb er, at de nye guidelines vil inspirere endnu flere danske biblioteker til at gøre biblioteksbetjeningen af mennesker med læsevanskeligheder til et indsatsområde i samarbejde med eksterne partnere ikke mindst på uddannelsesområdet.

Helle Mortensen er Corresponding member af LSN til 2017.

Downloads:
ifla.org/files/assets/lsn/publications/guidelines-for-library-services-to-persons-with-dyslexia_2014.pdf ifla.org/files/assets/lsn/publications/dyslexia-guidelines-checklist.pdf

Biblioteket – lokalsamfundets fælles sted

I mange kommuner har man i flere år åbnet biblioteket, også når det var ‘lukket’ – altså med udvidet åbningstid uden bemanding. Det giver ind imellem uro og skaber ...

Overblik og aktuelle AI-problematikker

Sådan styres din adgang til viden på nettet af kunstig intelligens. Kunstig intelligens / AI (artificial intelligence) er for alvor kommet på dagsordenen de sidste år – ikke ...

Stevns åbner nyt børnemekka

Børnekulturhuset i Stevns Kommune skal gå hånd i hånd med den undervisning, børnene møder i skolen, men tilbyde adgang til læsning og litteraturens verden på en anderledes ...

Set fra MIN stol: Vi skal vække børnenes lyst til at læse

Med nyt Børnekulturhus for leg og læring vil Stevns Kommune genoplive læselysten og samtidig give børn med læsevanskeligheder nye oplevelser. Folkebibliotekerne står ved en ...

AI – Biblioteket har en kæmperolle

“AI – Biblioteket har en kæmperolle. Ikke mindst i forhold til unge og studerende i landets fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker.” Man taler ofte om, at ...

AI – dansk sprogmodel undervejs

Når der tales kunstig intelligens tales også ofte om behovet for ‘en dansk sprogmodel’. Hvorfor det? SF har bl.a. fremsat forslag til folketingsbeslutning. Man ...

Norge: Sammen om læsning – Leselyststrategien 2024-2030

Vi skal bygge en stærkere kultur for læsning. Samarbejde mellem skoler og biblioteker skal styrke læselysten i Norge. Den norske regering har, som man kunne læse i Danmarks ...

Bibliotek på ungdomsøen

Sommeren før corona blev Middelgrundsfortet ved Københavns Havn forvandlet til de unges ø, da Ungdomsøen åbnede i august 2019. Øen er for unge og udvikles af unge. Nu har ...